Energie hvězd: Sírius, Plejády, Velký vůz, Polárka, Spirituální Slunce, Solární světlo

Spojíte-li se s výjimečnými planetárními energiemi, které v současné době ovlivňují pozemskou rovinu, můžete významně rozšířit své vědomí, urychlit svůj duchovní růst a manifestovat si vyšším způsobem to, co chcete. Když se sladíte s těmito energiemi, budete mít více příležitostí vnést světlo do světa a zvětší se také rozsah toho, co si můžete manifestovat. Přitahování si energií těchto sil, jako je souhvězdí Velký vůz pro Božskou vůli, hvězda Sírius pro Božskou lásku, Plejády pro manifestování a další energie hvězd, přináší nové vědomí, které významně rozšiřuje schopnost spirituální vize, pochopení a osvobození se od nižších energií.

Těm z vás, kteří jste připraveni, může otevření se těmto vyšším silám světla přinést velkou expanzi uvědomění. Budete-li pracovat na této úrovni, přinese vám to změny ve vašem životě a ve vašem vědomí, které vycházejí ze světla osvícení a zasvěcení na úrovni energie hvězd. Toto jsou energie, které ovlivňují pozemskou rovinu a které jsou z částí zdrojem duchovní transformace, která u lidstva probíhá. Jsou to energie, které vám otevírají vaši vyšší cestu a službu světu a které vás harmonizují s obrovskými silami univerza. Kontaktujete-li se jednou těmito silami, manifestují se ve vašem životě jako příležitosti, které by pro vás předtím jinak nebyly možné.

Sanayin příběh o práci s energiemi hvězd

Před více než deseti lety začal Orin obracet moji pozornost k energiím přicházejícím z několika důležitých hvězdných konstelací. Řekl mi, že tyto kosmické síly jsou nejvýznamnějšími energiemi, které hrají nedůležitější roli na Zemi a jsou neustále přijímány zemí a veškerým životem, a že tím, že se s nimi sladím, mohu transformovat své vědomí, najít snadněji svou cestu Seberealizace a výrazně rozšílit svou schopnost pomáhat druhým prostřednictvím naší společné práce.

Součástí energie hvězd, ke kterým Orin vedl mnou pozornost, bylo i vytvoření pomyslného trojúhelníku z těchto třech hlavních hvězdných systémů: sedmi hvězd souhvězdí Velké medvědice pro sladění se s Božskou vůlí, hvězdy Sírius pro sladění se s Božskou láskou, svobodou a božským zasvěcením a souhvězdí sedmi sester Plejád, aby všechny formy, které si vytvářím, dokonaleji odrážely božskou část mého nitra. Znovu a znovu mne Orin vedl k tomu, abych se spojovala se všemi těmito třemi hvězdnými systémy. Orin mi také řekl, abych se spojovala s Polárkou, což je hvězda směřování, aby můj život a životy druhých lidí vedly domů, k Božskému já.

Mám za sebou již roky práce se Solárním světlem, kterému se také říká „srdce Slunce“ a se Spirituálním Sluncem, „Světlem všech světel“. Světlo Spirituálního Slunce je stěžejním základem Orinovy práce. Orin vysílá tuto energii v průběhu všech svých cvičení a vedených meditací, a to ať už ho v jejich průběhu přímo přivolá nebo nikoliv. Se spojováním se Spirituálním Sluncem můžete pracovat prostřednictvím Audio alba Meditace pro nové Milénium, a také prostřednictvím mnohých cvičení a meditací o Božské Vůli (v angličtině pod názvem Millenium Journeys a Divine Will k dispozici na www.orindaben.com).

Energie těchto hvězd a vlny světla, které vyzařují, je možné cítit stále intenzivněji (viz článek Probíhající období transformace) Tím, že se na tyto energie hvězd naladíte, přitahujete si k sobě energii, která je zdrojem pozemských a společenských změn. Jste-li takto sladěni, můžete si lépe vytvořit formy a okolnosti, které vyjadřují vaše vnitřní světlo. Můžete tak být v pravý čas na pravém místě. Můžete najít svou cestu k osvícení a vydat se na cestu „domů“.

Své vědomí si můžete rozšířit daleko za hranici čehokoliv, co jste si vůbec dokázali představit, že je možné. Když se s těmito hvězdnými silami zharmonizujete a používáte je, můžete žít v harmonii s vesmírem, s Jednotou a váš život může fungovat zázračným způsobem.

Tyto hvězdné energie probouzejí vaše vyšší energetická centra, zvyšují vaši schopnost vize, pomáhají vám více si rozvíjet uvědomování si bytostí světla, říší andělů a dévů a umožňují vám stát se pro druhé ještě větším zdrojem světla.

Obecné informace o hvězdách a konstelacích, které používá Orin ve svých meditacích

Hvězdy Velkého vozu se nacházejí v souhvězdí Velké medvědice a jsou vnímány jako vtělení Velkých bytostí, které vysílají k lidstvu Boží vůli. Orin se domnívá, že poznat energie Boží vůle je pro vás natolik důležité, že pro vás vytvořil sérii kurzů pro sladění se s Božskou vůlí (k dispozici v angličtině). S Božskou vůlí se setkáte v kurzech pro Nové Milénium (Millenium Volumes) a do hloubky ji prozkoumáte v Orinových kurzech Božská vůle (Divine Will).

Sírius je známa jako hlavní hvězda v souhvězdí Velkého psa a také jako hvězda vysvobození, lásky, volnosti a zasvěcení. Sírius silně ovlivňuje události v pozemské rovině. Právě magnetická energie Síria mění pozemský magnetizmus a způsobuje přesun pólů. S energií Síria můžete pracovat na tom, abyste si zachovali vnitřní rovnováhu a jas, měli otevřené srdce, osvobodili se od negativních energií a byli magnetičtí k tomu, co potřebujete k naplnění svého životního poslání.

Plejády: Sedm hvězd Plejád, kterým se někdy říká „sedm sester“ mohou být spatřeny v souhvězdí Býka, a to ve skupině hvězd tvořících jeho krk. Tyto hvězdy souvisí se sedmi hvězdami souhvězdí Velkého vozu. Energie, které přicházejí z Plejád, jsou součástí aspektu inteligence vesmíru a ovlivňují formu manifestace. S těmito energiemi můžete pracovat na tom, aby všechno, co si manifestujete, bylo nejvyšším možným ztělesněním božského zdroje ve vašem nitru.

Polárka: Spojnice dvou hvězd vnější části Velkého vozu ukazuje na místo, kde se nachází Polárka, která je známá jako hvězda Směřování. Jedná se nyní o Polárku, kterou najdete v souhvězdí Malé medvědice. Tato hvězda přivádí lidstvo zpět ke svému zdroji původu. Na energii této hvězdy se můžete zaměřit, abyste vždy poznali skutečný cíl – cíl, který vám přinese Seberealizaci, a dosáhli ho co nejefektivněji a tím nejlepším možným způsobem.

Spirituální Slunce: Je to „hvězda všech světel.“ Je to světlo jednoty, soudržnosti a syntézy. Když „vidíte“ ve světle Spirituálního Slunce, dokážete vidět jednotu veškerého života a poznat své spojení s ním. Svítá-li Spirituální Slunce v centru vaší bytosti – ve vašem srdci – bolest, zápasení a utrpení se rozplyne. Se Spirituálním Sluncem se můžete spojit, abyste prozářili „závoj nevědomosti“, který vás odděluje od vašeho Božského já, protože ve světle Slunce tento závoj mizí. Pak můžete v tomto světle spatřit jednu absolutní Realitu, která prostupuje a prozařuje veškerý život.

Solární světlo, Srdce Slunce, je „duší“ Slunce rovněž jako Spirituální Slunce je „duší nebo životem“, který je zdrojem života Slunce. Je spojeno se sedmi paprsky, s vědomím, magnetizmem a vitalitou života samotného a vyzařuje Božskou lásku.

Sanaya říká...

Mne osobně se zdá být užitečné spojovat se se Spirituálním Sluncem ráno, když se probouzím. Představuji si cestu světla, která vede od rána až do večera celým dnem a na konci které je Spirituální Slunce. Toto Slunce prozařuje můj den a vede mne na cestě směrem k osvícení a k jakékoliv službě, kterou mohu v průběhu dne druhým nabídnout.

Mám pocit, že od té doby, co pracuji s těmito energiemi hvězd, zažívám velkou akceleraci vědomí. Uvědomuji si také mnoho darů vědomí, které jsem dostala prostřednictvím studia všech Orinových kurzů a které mi poskytly základ k tomu, abych udělala kvantový skok ve svém vědomí, který práce na této úrovni umožňuje. - Sanaya

Cvičení: Sladění se s energiemi hvězd© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara