Intuice: Otevření se přirozenému vědění

Rozpoznání, důvěřování a jednání na základě intuice

Zdraví vás Orin a DaBen! Rozvíjení intuice a vnitřního vědění je důležitým krokem na cestě vašeho duchovního růstu, při kterém se stáváte svým vyšším já a žijete jako svá duše, proto jsme tomuto tématu věnovali svou energii. Chtěli bychom vám nabídnout informace ve formě krátkého sdělení a řízenou meditaci (viz Cvičení: Důvěřování vašemu vnitřnímu vedení) a tak vám pomoci věnovat pozornost své intuici.

Co je intuice?

Intuice je schopnost vědění beze slov, vnímání pravdy bez vysvětlování. Intuice funguje mimo čas a prostor a představuje spojení s vaším vyšším já. Intuice ví, že minulost, současnost a budoucnost se dějí zároveň a dokáže vidět jakoukoliv událost v jejím celku. Často k vám mluví jako dítě, které si chce hrát, a tím vás odvést od namáhavé cesty a přilákat na cestu radosti. Vaše intuice vás vždy vede k oživení a radosti, ven z bezradných situací. Intuitivní mysl si dokáže bleskově poskládat dohromady myšlenky, nabídnout řešení problémů a pomoci vám udělat rozhodnutí. Ukazuje vám nejefektivnější kroky vedoucí k dosažení vašich cílů a snů.

Intuice k vám často přichází jako prchavé pocity, myšlenky nebo vněmy, které si sotva všimnete. Až později, když se ohlédněte zpět, si řeknete: „Ano, měl/a jsem pocit, že to mám udělat a že nemám dělat tamto“. Tyto intuitivní pocity můžete zesílit tak, abyste je postřehli a mohli na základě nich jednat. Můžete se naučit rozlišovat mezi tichým hlasem intuice, která vám naznačuje správné rozhodnutí nebo směr a hlasem vašich strachů a pochybností, které jsou častokrát silnější a chtějí vám zabránit v tom, abyste dělali nové věci a pouštěli se do rizika.

Intuitivní už jste

Intuitivní už jste a pravděpodobně již přijímáte intuitivní vedení mnoha způsoby. Například k vám promlouvá vaše tělo a napovídá vám, jaké zdraví prospěšné jídlo by chtělo jíst. Možná že k vám promlouvají vaše emoce a říkají vám, abyste v některé oblasti svého života následovali své srdce, pustili se do rizika a udělali něco, co milujete. Možná že k vám promlouvá mysl a přináší vám intuitivní zprávy a nové nápady. Vaše duchovní intuice vás možná vede k tomu, abyste prozkoumali nové oblasti svého nitra a vyzkoušeli nové duchovní techniky a cvičení.

Proč následovat svou intuici?

Vaše intuice vás vede k tomu, abyste dělali nové věci, byli v proudu, zažívali více požehnání a lehkosti, následovali své srdce a byli ve správný čas na správném místě. Je to hlas vaší duše a vyššího já, který s vámi komunikuje a ukazuje, jak následovat svou vyšší cestu a žít své vyšší poslání.

Následování intuice vás vede k tomu, abyste dobře pečovali o sebe, o své zdraví, své emoce a měli lepší vztahy s ostatními lidmi. Může vám pomoci zlepšit kariéru, tvůrčí činnost a pracovní život, aby byli radostnější a ještě snadnější. Následováním intuice může ve svém životě zvýšit plynutí peněz a prosperitu. Jako váš vnitřní průvodce a učitel vám totiž vždy ukazuje, co máte dělat, abyste plynutí energie zvýšili. Peníze jsou jeden ze symbolů proudění energie ve vašem životě. Jednáte-li tedy na základě svého intuitivního vedení, můžete zažívat větší oživení a proudění ve všech oblastech.

Následujete-li svou intuici, proudí přes vás více energie - jste v proudu, cítíte se plní života! Když se svou intuici neřídíte, život se může stát zápasem, podobně jako plavání proti proudu. Svou racionální mysl můžete vytrénovat a naučit ji naslouchat intuitivnímu vědění a neignorovat, nepodceňovat nebo nepopírat intuitivní pocity, které dostáváte. Můžete se naučit důvěřovat svému vedení a být sami sobě autoritou, která rozhoduje o tom, co je pro vás správné.

Co vám teď říká vaše intuice?

Pomyslete na tyto oblasti svého života a položte si otázku: „Říká mi něco intuice ohledně této oblasti? Mám nějaký intuitivní pocit? Něco, co bych potřeboval/a udělat nebo měl/a přestat dělat?“ Pokud nějaké intuitivní zprávy máte, nechte je stát se zřetelnějšími, buď teď nebo v průběhu několika následujících dní, a ukázat vám, jak v těchto oblastech následovat svou vyšší cestu.

    Mé tělo, zdraví a pocit fyzické pohody
    Má kariéra, práce a každodenní aktivity
    Mé vztahy s rodinou, přáteli, spolupracovníky a ostatními lidmi
    Můj vztah k penězům, prosperitě a finanční nezávislosti
    Duchovní růst - co je pro mne další krok?

Jak si procházíte každou z těchto oblastí, všimněte si, která z nich vystoupí do popředí. Položte si otázku, zda-li v této oblasti existuje něco, nějaký pocit, který vnímáte, něco, co byste měli dělat jinak nebo co byste měli změnit. Mějte záměr, že se vám vaše vnitřní vedení stane jasnějším a vy budete moci rozpoznat, k čemu vás vede. Pokud si nejste jistí, co udělat, to jediné, co teď potřebujete udělat, je požádat, aby vaše intuitivní pocity zesílely, staly se jasnějšími a mohli jste tak na základě nich jednat.

Orin vyučuje také Kurz o sedmi kvalitách Božské vůle. Jednou z nich je vůle harmonizovat, která probouzí intuici. S touto kvalitou vůle můžete pracovat prostřednictvím cvičení, která pro tento účel Orin vypracoval (k dispozici v angličtině - pozn. překl.).

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara