Splynutí se svou duší

Zdraví vás Orin! Připravte se teď na splynutí se svou duší. Najděte si pohodlnou pozici, která vám umožní vnitřně se zklidnit a představovat si, co vám budeme říkat. Vnímejte výjimečnost této události. Na chvíli se teď ztište a přivolejte si k sobě světlo. Soustřeďte se na dýchání, dokud nebudete mít pocit, že se vaše myšlenky ztišují a vaše pozornost se obrací dovnitř. Zklidněte své emoce a uvolněte si tělo.

Přidejte se teď k nám a k mnoha dalším bytostem světla, abyste se vydali na cestu do rovin duše, kde si přivoláte svou duši, splynete s ní a budete společně s ní pracovat na probouzení svého srdečního centra. Rovinu duše a svou duši můžete vnímat prostřednictvím rozšíření svého vědomí. Jedna z nejúčinnějších a nejefektivnějších cest, jak si své vědomí rozšířit a pozvednout do roviny duše, kde se můžete se svou duší setkat a pracovat s ní, je soustředit se na Solární světlo.

Co je to Solární světlo? Je to světlo, kterému se říká Srdce Slunce. Vyživuje všechen život v rovině duše rovněž jako vaše fyzické Slunce vyživuje všechen život v rovině pozemské. Solární světlo je obrovská, nádherná živoucí bytost. Její energie sahá do nekonečna a září skrze pozemskou rovinu. Je to světlo Vyšší vůle a Univerzální Lásky.

Přijímejte do svého srdečního centra
proudění lásky od Solárního světla.

Se Solárním světlem můžete pracovat na tom, abyste se přenesli do roviny duše. Představte si Solární světlo nad sebou, představte si krásné vyzařující slunce. Pozdravte ho jako živoucí milující bytost. Představujte si proudění lásky vycházející ze Solárního světla přímo k vám. Představujte si, jak vás pozvedá výše. Nechte se Solárním světlem pozvedat výše do světa neuvěřitelně nádherného světla, do světla roviny duše, kde žije vaše duše. Jak se díváte kolem sebe, vidíte všude třpytící se a pohybující se body světla - duše druhých lidí. Nacházíte se v moři světla v rovině duše. Myslete teď na Solární světlo nad vámi, až dokud ho nebudete vnímat silněji a jasněji. Pokud máte pocit, jako byste si to jen představovali, je to v pořádku.

V rovině duší existuje místo, kterému budu říkat „Chrám Osvícených“. Jste zváni vstoupit do tohoto Chrámu a setkat se a splynout se svou duší. Do tohoto Chrámu se můžete přenést jednoduše tím, že na toto nádherné vznešené místo pomyslíte. Když se k němu přibližujete, představujte si, jak tento Chrám vypadá nebo jako ho vnímáte. Prociťte radost, mír a lásku, která je všude. Můžete vnímat nebo cítit přítomnost nejvyšších bytostí, těch, jejichž srdce jsou naplněna čistou láskou. Můžete se tady cítit pokojní a klidní, šťastní a svobodní. Už se více nemusíte bránit. Na tomto úžasném místě jste v bezpečí a jste milováni. Když na toto místo myslíte, objevuje se před vašima vnitřníma očima. Bytost světla vás vítá a vede dovnitř na obrovské nádvoří uprostřed tohoto Chrámu.

Poohlédněte se kolem svýma vnitřníma očima a podívejte se na světla duší všech ostatních bytostí, které sem přišly, stejně jako vy, pracovat se spojováním se se svou duší. Všichni se nacházíte uprostřed nádvoří. Obřad spojování právě začíná. Připojuje se k vám mnoho Bytostí světla, které jsou tady, aby vám pomáhaly přivolat si svou duši a splynout s ní. Představujte si, že se k vám připojují další a další zástupy bytostí světla.

Je čas začít. Přivolejte si k sobě svou duši, a to tak, že budete znít svým vnitřním tónem. Ve svém nitru máte určitou část, která ví přesně, jak to dělat. Zněli jste tím tónem již v minulosti, když jste žádali o větší sílu, moudrost, lásku nebo o pomoc. Tímto tónem může být pocit, nebo zvuk. Neexistuje žádá správná nebo nesprávná cesta, jak si přivolávat svou duši, takže si nedělejte starosti, zda-li máte ten správný tón nebo zvuk. Vaše duše ví, že máte v úmyslu si ji přivolat. Uslyší vás. Také můžete na svou duši jednoduše pomyslet, soustředit se na ni a požádat ji, aby k vám přišla.

Pozdravte svou duši jako živoucí, milující bytost.

Vaše duše slyší vaše volání a teď se pro vás stává viditelnou. Můžete ji vnímat v dálce, jak k vám přichází blíž a blíž, až dokud nebude stát přímo před vámi. Prociťte její velikost, její krásu, její živoucí přítomnost. Důkladně si svou duši prohlédněte. Může se vám jevit jako obrovská koule světla. Věnujte chvíli uvědomování si jejího většího světla jednoty, dokonalosti a krásy. Oceňte, jak mocná, velkolepá a nádherná je. Dokážete ji vnímat jako živoucí přítomnost, jako vědomí velké lásky, moudrosti a inteligence?

Vaše duše se teď připravuje na splynutí s vámi. Přichází k vám blíže a blíže, až dokud její obrovské světlo nebude přímo před vámi. Prociťte její pokojnou milující přítomnost. Přistupuje k vám blíže a to velmi jemným a ohleduplným způsobem. Vaše duše vysílá ze svého srdečního centra paprsek světla směrem k vašemu srdečnému centru. Vstřebávejte toto úžasné světlo a dovolte, aby vám otevřelo srdce. Jak se vaše srdce otvírá, všechno, co potřebuje vyléčit, je teď léčeno. Nic se sice nemůže změnit okamžitě, ale probíhá teď práce na pozvednutí některých bolestí a trápení, která možná zažíváte. Nechte světlo své duše otevřít všechny oblasti, které potřebují větší lásku.

Jak se vaše duše připravuje na splynutí s vámi, znovu se vás ptá: „Jsi připraven/a splynout se mnou?“ Předtím, než postoupíte k dalšímu kroku, obraťte se do hloubi svého nitra a ujistěte se, že jste připravení. Jste-li připravení, vaše duše začíná láskyplně obklopovat vaše tělo. Vnímejte její jas. I když máte zavřené oči, je tak jasná, že máte pocit obrovského vyzařování, jako kdyby se váš vnitřní svět stále více a více rozjasňoval. Když pomyslíte na to, zda-li může být nebo zdát se ještě jasnější, její jas ještě více vzroste.

Vnímejte sílu, lásku a světlo své duše.

Splynuli jste se svou duší. Vnímejte všude kolem sebe její mocnou přítomnost. Poděkujte jí za její neustále přítomnou lásku a starostlivost o vás. Zůstaňte tady v Chrámě Osvícených, dokud nebudete připraveni se vrátit. Můžete tady zůstat a pracovat se svou duší a svým srdečním centrem tak dlouho, jak budete chtít.

Můžete se vrátit na začátek, znovu si toto cvičení pročíst a několikrát si ho ještě zopakovat. Pokaždé můžete pocítit ještě úplnější sladění se svou duší.

Sílu své duše si můžete přivolat kdykoliv to potřebujete. Můžete si zavolat na pomoc její světlo kdykoliv, kdy potřebujete zvláštní vysílání světla, lásky a moudrosti. Jednoduše si představujte, že k vám vaše duše přichází, splývá s vámi a vnáší své světlo do vašeho světla. Buďte otevření novým myšlenkám, pocitům a novým způsobům bytí, které vám přinese vaše duše, když bude vnášet své světlo do vašeho vědomí.

Posíláme vám svou lásku a zdravíme vás!


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara