Jak si přivolat Velké Bytosti

Kdo jsou tyto vznešené Živé formy, kterým se také říká Velké Bytosti? Jsou to Bytosti světla, mezi než patří Mistři a Osvícené Bytosti, jakož i další mnohem více rozvinuté bytosti. Přestože nikdy nezasahují do svobodné vůle druhých, je možné je přivolat a požádat, aby pomohly lidstvu vyvíjet se, žít na úrovni duše a pozvednout některé existující podmínky a situace. Nemohou však pomoci, dokud o jejich pomoc nepožádá skupina lidí, protože jejich energie je natolik silná, že musí být přijata velkou skupinou lidí, kteří budou pak schopni udělat změny ve svých vlastních životech a stát se vysílači této energie k druhým.

Velké Bytosti pracují skrze ty, kteří je zavolají a jsou schopni slyšet nebo reagovat na energie, které vysílají. Odpovídají pouze na potřeby skupiny a svou pomoc poskytují, když jsou přivolány dostatečným počtem upřímně smýšlejících lidí. Jsou v kontaktu s nejvyššími silami světla a mohou pracovat z těchto vyšších úrovní a pomoci lidstvu vytvořit si hluboké změny.

Přidejte se k nám v čase celosvětových meditací, spojte se s námi a se všemi ostatními Pracovníky světla při přivolávání Velkých Bytostí podle následujícího postupu:

Postup pro meditaci.

 • Uvolněte si tělo, zklidněte své emoce a vyčistěte si svou mysl. Stáváte se stále více a více klidnými.
 • Přivolejte si svou duši a nechte ji s vámi splynout. Nezáleží na tom, zda-li svou duši dokážete nějakým způsobem vidět nebo vnímat, protože i tak tady bude přítomna a bude s vámi spolupracovat.
 • Představujte si, že dokážete vnímat nebo vidět svýma vnitřníma očima duši každého, kdo se připojuje k této meditaci. Připojte se k volání, které vychází z duší všech Pracovníků světla a magneticky přitahuje a zve všechny, aby se přidali k tomuto volání k Vyšším Bytostem. Tyto Bytosti jsou volány, aby vysílaly ty energie, které pomohou lidstvu. Vnímejte, jak se stále více a více Pracovníků světla přidává k této skupině. S láskou pozdravte tyto duše a vnímejte nádherné světlo a pole magnetické lásky, které všichni společně tvoříte.
 • Představujte si, jak se k vám přidává mnoho Mistrů a Bytostí světla, kteří jsou tady, aby společně s vámi volali k Velkým Bytostem. Světlo skupiny se teď skládá z Pracovníků světla a dalších rozvinutých duší, které kráčejí napřed, a to jak těch, žijících ve fyzickém těle, tak těch, kteří pomáhají z druhé strany.
 • Každý volá k Velkým Bytostem, aby vysílaly k lidstvu energii. Přivolávejme teď společně Velké Bytosti, aby vysílaly během této doby k lidstvu Božskou lásku. Přidejte se k tomuto volání k Velkým Bytostem tím, že budete znít zvukem „Óm“.
 • Velké Bytosti volání slyší a odpovídají na něj. Přijímejte jejich vysílání do svého srdečního centra. Možná budete jejich vysílání i vědomě vnímat, ale nemusí tomu tak být.
 • Představujte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo. Udržujte vizi, jak má lidstvo více lásky a světla, jak existuje více dobré vůle a jednoty.
 • Na závěr znějte zvukem „Óm“. Představujte si, jak se k vám po celém světě připojují tisíce lidí, kteří vysílají energii, kterou jste přijali:
 • ke svým přátelům a rodině,
 • ke všem, kteří odpovídají na vaše vysílání,
 • ke všem Pracovníkům světla na planetě,
 • ke všem vůdcům, aby byli schopni vést své národy k míru,
 • k veškerému lidstvu,
 • k rostlinné, živočišné a minerální říši.

Oprostěte se od ulpívání na jakýchkoliv výsledcích, protože možná nejsou žádné takové, které byste mohli měřit. Právě jste jen významným způsobem prospěli veškerému životu.

Svět v současné době natolik střádá a situace je natolik kritická, že mnoho duchovně založených lidí přemýšlí o tom, že požádají Boží síly o intervenci. Existují duchovní Síly - rozvinuté duchovní Inteligence a Životní formy, které jsou si vědomy toho, co se na naší planetě děje. Tyto síly a bytosti mohou být zavolány, aby skrze svou moudrost a laskavou podporu poskytly lidstvu vedení, které lidstvo povede z temnoty do světla a od odloučení směrem k jednotě. - Alice A. Bailey
© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara