Cesta začíná: Proč si probouzet svá srdeční centra

Úryvek z knihy Láska duše - úvod (druhé vydání)

Při čtení této knihy podniknete duchovní objevitelskou, dobrodružnou cestu růstu. Spojování se s duší a probuzení srdečních center může být jednou z nejdůležitějších transformačních cest, které kdy podniknete na své cestě duchovního probouzení.

První a druhou kapitolu této knihy vám prezentuji ve formě vedené cesty a meditace. Kdykoliv tedy pocítíte při čtení této knihy touhu to udělat, zavřete si oči a nechte jakékoliv myšlenky vhledů, hlubšího porozumění a pocitů lásky vyvěrat z vašeho nitra. Buďte receptivní a otevření čemukoliv, co se objeví, když si budete představovat, jak se spojujete se svou duší a probouzíte si svá srdeční centra.

Ať už si svou duši uvědomujete nebo nikoliv, je stále s vámi. Jak budete číst tuto knihu a pracovat s cvičeními v ní obsaženými, bude s vámi pracovat na probouzení vašich srdečních center. Přijměte to nové uvědomění, jak se vám bude postupně odhalovat. Uznejte ho jako lásku své duše, která se ve vás odkrývá.

Druhé vydání této knihy vás povede některými nejsilnějšími a nejvíce transformativními procesy, které znám, abych vám pomohl milovat jako vaše duše. Tyto postupy vám pomohou udělat přechod od osobnostní lásky k lásce duše.

Abyste milovali jako vaše duše, nepotřebujete používat svou silu vůle, abyste se nutili být milujícími nebo tak jednat. To, co vám nabízím, je cesta transformování způsobu, jakým milujete a vašich pocitů pomocí postupu, který zahrnuje pozvedání energie z vašeho solárního centra do vašeho srdečního centra a pak pozvednutí energie ze srdečního centra do centra hlavového a nakonec pak přenesení energie akumulované ve vašem hlavovém centru dolů do centra solar plexus, čím se vytvoří trojúhelník světla. Tomuto se říká „práce s energií“ a tato centra se nazývají „srdečními centry“. Spojení této práce s energií s pochopením toho, proč to děláte, můžete vytvořit velký posun ve vaší schopnosti cítit a vyjadřovat lásku duše.

Protože vás přitahuje přečíst si tuto knihu a procvičovat si nabízené postupy, znamená to, že jste již uslyšeli volání své duše. Zcela určitě již zažíváte obrovskou a nekonečnou lásku, kterou vyjadřujete laskavostí, tolerancí, láskou a soucitem a kterou již projevujete sobě a druhým.

Jste připraveni pozvednout, rozšířit a prohloubit svou schopnost vyjadřovat lásku duše a v této knize se naučíte, jak to udělat. Možná chcete více milovat sebe sama, odpustit si a nechat odejít pocity viny, lítosti nebo sebeobviňování. Možná chcete nechat odejít minulou bolest, pocity, které vás oddělují od druhých, nebo vyléčit místa ve svém srdci, která jste zavřeli. Jste připraveni milovat a oceňovat sebe sama tak, jak to dělá vaše duše, a zažívat úlevu a svobodu, která vychází z lásky duše.

V této knize se naučíte, jak pozvednout svou osobnostní lásku na lásku své duše a porozumět, co to znamená. Láska na úrovni osobnosti je založena na mysli ega a často vytváří utrpení, bolest a neshody. Láska duše přináší moudrost, jasnost, pochopení, harmonii, soucit, toleranci, celistvost, svobodu a radost.

Jak zažíváte a vyjadřujete lásku své duše, vaše vztahy se stávají více naplňujícími a uspokojujícími. Vaše duše vám ukazuje cestu ven z neshod a konfliktů směrem k harmonii a míru. Posouváte se od zúženého pohledu své osobnosti do širšího pochopení svého života a života druhých, který má vaše duše. S posunem směrem k tomuto pohledu vaší duše, se už více necítíte jako obět, protože znáte sílu lásky své duše, která dokáže změnit jakékoliv okolnosti k lepšímu.

Jak budete používat cvičení a postupy v této knize, můžete začít rezonovat s božskou dokonalostí, která je ve vašem životě možná, a budete lépe schopni si ji vytvořit. Budete tak schopni dělat moudré volby, moudře jednat a pomáhat probouzet druhé skrze vyzařování vašeho světla a lásky. Budete tak schopni vytvořit si prostředí, které vás podporuje a vztahy, které vás pozvedají a přispívají k vašemu rozšíření a růstu.

Jak pracujete s trojúhelníkem světla mezi vašimi srdečními centry, budujete si magnetickou, zářivou auru. Vaše srdeční centrum se stane tak zářivým, že si budete přitahovat všechno, co potřebujete, a to v každém okamžiku. Můžete tak lehčeji slyšet a následovat vnitřní vedení své duše, které vám pomůže žít lepší život, sladěný s vaším božským posláním.

Jak budete nadále pracovat s těmito cvičeními a vaše srdeční centra se probudí, kvalita vašeho života se změní. Jak si dovolíte otevřít se milujícímu vědomí vaší duše, váš život bude více plynout. Vaše priority se změní. Budete se cítit více sebejistí, protože budete vědět, že jste v jednotě se zdrojem veškerého života a že vždy budete mít, co potřebujete. Váš život bude mít nový rytmus radosti a lehkosti a v mnoha směrech se stane lehčím.

Jak se vědomě spojujete se svou duší a probouzíte si svá srdeční centra, můžete udělat kvantový skok směrem k tomu, abyste milovali a žili jako vaše duše a uvědomovali si při tom duše druhých. S tímto uvědomováním si, se můžete spojit s komunitou duchovních bytostí – s Osvícenými, s Mistry, anděly, průvodci a všemi, kteří pomáhají lidstvu a vám zažívat více světla a lásky.

Jak se spojíte se svou duší a probudíte si svá srdeční centra, můžete zažívat to, čemu já říkám Univerzální Přítomnost Lásky. Zažívání Univerzální Přítomnosti Lásky, Jednoty veškerého života, otevírá dveře k vyšším světům a duchovním energiím. Když se s těmito světy zkontaktujete, tyto duchovní energie přinesou do vašeho života více dobra, než byste si mohli kdy představit. Urychlí váš růst, přinesou vám osvíceni mysli a jasnost, kterou hledáte v každém okamžiku, když se snažíte žít spíše jako vaše duše než vaše osobnost. Tyto duchovní energie také přinášejí mnoho darů vědomí a duchovní odměny, které ani nejdou popsat, dokud je přímo nezažijte.

Jak si probouzíte svá srdeční centra, významně tím přispíváte lidstvu. Šíříte tím vibraci lásky, která pomůže druhým probudit si jejich srdeční centra. Když se bude dostatečné množství lidí spojovat se svou duší a probouzet si svá srdeční centra, problémy, kterým lidstvo čelí, jak například hněv, války, kriminalita, bezdomovectví a ničení životního prostředí, se vyřeší. Lidé pak budou navzájem spolupracovat, sdílet a pracovat společně pro dobro celku a lidstvo najde na tyto problémy řešení.

Informace v této knize vám nabízím jako vedení a pomoc na vaší cestě prožívání veškeré lásky, kterou máte v sobě a která čeká na to, až ji objevíte. Tato cesta začíná a končí lásku, protože láska je nejmocnější silou vesmíru. Orin

Úvod od Orina

Zdraví vás Orin!

Vydáváte se na úžasnou dobrodužnou cestu, kdy se setkáte se svou duší a budete se učit milovat jako vaše duše. Jak budete číst tuto knihu a otevírat se lásce a moudrosti své duše, můžete projít mnoha úžasnými proměnami. Budete zasévat semínka růstu a expanze, která se mohou odvíjet v mnoha následujících týdnech a měsících. Některá semínka vzklíčí okamžitě a některá mohou rozkvést později.

V Části I, Slynutí se svou duší, se vydáte do roviny duší, kde žije vaše duše. Budete přijímat vysílání od bytostí světla, které vám pomůže setkat se a prolnout se svou duší. Až si uvědomíte krásu své duše, poznáte, jak zvláštní, jedineční a dokonalí jste. Objevíte, jak se napojit na lásku, světlo, vůli, sílu a přítomnost své duše a vytvořit si tak báječné a mocné změny ve svém životě.

V Části II, Probuzení vašich srdečních center, se prolnete se svou duší, abyste probudili svá tři srdeční centra. První z nich je umístěno v oblasti vašeho fyzického srdce. Říká se mu primární srdeční centrum (v jednotném čísle). Druhým je srdeční centrum ve vaší hlavě, které se nachází v blízkosti středu vrcholu vaší hlavy. Toto centrum nazývám vaše hlavové centrum. A konečně třetím srdečním centrem je energetické centrum zvané solární plexus, nacházející se v oblasti vašeho pupku. Tomuto srdečnímu centru budu říkat solární plexus. Když spolu všechna tato centra spolupracují, můžete projevovat moudrou, rozšířenou lásku nazývanou láska duše.

Láska duše je stálé, konzistentní vyzařování Univerzální Přítomnosti Lásky, která je samou podstavou vesmíru. Láska duše je stav bytí jako součást jednoty – kdy jste přijímání a přijímáte, jste milováni a milujete a kdy jste spojení s větším celkem, jehož jste neustálou součástí.

Rozvíjejte a rozšiřujte vaši lásku
prostřednictvím kontaktu s duší.

Když probudíte svá srdeční centra, můžete použít svou rozšířenou lásku k proměně svých vztahů k lepšímu. Můžete milovat moudrým srdcem, jež podporuje ostatní. Můžete vycházet z klidného, soucitného a láskyplného klidu vaší duše. Toužíte milovat a odevzdáváte všechny myšlenky, pocity a jednání, které stojí vaší lásce v cestě. Opustíte mocenské boje, odstraníte bariéry v lásce a nepřetržitěji projevujete lásku duše.

V části III, Vytváření duchovních vztahů, se naučíte, jak milovat jako vaše duše a tvořit si vztahy odrážející tuto lásku. Objevíte, jak pracovat s magnetickou láskou vaší duše, abyste si k sobě přitáhli spřízněnou duši, s níž chcete tvořit duchovní vztah. Budete zkoumat, jak najít a naplnit vyšší poslání vašich vztahů. Naučíte se, jak pracovat s univerzálními zákony vztahů, abyste si mohli ve svých vztazích vytvořit vše, co chcete prožívat. Odhalíte nové způsoby, jak milovat sebe i druhé. Spojíte se se svou duší, abyste změnili aspekty vašich vztahů, které vám už neslouží. Můžete se rozhodnout rozejít se nebo se méně stýkat s lidmi, kteří na vaši lásku nemohou odpovědět, a přitáhnete si do života nové lidi, kteří to dokáží. Všechny vaše vztahy mohou být láskyplné a podporující a mohou vás vždycky obohacovat a vyživovat.

V Části IV, Přijímání a vyzařování lásky, vyšlete při oslavě lásky volání k Velkým Bytostem. Přitáhnete si jejich lásku do vašeho srdce a stanete se vysílačem světla pro lidstvo. Vytvoříte si kruhy lásky, abyste vnesli harmonii do vztahů s vaší rodinou, přáteli a různými skupinami lidí. Naučíte se, jak spolupracovat s Mistry, bytostmi světla a Osvícenými a jak vyzařovat lásku pro lidstvo. Spojíte se s nimi, abyste vyslali lásku k lidem, kteří ji velice potřebují, k dětem i do jiných říší, jako je rostlinná a zvířecí říše, nebo Zemi samotné.

A teď, než se pustíte do dalšího odstavce, zavřete si oči a spojte se se mnou, chcete-li. Pošlu vám speciální vysílání světla a lásky, které vás připraví na probuzení vašich srdečních center. Abyste toto mé vysílání lásky mohli přijmout, potřebujete o to jen požádat a pak se mu otevřít. Zatímco je budete přijímat, potvrďte si, že jste ochotní poznávat svou duši a milovat jako ona.

Abyste mohli přijmout vysílání světla, energie a lásky ode mne i od jakýchkoliv bytostí světla, není třeba udělat nic víc, než o ně jen požádat. Z pohledu naší reality neexistuje čas ani prostor a jsme si vědomi každého, kdo nás kontaktuje. Kdykoliv chcete dostat naše vysílání světla, dejte nám v duchu svůj souhlas. Naši energii můžete pocítit, ale také nemusíte vědomě vnímat vůbec nic. Pošleme světlo vaší duši, pod jejím vedením a s jejím souhlasem.© LuminEssence www.orindaben.com
© Nakladatelství Šťastní lidé: Sanaya Roman - Láska duše

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara