Hra se světlem: Uvědomování si radosti – rozpoznání dobra v každé situaci

Zažívat radost znamená vědět, že vesmír je přátelský a že vždy pracuje pro vás a s vámi. Pomyslete na současnou situaci ve vašem životě, která se vám nelíbí a rozpoznejte v ní dobro tím, že uděláte následující:

  • Věřte, že jste si tuto situaci vytvořili, abyste se z ní poučili, i když se vám zdá, že nemáte nic společného s tím, že tato situace nastala.
  • Potvrďte si, že vesmír je dokonalý a že vždycky pracuje pro vás.
  • Znějte tónem radosti své duše a rozhodněte se, že budete v této oblasti růst spíše prostřednictvím radosti, než skrze bolest a boj.
  • Řekněte si: „Tato situace mi nabízí mnoho požehnání a příležitostí stát se silnější a celistvější ve svém nitru.“
  • Pomyslete alespoň na jednu kvalitu duše (trpělivost, láska, odpuštění, pokora, soucit, a pod.), kterou jste schopni více projevovat od té doby, co jste si tuto situaci přitáhli.
  • Pošlete svou lásku a odpuštění komukoliv, koho se tato situace týká.
  • Mějte se rádi a odpusťte si, že jste si tuto situaci vytvořili.
  • Představujte si, že budete v této oblasti zažívat mír, radost a klid duše, ať už se tato situace vyvine nebo změní jakkoliv.
  • Dívejte se na sebe, jak se v budoucnosti učíte se tyto lekce a získáváte tyto kvality duše prostřednictvím radosti.

Související články:

Růst prostřednictvím radosti mikoliv boje
Hra se světlem: Vytváření radosti – soustřeďování se na pozitivní© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara