Čištění bloků pomocí Posvátného plamene transformace

Přivolání si Posvátného plamene nabízeného skrze Sedmý paprsek

Sedmý paprsek má schopnost rozvíjet vaši kapacitu vědomě si přitahovat, soustřeďovat, formovat a vyzařovat duchovní energii, abyste se tak mohli stát mistrem v tom, jaké formy a situace si k sobě přitahujete. Je to Paprsek, který zesilňuje vaši schopnost invokovat duchovní energie. Vesmír je tvořen primární energií, která reaguje na váš záměr, vaše pocity, myšlenky a vyslovená slova. Tato primární energie - tato světelná substance - je harmonická, krásná, čistá, inteligentní, neutrální a neustále reaguje na vaše přání. Manifestuje se jako okolnosti a formy.

Tuto energii konkretizujete svými myšlenkami a pocity a ona se vždy vydá ven, aby vytvořila cokoliv, co odpovídá kvalitě energie, kterou ji naplníte. Situace, které teď zažíváte, vycházejí z kvality energie, kterou jste dříve vyslali a která dala tvar této primární energii.

Použijte plamen transformace, abyste vyčistili jakékoliv negativní formy

Posvátný plamen transformace, nabízen prostřednictvím Sedmého paprsku, je darem pro lidstvo. Tento Posvátný plamen je esencí Sedmého paprsku a je často nazýván a vnímán jako Fialový plamen. Fialová barva byla od pradávna spojována s duchovnem. Je to nejvyšší frekvence ve viditelném spektru a pomáhá při přechodu do vyšší oktávy světla.

Posvátný plamen můžete použít jako jeden ze způsobů, jak vyčistit cokoliv, co by způsobovalo negativní konkretizaci energie, jako například strach, hněv, pochybnosti, či minulé negativní situace a okolnosti. Když tímto způsobem specifikujete energii, vytváříte si negativní, nepříjemné situace a formy, které odrážejí nedostatek a omezení nebo způsobují, že se cítíte chycení v pasti nebo uvíznutí. Pomocí Posvátného plamene transformace můžete změnit to, co si k sobě přitahujete a vysíláte ven, a změnit tím svůj život a vnější okolnosti.

Kontaktování Posvátného plamene

Abyste mohli pracovat s Posvátným plamenem, navoďte si stav klidu a vyrovnanosti. Představte si Posvátný plamen transformace před sebou, a to nejméně 2,5 metru vysoký. Na chvíli ho pouze pozorujte. Všimněte si, že při jeho pozorování se stáváte sále klidnější. Posvátný plamen má svou inteligenci a uvědomuje si vás. Pochází přímo od Boha.

Ve své představivosti se k němu přibližujte a vnímejte jeho vyzařování a energii lásky, léčení a klidu, které vám nabízí. Vnímejte. Popojděte blíž. Vstupujte pomalu do tohoto plamene, až dokud vás nebude úplně obklopovat. Pokud je vám to příjemné, představte si, že stojíte v jeho středu a že plápolá kolem vás.

Transformování energie pomocí Posvátného plamene

Fialový plamen transformace má sílu transformovat příčinu, důsledek a dokonce i vzpomínku na chyby v minulosti. Dokáže transformovat negativní emoce a pocity a změnit jejich energii na světlo. Může vám pomoci vymazat důsledky vašich minulých činů, které vám přivolávají negativní události. Může vám pomoci vyčistit mysl, tělo a emoce od všech nižších energií, které vás drží zpátky.

Posvátný plamen vám pomáhá vytvořit si okolnosti, které vám budou prospěšné. Může vám pomoci zbavit se stresu, úzkosti, pochybností a strachů a nahradit je pocity harmonie a míru. Jak jsou nižší hustší energie transformovány, vaše vibrace se zvyšují, a tím dokážete lehčeji vyjadřovat své Božské já ve všech formách, vztazích, aktivitách a situacích ve svém životě.

Použijte Posvátný plamen transformace,
abyste transformovali své mentální, emocionální, éterické a fyzické tělo.

Přiveďte plamen do svého mentálního těla. Představujte si, jak spaluje a přetransformovává všechny negativní vzpomínky, minulé navyklé formy, iluze, omezující mentální koncepty, negativní myšlenky, myšlenky, které ubližují vám nebo druhým, a jakékoliv další mentální energie, které vás drží zpátky. Nechte shořet všechny myšlenky, které vám již neslouží, staré programy a přesvědčení, neúplné myšlenky a všechny myšlenky, které pocházejí z nižší úrovně evoluce. Požádejte plamen, aby transformoval jakékoliv myšlenky týkající se budoucnosti, které vás omezují, abyste se mohli otevřít vyšším myšlenkám a ještě lepší budoucnosti. Vězte, že všechna energie, která je transformována, se vrací do rezervoáru vesmírné energie, kde může být využita pro jiné účely.

Přiveďte dále Posvátný plamen do svého emocionálního těla. Nechte ho spálit všechen strach, pochybnosti, úzkosti a jakékoliv emoce, které vás drží zpátky, abyste se tak mohli stát svým Božským já. Vězte, že tento Plamen je všemocný a že neexistují žádné energie, které by nemohl proměnit ve vyšší formy.

Přiveďte Posvátný plamen do svého éterického těla, do sítě světla, která obklopuje vaše fyzické tělo a která obsahuje předlohu, na základě které je vybudováno vaše fyzické tělo. Zaznamenává všechny zážitky naskrz časem, jak používáte energie a vibrace. Myšlenky a pocity musí být totiž předtím, než mohou být manifestovány ve vašem fyzickém světě, přefiltrovány přes vaše éterické tělo.

Jak přivádíte Posvátný plamen do svého éterického těla, představujte si, že spaluje každý záznam, který zachycuje okamžiky vašeho života, kdy jste v něčem neuspěli nebo nežili podle svého vnitřního světla. Spaluje a transformuje každou paměťovou stopu nedokonalosti všeho druhu. Nechte ho spálit všechny známky stárnutí, rozpadu, bolesti a utrpení. Ať uvolní všechny příčiny čehokoliv, co vedlo k negativním důsledkům. Jak necháváte Posvátný plamen transformace procházet vaším éterickým tělem, nechte ho spálit všechny ostatní věci, které vám přijdou na mysl.

Posvátný plamen můžete dále přivést do svého fyzického těla a nechat ho spálit všechny nečistoty, nedokonalosti a místa, která nejsou schopna udržovat světlo a vyzařování vašeho Božského já.

Existuje mnoho způsobů, jak můžete Posvátný plamen používat. Každé ráno při probouzení nebo při meditaci během dne požádejte Posvátný plamen, aby vyčistil vaše nižší těla (mentální, emocionální, éterické a fyzické tělo) a mohli jste tak v průběhu dne projevovat světlo vašeho Božského já. Když usínáte, požádejte Fialový plamen, aby transformoval nebo spálil všechny energie, které jste převzali v průběhu dne a které by vám mohli překážet v budoucnosti. Požádejte ho, aby transformoval vaše vibrace, abyste už nepřebírali a nerezonovali s myšlenkami a pocity, které jsou pro vás omezující, obtěžující nebo destruktivní.

Jak se vaše energie stává čistější a krásnější, světlo vašeho Božského já tak může vyzařovat skrze každou úroveň vaší bytosti. Pak vše, co si tvoříte, bude odrážet dokonalost a krásu vašeho Božského já. Všechno, bude odrazem vašeho vyššího poslání a bude naplňovat božský plán vašeho života a přinese vám radost, harmonii, mír, lásku a všechny dobré věci.

Posvátný plamen transformace má jeden důležitý aspekt, a tím je kumulativní síla, která se buduje s tím, jak ho neustále používáte a jak narůstá vaše schopnost ho chápat. Fialový plamen je jako každý nový proces, který se učíte. Nejdříve jste možná četli o jeho výhodách a jeho použití, ale ještě jste nezažili sílu jeho efektivnosti. Jak se Posvátný p stává více součástí vašeho vědomí a prožitků, nabývá na síle a hodnotě pro vás. Posvátný plamen má jenom tak velkou sílu a účinnost, jakou si uvědomujete a jakou dovolíte. Jeho neustálé používání zesílí jeho sílu a schopnost transformovat a proměnit všechny negativní, omezující nebo uvězňující energie, které vás mohou držet v pasti v nižších vibracích a v nižším životě.

Nabídněte požehnání světu

Chcete-li světu nabídnout nějaký dar, přestavujte si, že Posvátný plamen transformace obklopuje zeměkouli. Představujte si, jak je Země udržována v tomto Plamenu, a vnímejte, jak spaluje všechno negativní a čistí při tom mentální, emocionální, éterická a fyzická těla všech lidí na Zemi. Vnímejte, jak transformuje všechen lidský „odpad“, všechen hněv, nenávist, iluze a pomýlené vnímání, které zastírá světlo Božského já všech lidí. Každé požehnání, které vyšlete, se k vám vrátí zpět jako energie, kterou můžete použít a která byla znásobena jejím přijetím.

Když si říkáte: „Já jsem…“ Co obvykle hovoříte?

Každým prohlášením o sobě tuto energii formujete a konkretizujete, a to buď pozitivně nebo negativně. Obzvlášť působivé prohlášení, které určuje, co si k sobě přitahujete, je prohlášení začínající slovy „JÁ JSEM….“ Prohlášení „JÁ JSEM“ přivolává duchovní energie a uvádí je do pohybu, aby vytvořili vaši realitu. Slovo „JÁ“ v tomto prohlášení evokuje sílu a lásku vašeho Božského já, jádra vaší bytosti, Já vašeho Vědomí.

Dávejte si pozor na to, když říkáte „JÁ JSEM“. Říkáte za těmito slovy něco o nedostatku, omezení, pochybnostech nebo vysíláte jiné negativní obrazy o sobě samém? Pokud ano, změňte své prohlášení na něco pozitivního o sobě. Něco, co si chcete vytvořit, jako například (JÁ) JSEM plný/á radosti, zdraví, lásky, bohatý/á, úspěšný/á a tak dále. Když „dáváte této energii formu“ pozitivně, uvádíte do pohybu tvoření nových okolností, které vám budou více prospěšné. Mnoho báječných afirmací, které můžete použít, abyste si vytvořili pozitivní realitu, najdete ZDE

Pamatujte, že vy JSTE vesmír. Nejste jenom bytost, která přijímá energii od své duše, ale vy JSTE duše. Nejste jenom bytost, které přijímá energii od svého Božského já, vy JSTE své Božské já. Nejste jenom bytost, která přijímá energii od své Božské vůle, vy JSTE Božskou vůlí. Věnujte teď chvíli tomu, abyste si řekli „JÁ JSEM duše. JÁ JSEM Božské já. JÁ JSEM!


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara