Osobní síla skrze uvědomění

Úryvek z knihy: Osobní síla skrze uvědomění

Zdraví vás Orin!

Zvu vás, abyste se mnou objevovali vesmír, který tak dobře znáte. Podíváme se na něj trošku jinak, způsobem, který nám umožní vnímat jeho další dimenzi a nečekané bohatství. Je to svět energie, která existuje všude kolem vás. Tato kniha vám pomůže jasněji uvidět svět energie, v němž žijete, pochopit názorové systémy, masové myšlenkové formy a telepatické energie druhých, které na vás mají vliv. Je to kurz převádění nevědomého do vědomí, který odkrývá tajemství neviditelných energií ve vás a kolem vás. Za hranici vnímání vašich pěti smyslů jsou další světy, které vás ovlivňují. Pochopíte-li neviditelné energie, mohou vás zanést kamkoliv chcete jít.

Když se podíváte na energii zblízka, je to jako byste pozorovali známý předmět, ale pod mikroskopem. Přestože je to stejný předmět, z takové blízkosti vypadá jinak. Tento kurz je takovým mikroskopem, pomáhá vám vidět ve větším detailu okolní energie, měnící a upravující zaostření, abyste mohli vidět věci z různých uhlů pohledu. Budeme zkoumat stejný svět, který znáte. Budete jej však chápat a vnímat novým způsobem, takže vám odhalí své hlubší tajemství.

Můžete se naučit rozeznávat energie,
které jste nevědomě převzali.

Mikroskopem v tomto případě je vaše vlastní uvědomování, vaše vrozená schopnost soustředit svou pozornost na cokoliv se rozhodnete. Svět totiž nevnímáte jen svými fyzickými smysly; informace přijímáte neustále i na neverbální, intuitivní úrovni. Vaše myšlenky jsou branou k vnímání energie a vnitřní oči pak nástrojem, pomocí něhož ji měníte a pracujete s ní. Můžete se naučit léčit negativní energie, posílit svou schopnost vizualizace a telepaticky komunikovat s lidmi, vědět, co si o vás myslí a jak s jejich neverbálními zprávami pracovat. Budeme pracovat s vaším vnitřním světem. Ke vnímání energie patří také schopnost slyšet neverbální zprávy šířící se kolem vás. Není třeba nechat se ovlivňovat špatnými náladami druhých. Kdykoliv si všimnete negativity, máte schopnost ji léčit, pomáhat lidem vyvíjet se, šířit kolem sebe pozitivní energii a změnit povahu svých osobních vztahů.

Jste jako rádio, které může přijímat
mnoho stanic. Přijímáte to,
čemu věnujete pozornost.

Během dne vás ovlivňuje mnoho energií. Zároveň jste i vysílací stanicí, máte svou domácí základu, frekvenci a uzpůsobení mysli. Způsob, jakým vnímáte, soudíte a reagujete na své myšlenky během dne, vás usazuje ve vaší realitě a vytváří základnu, z níž je tato realita tvořena. Až svou realitu dokonale poznáte, můžete ji opustit. Jakmile poznáte svou vlastní vysílací a přijímací stanici, nabídne se vám mnoho dalších realit, do nichž můžete vstupovat. Máte mnohem rozsáhlejší identitu, než si umíte představit. Tu stávající můžete odemknout a zažívat celé bohatství své bytosti.

Protože jste jako rádio, můžete se naučit vyladit a přijímat jakékoliv informace, které chcete. Jste telepatičtí, neustále vysíláte a přijímáte zprávy. V této knize se dozvíte, jak se naučit ovládat zprávy, které zachycujete, vybírat si, co z nich chcete slyšet, a pouštět to, co přijímat nechcete. Budete se učit, jak se vyladit na energii druhých, abyste je podpořili nebo vyléčili, a naučili se jim lépe rozumět. Chcete-li být úspěšní, prožívat s lidmi větší mír a lásku, chcete-li se posunout z hustších do jemnějších energií, můžete se naučit toho dosáhnout. Rozvinete svou schopnost identifikovat cizí myšlenky a pocity, na něž se nechcete vylaďovat, odpojit se od jejich vysílání a napojit se místo toho na vyšší energie vesmíru. Budete se učit otevírat svou intuici, schopnost vnímat a chápat věci hlouběji, a přijímat vedení a odpovědi na vaše otázky.

Informace a koncepty v této knize jsou prezentovány tak, aby vám pomohly otevřít hlubší část vaší bytosti, aby vám připomněly všechno to vědění, které už znáte, a ještě mnohé další, které je ve vás ukryto. Možná budete za mými slovy vnímat i mou energii, jež vám pomůže znovu se rozpomenout na vaše zapomenuté znalosti a probudit ty části vašeho já, které dosud dřímaly a které často potkáváte ve stavu snění. Naučíte se je přivést do svého běžného bělého stavu.

Lidstvo v sobě probouzí mnoho schopností, které jsou součástí evoluční cesty člověka. Liská aura, energie obklopující tělo, se vyvíjí. S tímto vývojem přichází také schopnost vnímat, co bylo dříve neviděno, neviditelnou energii. Teď ji můžete poznat, interpretovat ji a směřovat. Neviditelné a nerozpoznané teď může být spatřeno a poznáváno.

Vyvíjíte se rychle a evoluční cesta člověka pokračuje velkými skoky před. Když se ohlédnete do dob člověka neandrtálského nebo kromaňonského, uvidíte, jak se změnila vaše těla. Vaše schopnost vnímat energie se změnila právě tak radikálně. Dokonce i vašich pět smyslů se vyvíjí. Člověk v dávných dobách například neviděl všechny barvy, které vidíte vy.

Vaše energetická centra se otevírají,
vaše schopnost uvědomovat si a pracovat
s dříve neviditelnými
a neviděnými energiemi roste.

Můžete se naučit tyto nově se probouzející smysly používat. Už teď je máte a probouzejí se, protože jinak by vás tyto informace nepřitahovaly. Já jsem jako váš průvodce, který v těchto rovinách energie, jež začínáte objevovat, už cestoval. Takové schopnosti jako telepatie, schopnost předpovídat nebo se napojit na nové vědecké vynálezy a objevy dosud neznámých informací a rozšířené spojení s univerzálním vědomím se stanou postupem vývoje normou. Probuzení člověka je cesta do vědomí vyšších energetických rovin. Dnes se může mnoho lidí naučit věci, které byly dříve dostupné jen několika jedincům. Stav vědomí, jehož dosažení dříve vyžadovalo roky trénování speciálních technik a meditace, je dnes dostupný mnoha lidem bez zvláštní přípravy. Evoluční cesta je probouzením vědomí. Tento kurz vám pomůže objevit, porozumět a živit probouzení, kterým už procházíte. Pokud vás tyto informace přitahují, zcela jistě si už rozvíjíte a prožíváte své skryté schopnosti. Můžete je používat, abyste fungovali efektivněji ve svém každodenním životě, vycházeli ze svého vyššího já a tvořili si okamžité změny ve svém životě.

Mnozí jste vyrostli jako velmi
vědomé a citlivé děti.

Mnozí jste vyrostli v prostředí, které jste často nechápali, v situacích, které jakoby neodpovídaly tomu, kdo jste. Někteří jste se cítili být jiní, než lidé kolem vás, jako byste měli další dimenzi vědomí, kterou ostatní nemají. Byli jste emocionálně citliví a věci, které se druhých ani nedotkli, vás značně ovlivňovaly. Často jste nevěděli, kdo jste vy a kdo jsou druzí. Protože jste byli telepatičtí a emocionálně citliví, přebírali jste možná pocity, emoce a myšlenky druhých lidí a mysleli jste si, že to jsou vaše vlastní.

Mnozí z vás jste jemní, milující a citliví lidé a chcete si rozvíjet osobní sílu s úctou k sobě a k druhým. Mnozí jste měli bolestné dětství, nevěděli jste, jak zacházet s rigiditou nebo negativitou, se kterou jste se setkávali. Často vás vaše okolí nevidělo takové, jací opravdu jste – bytosti světla a lásky hledající příležitost šířit radostnou hojnost ducha. Vy, kdo jsi rozvíjíte svůj nový „šestý smysl“, jste na zrychlené cestě vývoje a potřebujete objevit svou jedinečnost a své dovednosti.

Jelikož se otevíráte, je důležité
rozvíjejte moudrost, uvolňovat bolest
a povznášet se nad negativitu.

Až začnete vnímat a interpretovat si jemnější, neviditelné energie vesmíru, budete rozvíjet svou dovednost rozpoznat, které energie přijmout za své a kterých se zbavit. Ukážu vám, jak se vyhnout vlivu bolesti a negativity druhých, jak pomoci sobě i jim povznést se nad ni a dosáhnout spojení se svým vyšším já. Čím více si budete uvědomovat, co vnímáte, tím budete mít také více příležitostí uvědomovat si, co vnímáte, a tím budete mít více příležitostí uvědomovat si své vyšší já a vedení, které je vám k dispozici z vyšších rovin vesmíru.

Můžete se otevřít svému širšímu vědomí, cestovat do zatím neprozkoumaných dimenzí a realit a vidět se novýma očima. Můžete vidět a naučit se chápat, kdo opravdu jste, a začít nacházet odpovědi na otázky: „Proč jste tady,“ nebo „co je smyslem života?“ Až budete tyto jemné energie zkoumat a probouzet se do nich, otevřou se vám mnohé dveře a budete moci objevovat mnoho nových světů.

Zvu vás, abyste s pomocí své citlivosti prozkoumávali větší bytost, kterou jste, a poznávali svou vnitřní krásu. Připojte se ke mně. Zkoumejte své vnitřní vedení a vyšší já, až budeme společně cestovat do vyšších rovin vesmíru.

V lásce a světle, Orin.© LuminEssence www.orindaben.com
© Nakladatelství Šťastní lidé: Sanaya Roman - Osobní síla skrze uvědomění

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara