Žít s radostí – úryvek z knihy

Níže je úryvek z jubilejního vydání knihy Žít s radostí:

Orin: Vítejte při tomto revidovaném a aktualizovaném vydání knihy Žít s radostí. Od doby, co jsem napsal původní verzi této knihy, stovky lidí používali a praktikovali principy, které jsou v ní obsaženy. Toto jubilejní vydání obsahuje nový materiál, jakož i všechny původní kapitoly, které vám mohou pomoci růst prostřednictvím radosti, míru a lásky a uvolnit zápas a boj. Kapitoly a stránky ke hraní v původní knize obsahují hlavní koncepty a postupy pro žití života v radosti, čímž tedy tato kniha obsahuje veškeré původní informace.

Navíc jsem provedl mnohá doplnění textu, abych prohloubil a rozšířil principy vyučované v původním vydání knihy. Ke každé kapitole jsem také přidal Denní cvičení pro radost a mnoho afirmací radosti, abych vám pomohl vnést do života pochopení, které získáte, když budete číst tuto knihu o tom, jak žít více radostný a naplněný život.

Čím více budete tuto knihu studovat a pracovat s uvedenými principy, tím více z ní můžete získat a cítit se tak více živí a sebejistí a zažívat více expanze a růstu. Můžete se cítit povzneseně, být schopni sebejistě jednat s lidmi a zvládat situace ve svém životě. Můžete si udržovat pocit vnitřního míru bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Můžete milovat svůj život a užívat si ho.

Můžete se s radostí těšit na každý den. Můžete se naučit, jak se nenechat negativně ovlivnit energiemi druhých lidí nebo světovými událostmi, ale namísto toho mít pozitivní životní postoj a nabízet pozitivní energii také druhým. Svým pozitivním náhledem si můžete k sobě přitáhnout lepší podmínky a okolnosti. Můžete jednoduše žít s radostí!

Sanaya: V této knize a také ve svých audio kurzech vám Orin vždy doporučuje, abyste se spojovali se svým nejniternějším já, se svou duší a duchem, jak vás k tomu bude vést celou knihou Žít s radostí. Právě toto já je zdrojem veškeré transformace a přitahuje vám dokonalé okolnosti, vztahy a situace, které vám umožní expandovat a růst. V této knize Orin používá výrazy duše, duch, vyšší já a nejniternější já, které jsou navzájem zaměnitelné. Vybízí vás, abyste při práci s touto knihou používali jakýkoliv výraz, který nejlépe vystihuje nejniternější část vaší bytosti, jak budete pracovat se všemi cvičeními v ní, včetně Stánek ke hraní, Každodenních technik pro radost a Afirmací pro radosti.

Orin říká, že s námi pracuje v této době proto, že lidstvo prochází velkou transformací a probuzením. Skrze své knihy a audio kurzy Orin nabízí cestu duchovního probuzení, které říká Cesta seberealizace. Žít s radostí je důležitou součástí této cesty. V Orinově knize Žít s radostí se spojíte se svým nejniternějším já, abyste žili radostnější a pozitivnější život plný lásky. S tímto spojením objevíte, jak zažívat více radosti, svobody a lásky svého pravého, nejniternějšího já.

Naučíte se, jak mít více vnitřního míru, jasu, rovnováhy, sebeúcty, sebelásky a respektování sebe sama, jak se otevřít příjímání, naslouchat moudrosti svého srdce, transformovat své podosobnosti, změnit negativní v pozitivní, zjemnit své ego a začít si uvědomovat a žít své vyšší poslání. S touto knihou vás zve k tomu, abyste pozvedli svého ducha a přidali se ke mne tím, že se rozhodnete pro radost, uvolníte zápasení a otevřete se svému neomezenému potenciálu pro osobní sílu a duchovní transformaci.

Zdraví vás Orin

Orin srdečně zdraví vás všechny, kteří jste tady, abyste se naučili více o nových úrovních moudrosti. Když jednou zvládnete tyto úrovně, každodenní život se stane jednodušším a výzvou pak pro vás bude to, abyste dosáhli ještě vyšších úrovní a zůstali tam. Vezmu vás tam všechny sebou, abyste mohli tyto informace dále předávat, protože ti z vás, kteří jste teď žáky, budete později učiteli a budete mít jednou své vlastní studenty. Těmito studenty budou ti, kteří mohou mít nějaký prospěch z vaší lásky a moudrosti, včetně vaší rodiny a vašich přátel. Čím moudřejšími a soucitnějšími se stanete, tím více budou druzí přirozeně vyhledávat vaši radu a podporu. Mluvím k vám, abych vám pomohl dosáhnout nového, rozšířeného stavu vědomí a bytí, které vám umožní být vůdci, učiteli a léčiteli.

Nabízím vám všem příležitost být mezi prvními, kdo vstoupí do nových úrovní vědomí a uvědomování si, jak žít s radostí a uvolnit bolest a zápas. Až si tyto moudrosti přečtete a sžijete se s nimi, bude se vám zdát, jako kdybyste to vše věděli odjakživa. Cokoliv, co se naučíte, budete jednou možná předávat druhým, jakožto i používat pro své vlastní pochopení a nebo vedení na své cestě. Svolávám vás všechny, kdo jste přišli do pozemské roviny jako učitelé a léčitelé, přestože si ještě neuvědomujete, kdo jste, abyste opustili všeobecně rozšířené myšlení, překročili realitu, kterou znáte, a vstoupili do jiných realit světla a lásky.

Radost je vnitřní přístup.
Je to přítomnost lásky k sobě a k druhým.

Chci vás podpořit ve vašem objevování své duše a jejího vědomí a pomoci vám objevit radost, která vás čeká, až se budete dívat očima své duše. Radost je vnitřní přístup; je to přítomnost lásky k sobě a k druhým. Pramení z pocitu vnitřního míru, umění dávat a přijímat a z úcty k sobě i k druhým. Je to stav vděčnosti a soucitu, pocit spojení se svým nejniternějším já, s vaší duší.

S touto knihou se naučíte, jak si vytvářet prostředí plné lásky a podpory, v němž se může rozvíjet váš duch, vaše pravé nejniternější já. Pomohu vám poznat vaši cestu a vyšší poslání a ukážu vám, jak se jí otevřít. Tato kniha má za cíl podpořit vás, abyste uviděli, kdo opravdu jste, a ukázat vám, jak nastoupit cestu radosti a světla. Informace, rady, postupy, cvičení a afirmace, které v ní najdete, vám umožní žít snadným životem – a když říkám snadným, musím se pousmát. Situace, které dnes pokládáte za složité, totiž brzo hravě zvládnete a přijdou k vám nové úžasné výzvy, které se naučíte postupem času také zvládat hravě a s lehkostí.

Už dnes prožíváte mnoho různých stavů vědomí, ale nevěnujete tomu pozornost. Můžete se naučit uvědomovat si vyšší úrovně informací a vědomí tím, že se na ně budete soustředit. Můžete prožívat vědění a opravdovou moudrost. Budu vám asistovat při zkoumání a rozvíjení vaší schopnosti naslouchat vedení vaší duše. Naučíte se napojit na jakoukoliv informaci, která je ve vesmíru k dispozici a může vám nějak pomoci.

Každý z vás, koho láká tato kniha, může být kanálem pro lásku a léčivou energii. Každý z vás je na cestě planetární služby a urychleného osobního rozvoje. Projevujete to mnoha různými způsoby – léčíte rukama, dělíte se o své poznání písmem nebo slovem, pomáháte druhým a šíříte světlo a lásku k lidem kolem vás.

Existuje mnoho realit a já bych vás chtěl zavést do některých z těch nejvyšších a nejjemnějších realit lásky, radosti a moudrosti. Prosím vás, abyste se při čtení těchto stánek vydali se svou myslí dál a vytvořili v ní prostor pro nové myšlenky, které zatím nemusí být přijímány širokou veřejností. Jak se však lidské vědomí vyvíjí, těchto nových rovin lásky a moudrosti bude dosahovat stále více lidí. Tyto koncepty budou ode dneška za sto let normou.

Zaséváte ve světě
nové myšlenkové formy.

Mé pozvání patří všem, kteří jsou ochotni stát se součástí přicházejících změn a příležitostí, které jsou již tady. Představte si, že patříte k větší skupině, která se schází, aby zkoumala vědomí a zasévala ve vesmíru nové myšlenky. Těmito myšlenkami je víra, že vesmír je přátelský, plný hojnosti a že můžete žít svůj život ve stavu radosti a lásky. Jak přispíváte svými myšlenkami do „všeobecné atmosféry“, spoluvytváříte tím ideje, které pomáhají také ostatním více milovat sebe sama.

Zvu vás, kteří jdete cestou světla a radosti, abyste se při čtení těchto stránek spojili s mou esencí a vnímali komunitu všech, kdo sdílejí toto vědění. Skupina lidí udržující ve své spojené mysli určité myšlenkové formy může dokázat mnohé. Kdykoliv nějaká skupina lidí udržuje a praktikuje určité myšlenky a přesvědčení – přičemž se soustředí na lásku, duchovní růst a vyšší poslání – mnohonásobně posílí schopnost každého člověka vytvořit si totéž ve svém vlastním životě a zpřístupní tyto myšlenky také všem ostatním, kteří chtějí jít výš.

Svět již prochází velkou duchovní transformací. Ty největší změny se odehrávají v masových myšlenkových formách a to se bude nadále dít po stovky dalších let. Můžete pomoci zasévat nové myšlenky, které lidstvo pozvednou a přispějí k jeho rozvoji. Můžete v sobě udržovat vize velikosti, vesmírných zájmů a pomáhání Zemi jako takové. Abyste mohli využít energii a příležitosti během tohoto času a v budoucnosti, budete si potřebovat rozvinout takové duševní kvality jako mír, jas, láska a radost. Nemluvím o žádných blížících se katastrofách, protože nic takového nevidím. Mluvím o potřebě přinést na vaši planetu mír tím, že jej vnesete do svého života. Chopte se této příležitosti využít energii a současnou atmosféru transformace a nechte se jí vynést do vyššího vědomí.

Je mnoho moudrých učitelů a všichni vám přinášíme stejné poselství vesmírné lásky, míru a jednoty. Mluvíme různými „jazyky“, používáme slova, která nejlépe osloví skupiny, se kterými komunikujeme. Děje se tak na mnoha místech. Pravděpodobně jste už pocítili sounáležitost se všemi, kdo se soustředí na rozšiřování svého vědomí a osobní růst. Možná že se budete pohybovat ve dvou světech; ve světe těch, kdo na nic takového nevěří, a těch, kdo věří. Možná zjistíte, že vaše vztahy vedou do několika různých světů, protože tyto informace mají být zasety na mnoha místech. Hledáme lidi, kteří „opilují“ celý svět, kteří jsou ochotni patřit k více než jen ke své skupině podobně smýšlejících, kteří jsou ochotní dosáhnout k lidem v jiných oblastech práce a studia, a to s různými zájmy. Čím více oblastí dokážete obsáhnout, tím větším přínosem budete pro celou planetu vy i vaše myšlenky.

Můžete objevit mnoho cest, jak překonat boj o moc a pozvednut své vztahy do srdce a do duše; jak se vzájemně spojovat v daleko větší lásce. Jak budete číst tuto knihu, budete objevovat nejrůznější radostné cesty, jak se sbližovat s přáteli a jinými lidmi a navazovat ve svém životě vztahy přinášející radost a vnitřní mír. Vy, kdo čtete tyto řádky, jdete cestou spojování se s druhými skrze srdce, a ne z centra síly. Vše, co se naučíte, můžete předávat dál a sdílet. Na planetě nastal čas pro nové myšlenkové formy, pro nové cesty spojování a soužití – cesty vytvářející mír, a nikoliv disharmonii.

Jsem Bytost Světla.

Pomáhám vám, kdo jdete na Zemi cestou světla a radosti, kdo jste ochotni sloužit planetě a zajímáte se o osobní růst a evoluci. Nabízím, vám vedení a podporu jak ve vašem osobním životě, tak na vaší cestě služby světu. Vysílám duchovní učení do pozemské roviny. V poznaných vesmírech působí určité pravdy a já jsem tady, abych vám nabízel tyto duchovní pravdy, principy a techniky, které vám mohou pomoci žít více radostný a naplněný život. Pochopení a praktikování těchto pravd vždycky rozšiřuje vědomí a vede k růstu.

Zvu vaši duši, aby se ke mne připojila v našem zkoumání vašeho širšího potenciálu. Moji esenci můžete vnímat za myšlenkami v této knize a já vám budu pomáhat otevřít se svému hlubšímu a moudřejšímu já. Budete mít pocit, že se stáváte někým, kým jste se vždycky cítili být. Mnozí z vás jste vždycky cítili, že se lišíte od lidí ve svém okolí; jakoby jste věděli, že máte nějaké poslání, něco specifického, co máte v tomto životě vykonat. Doufám, že vám pomohu toto poslání a smysl vašeho života objevit. Zvu vás, abyste se mnou cestovali do realit světla a lásky, z nichž pocházíte.

Mnoho z vás – krásných duší světla – jste uvízli v hustších pozemských energiích. Pomocí nabízených koncepcí se pokusím vyvést vás zpět, do jemnějším rovin, po kterých tak přirozeně toužíte. Dopřejte si vstřebávat energii za slovy, protože text je psán takovým způsobem, že slova i energie, kterou s nimi posílám, otevírají vaše srdce.

Velikou lásku, soucítění a vedení
můžete mít skrze nás, Bytosti Světla.

Nejsem vám vzdálený. Má láska a vedení jsou k dispozici komukoliv, kdo o ně požádá. Dříve, než můžete cokoliv dostat, však musíte vesmír požádat. Já a ostatní bytosti, které nabízejí pomoc, totiž nemůžeme pomáhat lidem, kteří o pomoc nepožádají. To, o čem mluvím, je jenom zlomek toho, co se bude dít vám všem, kteří se otevíráte svému nejniternějšímu já a následujete cestu radosti.

Doufám, že mohu nějakým způsobem vnést radost do transformace příštích let, neboť všichni procházíte velice významnou proměnou na osobní i duchovní úrovni. Jsem tady jako pomocník, jako duchovní učitel, abych vám napomohl ve vaší osobní transformaci. Vítám vás v radostnější, láskyplnější a míruplnější vizi sebe sama – vizi toho, kdo jste.
© LuminEssence www.orindaben.com
© Nakladatelství Šťastní lidé: Sanaya Roman - Žít s radostí

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara