Hra se světlem: Změna vztahů pomocí Solárního světla

Postup pro cvičení:

 • Pomyslete na Solární světlo, představujte si ho nad sebou. Znovu ho pozdravte jako živoucí a milující bytost. Vnímejte jeho lásku k vám a vyhřívejte se na chvíli v jeho světle. Nacházíte se v přítomnosti čisté lásky.
 • Nechte paprsek Solárního světla vstupovat přímo do vašeho srdečního centra, probouzet ho vyšší lásce.
 • Pomyslete na někoho, s kým byste se chtěli spojit a vnést některé kvality Solárního světla do vašeho vztahu.
 • Jak na toho člověka myslíte, představujte si linii světla vycházející z vašeho srdečního centra do jeho nebo jejího srdečního centra. Rozzařte a zkrášlete jeho světlo.
 • Vyhřívejte se v tomto Solárním světle a dovolte mu proudit do vaší mysli a vašich myšlenek; transformovat každou myšlenku, aby byla více expanzivní a pozitivní. Získáváte tím přístup k novým, vyššími úrovním moudrosti a vhledů.
 • Představujte si paprsek světla vycházející ze Solárního světla přímo dolů do vrcholku vaší hlavy a do vašeho srdečního centra. Soustřeďte se na to, jak čisté toto světlo je a nechte toto jasné světlo vycházet z vašeho srdečního centra do srdečního centra druhého člověka.
 • Vnímejte jak milující a harmonické je Solární světlo. Nechte kvality lásky a harmonie plynout mezi vašimi srdečním centrem a srdečním centrem druhého člověka.
 • Prozkoumejte kvalitu vyrovnanosti v Solárním světle. Tyto energie spolupracují v dokonalé rovnováze. Nechte kvalitu vyrovnanosti proudit z vašeho srdečního centra do srdečního centra druhého člověka.
 • Právě jste vnesli kvality projasnění, harmonie a rovnováhy do vašeho vztahu. Nechte toto srdeční spojení stát se tak nádherným, jak si jen dokážete představit.
 • Nechte přijít vám teď na mysl něco, co můžete udělat pro to, abyste tyto kvality vyjádřili. Existuje nějaký způsob, jak byste mohli vnést více kvality projasnění do vašeho vztahu? Existuje něco, co můžete udělat, abyste vnesli mezi vás více harmonie? Existuje něco, co můžete udělat, abyste vnesli ještě více vyrovnanosti do vašeho spojení.
 • Poděkujte Solárnímu světlu za tuto práci s vámi. Naslouchejte svému srdci a následujte ho!

Související články:

Energie ročních období a Solární světlo
Hra se světlem: Přiveďte Solární světlo do svých čaker, mysli a emocí
Hra se světlem: Změňte situaci ve svém životě pomocí Solárního světla© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara