Celosvětová Meditace pro přivolání Ducha Míru
- Udržujte pro Lidstvo pozitivní vizi

Důležitost udržování Pozitivní vize pro Lidstvo

Ještě nikdy předtím se tolik lidí nespojovalo při meditacích a nesoustředilo svou kolektivní vůli na lásku, jednotu a vytvoření lepšího světla pro všechny. I když se vám možná zdá, že nevidíte výsledky své vnitřní práce a modliteb, mají skutečný vliv. Připravujete cestu pro lepší svět pro sebe, své děti a budoucí generace.

Když dochází k znepokojivým světovým událostem, použijte svou představivost a vyobrazujte si konečný pozitivní výsledek. Než abyste se soustředili na to, jak je něco špatné, udržujte si vizi, že existují možnosti změny, protože ty existují v každé oblasti života. Rozhodněte se, že nebudete žít ve strachu nebo energizovat negativní scénáře - nemyslete na ně, nepředstavujte si je, ani se nimi netrapte. Vždy, když vám na mysli přijde negativní představa, nahraďte ji pozitivní vizi pro lidstvo.

Nakonec se současná situace ve světě vyřeší a výsledkem bude stabilnější svět a větší jednota mezi národy. Nedokážeme vám říct, jak dlouho to bude trvat, nebo nakolik bude tento proces lehký nebo naopak těžký, protože žijete na planetě svobodné vůle. Přesto vidíme směr vývoje, protože srdeční centra lidí se probouzejí.

Tento proces posouvání lidstva k vyšší jednotě můžete pomoci urychlit tím, že si budete uvědomovat jakékoliv myšlenky nebo přesvědčení, která byste mohli změnit na více otevřené, milující a rozšířené pohledy přístupné pro všechny.

Váš závazek vyjadřovat lásku je ten největší dar, který můžete v této době světu poskytnout. Mějte lásku a soucit také pro sebe, zacházejte se sebou laskavě, protože láska k druhým začíná láskou k sobě samému.


Meditace Oslava Míru
Přivolání Ducha Míru
od Orina a DaBena

 • Začněte tím, že si upravíte polohu těla tak, abyste se cítili příjemně a byli připraveni ponořit se do stavu klidné meditace. Nadechněte se a při tom si představujte, že vdechujete světlo. S každým nádechem se naplňte světlem. Pošlete si světlo do každé části svého těla.
 • Přivolejte si k sobě svou duši a představujte si, jak vás obklopuje světlem. Vaše duše vždy reaguje na vaše volání. Vyzařující světlo a milující přítomnost vaší duše spojuje své vědomí s vašim, ať už to vnímáte na vědomé úrovni nebo nikoliv. Nechte své srdce naplnit se láskou, projasněte svou mysl a zklidněte své emoce. Vaše moce jsou stále klidnější a naplněné mírem.
 • Představujte si, že jste zářivé Slunce. Jste naplněni světlem, stáváte se transparentní nádobou nekonečného světla.
 • Vnímejte duše miliónů Pracovníků světla, kteří meditují společně s vámi. Pozorujte své spojení s těmito dušemi. Všimněte si, že všichni tvoříte nádherné světlo, které obklopuje svět. Svět začíná zářit světlem, které jste vytvořili vy svým spojením na úrovni duší.
 • Vnímejte světlo Osvícených bytostí, Mistrů, průvodců, andělů a učitelů, které se na druhé straně spojuje dohromady, aby vytvořilo propletený vzorec světla, který obklopuje svět a všechny Pracovníky světla.
 • Věnujte pozornost světlu, které proudí od Osvícených bytostí ke všem Pracovníkům světla, včetně vás samých. Naplňte se světlem, sílou, odvahou, soucitem a radostí, která je k vám vysílána.
 • Existuje jedna bytost, jež přítomnost se v posledních letech stále více přibližovala k zemi s tím, jak byla přivolávána dušemi, které usilovaly o mír. Tato velmi vznešená bytost je Duch Míru. Při této naši společné meditaci si teď přivoláme Ducha Míru, velkého Anděla Míru, aby k nám přišel a přinesl nám požehání míru.
 • V meditaci se spojte se všemi ostatními lidmi, kteří také meditují a přivolejte si Ducha Míru, požádejte tohoto Velkého Anděla, aby se dotkl duší miliónů lidí svým mírem. Přítomnost této bytosti je velmi skutečná a může vytvořit velké změny. Rozezvučte ve svém nitru nebo i nahlas zvuk “Óm” a vězte, že vás Duch Míru uslyší a vyslyší.
 • Vnímejte Ducha Míru, tohoto vznešeného Anděla, který soustředí svou pozornost na lidstvo, protože slyšel jeho volání. Prociťte, jak tento Anděl reaguje na vaše volání a dotýká se srdcí všech lidí. Otevřete se a přijímejte tuto energii do svého srdečního centra. Udělejte si hluboký nádech a nechte energii, kterou vám tento Anděl posílá, prostoupit každou úrovní své bytosti.
 • Dovolte, aby se tento vznešený Anděl Míru dotkl vašeho života. Popřemýšlejte o tom, jak byste si mohli ve svém vlastním životě vytvořit a zažívat více míru a přispět tak k míru ve světě.
 • Řekněte si: “Nechávám skrze sebe projevovat Ducha Míru. Vnáším teď mír a harmonii do svých vztahů. Šířím dobrou vůli a laskavost všude kam jdu. Všímám si své myšlenky, uvolňuji teď všechno posuzování a kritizování. S druhými lidmi mluvím laskavě. Slova, která vyslovuji, se sebou nesou lásku a světlo. Vyzařuji mír. Zasloužím si žít neustále v harmonii a míru.”
 • Představujte si sebe jako zářivé Slunce. Nechte, aby vaše touha po míru ve svém vlastním životě a míru pro lidstvo, směřovala vyzařující světlo, kterým jste, navenek. Představujte si, že se stáváte pro druhé vyzařujícím centrem míru a dobré vůle.

Představujte si, jak se k vám připojují tisíce dalších lidí na celém světě, když vyzařujete mír:

 • ke svým přátelům a rodině,
 • ke všem, kteří jsou přístupní vašemu vysílání,
 • ke všem Pracovníkům světla na planetě,
 • ke všem vůdcům, aby dokázali vést své národy k míru,
 • k veškerému lidstvu,
 • k rostlinné, živočišné a minerální říši.

Oprostěte se od ulpívání na jakýchkoliv výsledcích, protože možná neexistují žádné takové, které byste mohli měřit. Právě jste jen významným způsobem prospěli veškerému životu.


Pojďme společně udržovat Vizi pro Lidstvo

Vyberte si jednu nebo více vizí, se kterou budete pracovat a energetizovat ji svými pozitivními myšlenkami, a vytvořte si také své vlastní vize.

Lidé všude na světě dělají ta správná rozhodnutí.
Rozhodnutí, která jsou inspirována jejich vyššími já a které dovedně je realizují.
Lidé mají jasnou mysl, jsou emocionálně klidní a duchovně bdělí.
Každý člověk je v kontaktu se svou
tvořivostí, sílou, odvahou a moudrostí.
Mezi lidmi existuje nebývalá úroveň spolupráce, sdílení a týmové práce.
Lidstvo zažívá proudění lásky,
nových nápadů a spojení na úrovni duší.
V lidech je naděje, optimizmus a pozitivní vize budoucnosti.
Lidé vědí, že vesmír je přátelský
a vždy pracuje pro ně.
Lidé věří v hojnost
a jsou schopni si ji vytvořit ve svém životě.
Lidé podporují ty, jenž se ocitli v nouzi
a štědře se s nimi dělí a poskytují jim svou pomoc.
Kritizování je nahrazeno pochopením, láskou a spoluprácí.
Každý Pracovník světla se stává vyzařujícím zdrojem
světla, naděje, inspirace a odvahy.
Všude na světě si lidé probouzejí svá Světelná těla.
Lidstvo je sladěno s Božskou vůlí.
Lidstvo vedou osvícení vůdci.
Všichni lidé ve vedoucích pozicích jsou osvícení.
Hranice mezi lidmi, národy a rasami mizí.
Lidé vědí, že společně s ostatními lidmi
a se všemi bytostmi rostlinné, živočišné a minerální říše tvoří jednotu.
Izolace se mění v žití ve společenství, osamělost v přátelství
a oddělenost v zahrnování všech.
Všichni lidé mohou svobodně následovat a žít své vyšší poslání.
Lidé si uvědomují své vyšší poslání.
Každý člověk rozšiřuje své vědomí,
probouzí svou opravdovou vizi,
a rozvíjí si ve svém životě všechny potřebné formy,
aby tak mohl vykonávat činnost, která je skutečným posláním jeho duše.
Osobnosti lidí se stávají prostředkem k tomu,
aby lidé projevovali lásku, světlo a vůli své duše.
Všichni lidé si cení Země a žijí v harmonii s ní i s veškerým životem.
Vyšší plán lidstva se odvíjí ve své úplné kráse a dokonalosti.


Meditujte v následujícím čase:
31. prosince od 23:55 do 1. ledna 00:05 (vašeho času),
nebo kdykoliv v průběhu roku.


Meditujte za Světový Mír kdykoliv během 31. prosince a 1. ledna, nebo kdykoliv v průběhu roku. Na přelomu roku budeme my meditovat pět minut před každou celou hodinou až pět minut po každé celé hodině napříč všemi časovými pásmy, abychom tak přinesli Nový rok do celého světa. Můžete-li, spojte se s milióny lidí meditujících za světový mír pět minut před půl nocí až pět minut po půlnoci vašeho času.

Jak praví staré moudrosti, kolektivní myšlenky a touha lidstva po míru přivolává k Zemi velkou bytost - Ducha Míru. Milióny lidí, kteří se modlí za světový mír, již přivolali tohoto Ducha Míru blíže.

Máte-li zájem, podepište Návštěvní knihu (Guestbook) na stránkách www.orindaben.com (v angličtině) a dejte nám o sobě vědět, že se připojujete k této meditaci. Můžete také připsat cokoliv dalšího, o co se chcete podělit. Máte-li nějakou svou vizi míru pro svět, můžete se o ni námi podělit také. Sanaya a Duane si přečtou vaše komentáře a budou vás zahrnovat do svého vysílání světla a energie.


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara