Hra se světlem: Stávání se světlem; vyzařování světla

Tento postup můžete použít v jakékoliv situaci, ve které se nacházíte, abyste si k sobě přitáhli světlo. Pomyslete na situaci, ve které budete dnes nebo zítra. Procvičujte následující kroky a pak si udělejte tento postup, když budete zažívat danou situaci.

  • Vdechujte Solární světlo nejméně dvakrát, a to tak, jak jste se právě naučili v předchozím cvičení Hra se světlem.
  • Představujte si, že Solární světlo proudí dolů na vás. Nechte ho pročisťovat a očisťovat vaši auru od jakýchkoliv nežádoucích energií.
  • Pokud je to pro danou situaci adekvátní, nechte Solární světlo nabíjet vás a oživovat, jak proudí dolů na vás.
  • Jak na vás proudí shora Solární světlo, představujte si, že se tímto světlem naplňujete. Pomyslete na kvality Solárního světa a nechte jeho kvality expanze naplnit vás.
  • Jak na vás proudí ze shora Solární světlo, nechte toto světlo rozjasnit ve vás vše, co je světlem.
  • Nechte ve svém nitru rodit se nové světlo, jak se nadále naplňujete Solárním světlem.
  • Jak myslíte na Solární světlo, nechte paprsek jeho světla sestupovat do vás přes vrcholek vaší hlavy, až dolů do srdečního centra, do oblasti kolem vašeho srdce. Nechte vaše srdce otevřít se, vnést do daného okamžiku lásku.

Můžete se rozhodnout, že budete provádět všechny toto kroky, nebo jen některé z nich, a to v jakékoliv situaci, ve které se ocitnete. Najděte si také několik dalších vlastních způsobů, jak se Solárním světlem pracovat. Potom, co jste si přitahovali Solární světlo, všimněte si, zda-li se něco změnilo. Třeba se změní něco na tom, jak se cítíte nebo jak přemýšlíte. Všimněte si jakéhokoliv posunu a pokračujte v hraní se se Solárním světlem, pokud to tak cítíte.

Práce se Solárním světlem
Hra se světlem: Nalezení a poznání světla© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara