Čištění energie, uvolňování bloků a zažívání Božské dokonalosti

Je důležité naučit se čistit svou energii, abyste si zachovali kontakt se svým nejniternějším Božským já. Udržujete-li si s ním neustálý kontakt, překážky a omezení mizí a vy zažíváte božskou dokonalost, která je ve vašem životě možná.

Co to znamená čistit svou energii?

Během dne jste vystaveni různým energiím – přesvědčením, konceptům, myšlenkám, emocím, strachům, obavám a vlivům společnosti, ve které žijete. Této energii budeme říkat „kolektivní vědomí“. Zatímco se může zdát, že tato přesvědčení a strachy vycházejí od různých lidí, z médií nebo jednoduše z vašeho nitra, jsou to neosobní energie, které nepocházejí z vás ani od jakéhokoliv člověka nebo skupiny. Jejich původ je prastarý a tyto energie jednoduše existují. Můžete se naučit rozpoznat, kdy jste byli těmito neosobními energiemi ovlivněni a pak je jednoduše uvolnit.

Můžete rozpoznat, kdy vás tyto energie ovlivnily.

To, že vás tyto energie ovlivnily, můžete rozpoznat tím, že si všimnete, kdy se cítíte nesoustředění, podráždění, nahněvaní, znechucení, bezmocní a plní strachu nebo máte pocity, nebo myšlenky, které jsou disharmonické, rozptylují vás nebo vyvádějí z rovnováhy. Můžete se také cítit neobyčejně unavení nebo ospalí.

Čistit tyto energie můžete začít tím, že si řeknete, že těmito energiemi NEJSTE. Můžete se naučit tyto energie čistit lehce, když si uvědomíte, že vás ovlivňují.

Jak rozpoznáte stavy čisté energie?

Když je vaše energie čistá, září skrze vás světlo Božského já. Cítíte se sebejistí, radostní, inspirovaní, plní naděje, života a vitality. Lítost a strach jsou pryč. Vynořují se vám řešení. To, co se zdálo být překážkou nebo problémem, najednou mizí. Břemena z vás spadnou a vy máte ze svého života dobrý pocit.

Jak nadále čistíte svou energii, začínáte si rychleji uvědomovat, kdy jste byli ovlivněni myšlenkami a emocemi kolektivního vědomí. Už netrávíte hodiny a dny, kdy se cítíte mizerně nebo znechuceně. Necháváte tuto energii odejít a vracíte se ke svému čistému já.

Nepřemýšlíte ani o tom, „kdo“ to způsobuje, ani neobviňujete druhé. Cítíte k druhým soucit, protože vy víte, že i oni jsou ovlivňování těmito neosobními energiemi.

Výsledkem čištění energie je odhalování vašeho Božského já

Čištění energie, která vás ovlivňuje, vám otevírá cestu k tomu, aby k vám přicházelo vašeho vyšší dobro. V každé oblasti vašeho života se vám sama odhalí Boží dokonalost a to nejvyšší možné řešení. Být ve stavu čisté energie vám umožňuje rozvinout větší potenciál vašeho života. Umožňuje vám to lehčeji rozpoznat to, co je součástí vašeho poslání a co ne. Můžete si vytvořit vyšší a lepší budoucnost, ve které k vám budou přicházet nápady a vše, co potřebujete, a to v dokonalém načasování. Když je vaše energie čistá, jste magnetičtí k nápadům, příležitostem, inspiraci, hojnosti a k lidem. Disharmonie se mění v harmonii, chaos v mír, pochybnosti o sobě v sebedůvěru a sebelítost v sebeúctu.

Vaše čistá energie je darem pro všechny kolem vás

Když udržujete svou energii čistou a zachováváte si vyšší stav vědomí, nabízíte čistou energii všem lidem kolem vás. Stáváte se zdrojem světla a stability pro ještě širší okruhu lidí a pro veškerý život.

Čištění energie meditace/cvičení

Když si všimnete, že vaše energie není čistá, použijte tento postup, abyste se vrátili do přirozeně milujícího, harmonického stavu, který je vaší pravou bytostí.

Kroky, které můžete udělat k vyčištění energie:

  • Zkontaktujte se se svým Božským já. Potvrďte si, že vaše Božské já je vaší pravou identitou. Pokud existuje nějaká energie, myšlenka, pocit, fyzický stav, který vás obtěžuje, dejte si záměr, že jej vyčistíte, abyste mohli zažívat radost, lásku a harmonii, které jsou vašim přirozeným stavem.
  • Spojte se se svým Božským já, svou duší a centrem své bytosti. Můžete to vnímat, jako čisté, třpytivé a vyzařující světlo. S tímto spojením si uvědomte, že neexistují žádné energie, které by byly silnější, než síla Božského já ve vašem nitru. Pomyslete na nějakou energii, kterou chcete vyčistit, jako na neosobní energii, která nemá nad vámi ŽÁDNOU moc.
  • Vnímejte vyzařující světlo vašeho Božského já a pozorujte, jak toto obrovské, jasné, vyzařující světlo proudí ze středu vaší bytosti do čehokoliv, co se vám zdá, že vás blokuje, včetně myšlenek, pocitů, energií, vzpomínek nebo přesvědčení.
  • Nechte Božskou dokonalost, kterou tyto energie zakrývaly, projevit se. Všimněte si, jak úžasně se cítíte, když jsou tyto nižší energie odstraněny.
  • Otevřete se přijetí vnitřního vedení od svého Božského já ohledně toho, co máte udělat, abyste odhalili Boží dokonalost, která je možná, když jsou tyto energie vyčištěny. Můžete k vám přijít pocit, vněm, nebo mentální obraz, nebo jednoduše můžete zjistit, že nechtěné mentální, emocionální nebo fyzické problémy zmizly.

Jak provádíte toto čištění, začínáte být schopni rychleji si uvědomit, kdy jste byli ovlivněni energiemi kolektivního vědomí a pak tyto nechtěné myšlenky, pocity nebo přesvědčení lehce uvolnit. Nebudou vás tak nadále vymezovat nebo ovládat, protože vy víte, že to NEJSTE vy!

Práce na čištění je kumulativní a jak v ní budete pokračovat, zjistíte, že máte stále méně co čistit. Budete zažívat klidnější a harmoničtější život. Budete svobodnější a budete moci myslet, cítit a jednat jako vaše nejniternější Božské já.
© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara