Přijímání vedení z vyšších rovin

Úryvek z knihy: Osobní síla skrze uvědomění – Kapitola 16

Zdraví vás Orin!

Můžete se naučit přijímat informace z vyšších rovin vesmíru. Stejně tak, jako se lze vyladit na telepatické vysílání lidí, můžete přijímat i mnoho zpráv z vesmíru. Tyto vyšší úrovně informací a osobního vedení jsou vám přístupné kdykoliv. Musíte však k tomu mít vůli a záměr, protože jinak se na ně nenapojíte, stejně jako nezachytíte rádiové vlny, pokud na ně nevyladíte svůj přijímač.

Co je toto vyšší vysílání? Jsou různé úrovně informací – některé jsou z oblasti vědy, jiné z oblasti ekonomiky a podnikání, jsou to nejrůznější typy učení či vize míru a podobně. Vyladíte-li se na tyto úrovně, máte k dispozici veškeré známé i dosud nepoznané vědění.

Také vysílání léčení je neustále přítomné. Jeho podstatou je láska, soucítění a mír. Potřebujete-li pomoc, vedení nebo lásku, můžete se na toto vysílání kdykoliv vyladit a pozvednout svou energii nebo vyléčit cokoliv, co potřebuje lásku. Léčitelé a lidé, kteří druhým pomáhají a poskytují rady ve své práci, často čerpají z tohoto zdroje, na nějž se může naladit každý. Když se vyladíte na tuto frekvenci, máte pocit, že víte, co dělat nebo říct, a to s takovou jistotou, která přesahuje úroveň vašich dosavadních vědomých znalostí.

Vedení můžete přijímat také od mnoha duchovních učitelů a rozvinutých mistrů, kteří jsou buď fyzicky přítomni na planetě, nebo existují v jiných rovinách. Mnoho rozvinutých duší, které na planetě již nežijí, udržují soustředění lásky a míru a jsou k dispozici pro osobní vedení. Průvodci si přeji pomoci vám uvědomit si, že máte schopnost dosáhnout vyšších rovin vědění a prožívání a že můžete objevit svou vlastní moudrost a nepřetržité vedení přicházející od vaší duše. Jsou-li požádaní, mohou vám ukázat širší vizi každé situace z takového úhlu pohledu, který vám pomůže porozumět, co se děje, a jednat s větším soucítěním a láskou.

Obracíte-li se k vyšším rovinám
a soustředíte se na ně s takovou jistotou,
s jakou dýcháte, dostanete jakoukoliv pomoc
nebo informaci, kterou potřebujete.

Můžete se vyladit na jakoukoliv úroveň vedení a informací, pokud je to váš záměr a máte vůli to udělat. Co je vůle a záměr? Vůle je jasné soustředění zaměřené na něco, co milujete. Čím méně je rozostřována strachem, pochybnostmi nebo odporem a namířena jako laserový paprsek tam, kam ji chcete nechat jít, tím více vám toho může přitáhnout.

Vysílání z vyšších rovin, které vás bude vést vaší nejvyšší cestou, je vždy k dispozici komukoliv z vás, kdo o něj požádáte. Vaše vůle něčím být nebo něco udělat vás automaticky vylaďuje na vysílání, které je pro vás to nejlepší.

Pokud se chcete spojit se svou duší, nebo s průvodcem, všechno, co potřebujete udělat, je rozhodnout se pro to, že se tak stane, a požádat vesmír, aby vás přivedl k této zkušenosti. Čím více dokážete věřit tomu, že něco budete mít, nadchnete se pro to, představujete si to ve své mysli, prožíváte emoce radosti, nadšení a očekávání, tím rychleji to přijde.

Pokud chcete přijímat vedení a máte pro to záměr, cítíte se pozitivně a nadšeně, dostane se vám ho. Přijímání vysílání se odehrává mimo mysl a děje se během záblesku okamžiku.

Vedení, které je vám k dispozici, je neomezené, a to v jakékoliv formě, pro kterou se rozhodnete, a v jakékoliv oblasti, kterou si zvolíte, ať už je to oblast podnikání, léčení, umění, vědy, vzdělávání, nebo spojování se se svou duší či duchovní růst. Váš záměr je vše, co potřebujete proto, abyste se naladili na vyšší úrovně vedení a lásky.

STÁNKY KE HRANÍ

  • Pomyslete na pět věcí – na nějaké rozhodnutí, problém, nějakou volbu – kdy jste během posledního roku žádali o vedení a dostalo se vám ho.
  • Pomyslete na něco ve svém životě, ohledně čeho chcete vedení právě teď. Tiše se posaďte, požádejte o vedení a všímejte si, zda-li vám přijdou na mysl nějaké nové myšlenky.


© LuminEssence www.orindaben.com
© Nakladatelství Šťastní lidé: Sanaya Roman - Osobní síla skrze uvědomění

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara