Cvičení: Sladění se s energiemi hvězd

Existuje zlatá kosmická síť světla, která spojuje všechny galaxie, hvězdy, planety, bytosti světla, lidstvo a všechny říše na Zemi. S touto zlatou sítí světla jste spojeni prostřednictvím svého éterického těla, které je rovněž zlatou sítí světla a které slouží pro tyto energie jako vodič.

Kvalita energie, která proudí skrze vaše éterické tělo, ať už pochází od vaší duše, Božského já, z hvězd, či Spirituálního Slunce, určuje to, jak se cítíte, myslíte a jednáte a tím ovlivňuje okolnosti, vztahy a formy ve vašem životě.

  • Abyste si přivolali energii hvězd, začnete tím, že pomyslíte na Velký vůz, hvězdu Sírius a hvězdy Plejád. Vytvořte mezi nimi trojúhelník světla a požádejte, aby tato energie prostoupila vaším vědomím.
  • Jak se spojujete s energií hvězd, pomyslete také na Spirituální Slunce a své Božské já. Jednoduše myslete na to, že vám tyto energie začínají otevírat kanál k těmto báječným, pozitivním a milujícím zdrojům světla.
  • Představujte si, že tyto energie proudí do vašeho éterického těla, do sítě světla kolem vašeho fyzického těla, přinášejí vám osvícené myšlenky, jasné vize a schopnost manifestovat si božský plán v každé oblasti svého života.

Budete-li se s těmito energiemi spojovat těsně před spaním, můžete zjistit, že je to účinný nástroj, jak je přivést do svého života. Když se ráno probudíte, spojte se také s těmito energiemi a požádejte, aby se váš život sladil s vyššími silami univerza a aby jejich vědomí prostoupilo vaši bytosti.


Související články:

Energie hvězd: Sírius, Plejády, Velký vůz, Polárka, Sprirituální Slunce, Solární světlo© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara