Požádejte o vysílání energie od Orina a DaBena

Chcete-li požádat o vysílání energie určené speciálně pro vás, spojte se s námi při nedělních meditacích s Orinem a DaBenem mezi 9:00 až 9:30 (18:00 až 18:30 Středoevropského času). V tomto čase se všichni společně spojujeme na vnitřních rovinách, abychom k lidstvu vysílali lásku. O vysílání energie od Orina a DaBena můžete požádat v tomto čase nebo kdykoliv jindy. Zažijte sílu skupiny meditující na vnitřních rovinách.

Postup pro meditaci.

 • Pohodlně se usaďte a vnitřně se ztište. Popřemýšlejte důkladně o oblasti, se kterou byste chtěli pomoci a kolem které byste chtěli udržovat světlo.
 • Zeptejte se sami sebe: Použiji pomoc nebo podporu, o kterou žádám? Jsem opravdu připraven/a tuto situaci transformovat?
 • Nechte odejít všechny myšlenky týkající se této situace, všechny starosti, jak tato situace dopadne a jednoduše si ji podržte ve své mysli jako energii, která potřebuje více světla. Pro tuto situaci si můžete dokonce vytvořit symbol.
 • Ponořte se do nehlubšího nitra své bytosti a dejte si závazek, že budete v této oblasti růst prostřednictvím radosti nikoliv prostřednictvím boje a zápasu.
 • Myslete na tuto situaci a formulujte žádost o pomoc.
 • Uvolněte své tělo, uklidněte své emoce a vyprázdněte mysl. Z tohoto stavu míru a jasnosti požádejte o pomoc své vyšší já, svou duši, svého průvodce, Orina, DaBena, anděla, Mistra nebo kohokoliv, kdo se vám zdá být vhodný.
 • Představujte si, že jedna nebo více bytostí, včetně vaší duše a vyššího já, reagují na vaše volání. Přijímejte světlo, které vám posílají. Nechte toto světlo vstoupit do svého srdce, abyste dokázali najít milující řešení. Přijímejte toto světlo do své mysli, abyste jasněji poznali, jaké kroky máte podniknout. Přijímejte toto světlo do oblasti krku, abyste dokázali říkat ty věci a mluvit tak, aby to tuto situaci transformovalo.
 • Pomyslete na toto situaci a uvědomte si ji jako symbol. Představujte si, jak do této situace vstupuje světlo. Situace se transformuje a vstupuje do ní stále více světla. Pokud ji vnímáte jako symbol, představujte si, jak se tento symbol mění.
 • Nechte odejít všechny své představy, jak konkrétně se tato situace změní. Nechte odejít všechna očekávání a otevřete se přijetí čehokoliv, co je pro vaše nejvyšší dobro.
 • Každé ráno, když se vzbudíte, si uvědomte světlo, které kolem vás soustřeďujeme. Vneste světlo do této situace nebo do jakékoliv další situace, na které pracujete. Zeptejte se sami sebe, zda-li existují nějaké konkrétní kroky, které můžete tento den udělat, abyste vnesli do této situace více světla.
 • Nezapomeňte poděkovat svým průvodcům a Mistrům za jejich pomoc. Ten největší dar, který jim můžete dát, je použít toto světlo pro svůj růst. Průvodci vám mohou poskytnout jen tolik pomoci a světla, kolik použijete, takže se pusťte do akce a udělejte změny, které vás napadnou. Vaše přispění ke změně této situace je stejně tak důležité, jako světlo, které vám posíláme.
 • © LuminEssence www.orindaben.com
  © Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara