O Afirmacích

Afirmace jsou pozitivní myšlenky, které vám pomáhají soustředit se na svou sílu a schopnost vytvořit si, co chcete, kterou v sobě máte. Jsou formulovány v přítomném čase, jako například: „Zažívám neomezenou hojnost“. Vaše myšlenky a pocity vytvářejí vaši realitu, a když si tato pozitivní prohlášení říkáte, začínáte si je tvořit ve skutečnosti.

Afirmace, které najdete v našich knihách a na našich stránkách, vytvořili Orin a DaBen, aby vám pomohli otevřít se, rozšířit své povědomí o tom, co všechno můžete mít, a naladit se na moudrost své duše a nekonečnou hojnost vesmíru. Většina pozitivních tvrzení začíná slůvkem „Já“. Používáme-li v afirmacích slůvko „Já“, máme na mysli všechno, kým jste: jak vaše větší já, kterému se také někdy říká vyšší já, vaši duši, vaši božskou část, napojenou na Boha ve vašem nitru, nebo hlubší část vaší bytosti, tak i vaše ego a vaši osobnost. Když si afirmaci říkáte nahlas, nebo na ni myslíte, přivoláváte si své větší „Já“, které máte v sobě, aby se tak mohlo projevit a otevřelo vám brány k prožívání nové vyšší reality.

Když si říkáte „Já jsem…“

Lidé až příliš často říkají „Já jsem…“ a prohlašují tím o sobě a svém životě něco negativního. Kdykoliv zjistíte, že to děláte, je důležité, abyste se zastavili a přemýšleli pozitivněji. Vždy, když říkáte „já jsem“, vyzýváte tím síly vesmíru a božské já ve svém nitru, aby to vytvořily ve vaší realitě. Dokážete-li si naopak říkat za slovy „Já jsem“ něco pozitivního, vyzýváte tím sílu vesmíru a božského já ve svém nitru, aby vám pomohly vytvořit si tuto pozitivní skutečnost jako realitu.

Při vyslovování afirmací prociťujte existenci svého „já“ ve svém nitru a jeho sílu vytvořit vám realitu, kterou si přejete. Slova samotná tuto sílu nemají. Jejich mechanické opakování vám nevytvoří skutečnost, kterou si přejete. Procítěným opakováním afirmací si přivoláváte energii svého většího Já a právě ono má sílu proměnit tyto myšlenky v realitu.

S každou afirmací, kterou si říkáte, si představujte pocit síly, lásky a moudrosti nehlubší části své bytosti, své duše a svého ducha. Používejte tyto afirmace jako způsob, jimž si otevíráte brány k bohatství a ke všem darům vědomí, kterými vás chce obdarovat vaše pravé nejniternější já a které čeká na to, aby vám je mohlo dát. Všechno, co potřebujete udělat, je požádat o to, co chcete, potvrzovat si to a být otevření to přijmout. Odpoutejte se od toho, v jaké konkrétní formě, jakým způsobem a v jakém načasování má přijít to, oč jste žádali, a vězte, že vaše opravdové já vám přinese přesně to, co potřebujete, a to dokonalým způsobem a v dokonalém načasování.

Používejte jen ty afirmace, u nichž cítíte, že vám vyhovují

Je důležité, abyste ta slova cítili příjemně a aby odpovídala tomu, kdo jste. Klidně si některá slova změňte a nahraďte jinými, která pro vás mají zvláštní a osobitý význam. Síla afirmací je totiž ještě větší, jsou-li pro vás smysluplné a příjemné. Budeme rádi, když si vytvoříte i nějaké vlastní afirmace. Když si je opakujete, prociťujte je, vnímejte a představujte si, jak se staly ve vašem životě skutečností.

Existuje několik způsobů, jak afirmace používat

Když k vám nějaká afirmace přijde, můžete o ní popřemýšlet, říct si ji nahlas a pak ji nechat odejít, nebo u ní zůstat a pak nechat přijít k sobě další afirmaci. Afirmace si můžete vytisknout, nebo si je psát a při tom procítěně a se záměrem říkat. Budete-li si je opakovat jako mantru, nestanou se skutečností; síla, kterou pro vás mají, totiž spočívá v jejich „živosti“. Nechte své afirmace vyvíjet se. Jak si je budete říkat, mohou k vám přijít další. Ty, které vás prvotně přitáhnou, se mohou ve své povaze měnit a může se rozvinout jejich hlubší význam.

Máme pro vás k dispozici několik úžasných audio nahrávek, které obsahují afirmace a vedenou meditaci od Orina k jednomu danému tématu (k dispozici v angličtině na stránkách www.orindaben.com). Afirmace slouží pro přeprogramování vašeho podvědomí na nové kvality nebo výsledky, které si chcete vytvořit ve svém životě. Tyto afirmace můžete poslouchat kdykoliv. Třeba když řídíte auto nebo pracujete doma nebo na zahradě. Při ztlumené hlasitosti je můžete použít také jako afirmace s podprahovým účinkem.

Poslouchání vedených meditací je velmi efektivní způsob, jak transformovat svůj život

Orin je přesvědčen, že poslouchání vedených meditací, při kterých pracujete se svou vědomou myslí, podvědomou myslí, vyšším já, svou duší a Božským já, je jeden z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů, jak změnit svou realitu. Poslouchání meditací, kdy je vaše mysl v uvolněném, otevřeném stavu je mocný a efektivní způsob, jak si vytvořit trvalé změny a který vám pomůže realizovat principy, které učíme v našich knihách. Jelikož vás řízené meditace uvedou do hlubokých úrovní relaxace, doporučujeme vám, abyste je neposlouchali při řízení auta.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara