Co je to spřízněná duše?

Úryvek z knihy Láska duše

Úryvek z Orinovy knihy Láska duše: Probuzení vašich srdečních center

Zdraví Vás Orin. Spřízněné duše jsou vaši přátelé a milovaní, jenž odpovídají na vaši lásku, cítíte se s nimi hluboce spojeni a sdílíte s nimi společnou cestu a poslání. Vaší spřízněnou duší může být někdo, s kým jste sem přišli, abyste spolu byli a učili se podobným lekcím. Nebo to může být také někdo, kdo vám přišel pomáhat na vaší cestě duchovního růstu tím, že vám ukáže více o vás samých a nabídne vám cesty, jak si otevřít srdce. Tyto lidi budeme nazývat spřízněnými dušemi.

Vaší spřízněnou duší může být někdo, kdo je s vám spojen z jiných životů a se kým pokračujete v rozvíjení hlubokého vztahu, nebo to může být váš první společný život na zemi.

Většina lidí má více než jednu spřízněnou duši. Možná jste již měli nějaké vztahy se spřízněnými dušemi a milovanými. Spřízněnou duší může být váš životní partner, blízký člověk, vaše dítě nebo milenec. Spřízněná duše může být někdo, s kým sdílíte duchovní cestu, společnou práci ve světě nebo závazek být rodiči určitým duším. Může to být také někdo, jehož život podporujete, jako například dítě.

Spřízněná duše může být starší, mladší nebo stejně stará duše

Duchovní stáří je v mém pojetí množství lásky duše, duchovní vůle, životní práce a světla duše, jehož jsou tyto lidé schopni vyjadřovat skrze svou osobnost. Stáří duše odráží míru do jaké tito lidé žijí jako duše a vnímavost jejich osobnosti k jejich duši. Stáří duše v následujících příkladech je relativní. Můžete být velmi stará duše a duše, se kterou jste, může být také velmi stará duše, ale přesto mladší, než jste vy. Nebo můžete být se starší duší, ale přesto vy sami můžete být hodně stará duše. Pokud si chcete přitáhnout spřízněnou duši pro intimní vztah, rozhodněte se, zda-li si chcete přitáhnout duši mladší, starší nebo duši stejného věku, nebo nechte volbu na své duši.

Být v intimním vztahu s mladší duší nabízí mnoho příležitostí rozvíjet své schopnosti někoho učit, sloužit mu a posilovat ho. Mladší duše vám může nabídnout příležitost předat jí hodně z toho, co jste se naučili a rozpoznat, jak daleko jste již došli ve svém růstu. Být učitelem může být velmi přínosné, když je mladší duše ochotna růst a učit se od vás. Pokud se mladší duše nechce měnit nebo růst, můžete se v tomto vztahu cítit spíše frustrovaní a vysílení než nabití. Pokud je někoho duše mnohem mladší než vy, můžete vydávat mnoho energie přinášející pouze malé výsledky.

Ve vztahu s mladší duší budete mít příležitost osvojit si takové kvality duše jako například trpělivost a soucit. Budete se učit, jak posílit druhé bez toho, aniž byste přebírali odpovědnost za jejich život, nebo jim brali jejich lekce. Objevíte, jak být ve vztahu s někým, jehož vize není tak rozšířená nebo nevidí tak daleko dopředu jako vy. Budete postaveni před výzvy, abyste byli milující, pokorní, odpouštějící a laskaví. Mladší duše se někdy cítí staršími dušemi ohrožené a mohou se snažit narušit sebedůvěru a osobní sílu starší duše, aby se sami cítili lépe. Pokud se rozhodnete spojit se s mladší duší, buďte si jistí, že tento člověk chce to, co mu dokážete nabídnout, a je přístupná změně a růstu. Pokud tomu tak je, být s mladší duší bude pro vás velmi obohacující, protože můžete sledovat, jak tento člověk roste.

Většina z vás si vybere být ve vztahu s duší, která je stejného duševního věku, jako vy sami. Se stejně starou duší budete často růst stejným tempem a učit se stejným lekcím. Ve vztahu dvou stejně starých duší je velký potenciál pro radost, ale také pro intenzivní konflikty. Výzvou pro vás bude rozvinout si duševní kvality sebelásky. Míra vaši sebelásky bude určovat vaši schopnost milovat druhého člověka, který vám bude zpět odrážet mnoho z vašich vlastních osobnostních rysů a kvalit. Vztah dvou duší stejného stáří má potenciál být velmi intimním, protože poznávání druhého může být jako poznávat sebe. Budete muset být zranitelní a dovolit druhému vstoupit do vašeho srdce. Budete chtít milovat to, co jste na sobě považovali za nemožné milovat, což bude váš způsob, jakým nabízet lásku druhému člověku. Ve vztahu získáte tím, že zanecháte obviňování a vlastní pocity viny, a tím, že si uvědomíte, že od druhého můžete dostat pouze to, co můžete dát sami sobě. Výzvou pro vás bude zklidnit své emoce a vědět, kde končíte vy a kde začíná druhý člověk.

Být ve vztahu se starší duší přináší jiné výzvy. Můžete si myslet, že být ve vztahu se starší duší by mělo být nejednodušší, protože vám bude tato duše nabízet soucit, pochopení a duchovní světlo. Se starší duší budete studentem. Bude pro vás výzvou růst a zanechat všech nevyzrálých reakcí vycházejících ze solar plexu. Pokud duše, se kterou jste, je příliš rozvinutá, můžete být vyzývání růst tempem, které je pro vás příliš rychlé. V takovémto vztahu budete mít příležitost naučit se, jak milovat sebe sama bez toho, aniž byste se posuzovali, porovnávali nebo cítili bezcenní či méněcenní.

Starší ruše jsou často schopny oprostit se od osobnostních reakcí, nabízet vám více neosobní moudré lásky. To vám nemusí však být vždy příjemné. Tyto dary, které vám bude dávat tato starší duše mohou přijít v jiných formách, než které si přejete, takže se budete potřebovat více soustředit na esenci toho, co přijímáte, než na vaše očekávání určitého jednání, slov nebo chování. Budete s někým, jehož vize směřují více do budoucnosti, než ty vaše, takže se budete potřebovat naučit důvěřovat v sebe sama a rozvinout si své vnitřní vize. Budete se potřebovat naučit, kdy se poddat moudrosti a vedení druhého člověka a kdy se řídit podle sebe.

Starší duše vám může nabídnout ve vztahu mnoho a být s ní může být pro vás potěšením. Starší duše vás mohou naučit mnoha věcem. Mohou hodnotně přispět k vašemu životu svou moudrostí, vhledy a novými pohledy. Mohou vám pomoci růst tím, že vám budou příkladem svým způsobem života a přemýšlením o něm. Tak jako každé spojení, i vztah se starší duší vás v mnohém obohatí, jakož vám přinese i mnoho výzev.

Vzdejte se představ, že vám vztah se spřízněnou duší vyplní každé vaše přání

Chcete-li si přitáhnout životního partnera jako sovu spřízněnou duši, budete se muset zbavit několika iluzorních představ. Jednou z nich je domněnka, že spřízněná duše je člověk, s nímž budete žít po zbytek svého života. Můžete mít vztah se spřízněnou duší, který bude trvat několik týdnů, měsíců nebo let. Čas nemá nic společného s kvalitou vašeho spojení a jeho důležitostí pro váš život. Můžete mít i vztah se spřízněnou duší, který bude trvat po celý zbytek vašeho života. Nebo se můžete naučit vše, co jste se sem přišli společně naučit, a naplnit tak vyšší smysl vašeho vztahu během několika měsíců či let. Neměřte důležitost vašeho vztahu na základě délky času, po který jste spolu.

Další iluzí je, že existuje pouze jedna spřízněná duše, která je vaším pravým životním partnerem. Možná že už jste měli spojení na úrovni spřízněnosti duší se svým životním partnerem, přičemž jste o sebe navzájem pečovali, milovali jste se, sdíleli a měli mezi sebou láskyplné spojení, které bylo pro vás velkým zdrojem vašeho růstu. Existuje několik spřízněných duší, se kterými by bylo pro vás teď vhodné být, pokud je váš čas potkat ve svém životě svou spřízněnou duši. Koho si přitáhnete v daném konkrétním čase však bude záviset na lekcích, kterým se potřebujete naučit a na vyšší cestě, kterou si volíte. Také to bude záviset na připravenosti vaší spřízněné duše být s vámi.

V každém vztahu se spřízněnou duší budete potřebovat zanechat iluzi, že na váš čeká dokonalý člověk, který vyplní každé vaše očekávání a dá vaši osobnosti všechno, co si přeje. Neočekávejte, že vaše spřízněná duše bude někdo, koho milovat a s kým být bude vždy snadné, kdo bude souhlasit se vším, co uděláte a řekněte a kdo přinese do vašeho života lehkost a pohodlí. Vztah se spřízněnou duší můžete někdy takto prožívat, zatímco jindy vás můžete tento člověk skrze své nerozvinuté projevy lásky vybízet milovat tak, jako miluje vaše duše. Spřízněné duše vám vždy přinášejí růst a dávají vám šanci probudit si své srdeční centrum. Někdy je tento proces růstu lehký, jindy není. Vztahy se spřízněnými dušemi vám nabízejí báječné příležitosti pracovat na úrovni duše.© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara