Vyzařování lásky

Úryvek z knihy Láska duše: Probuzení vašich srdečních center

Spojujete se s bytostmi světla a ostatními pracovníky se světlem, a spolu s nimi vyzařuje lásku.
Když vyzařuje lásku k druhým, stáváte se sami krásnějším a dokonalejším světlem.

Přijali jste vysílání od Velkých Bytosti a vytvořili jste kruhy lásky pro vyzařování lásky k druhým lidem. Jste teď připraveni pracovat s Mistry, Osvícenými a bytostmi světla, abyste s nimi vyzařovali lásku lidstvu, skupinám lidí, kteří to potřebují, všem dětem a bytostem do jiných říší. Vyzařování lásky k těm, kteří se rozvíjejí a potřebují ji, a spolupráce s bytostmi lásky je jednou z nejmocnějších a nejrychlejších cest, jak probouzet svá srdeční centra.

S bytostmi lásky se spojíte i bez kruhů lásky. Můžete ji vyzařovat, aniž byste byli uprostřed kruhu a přijímali a posílali lásku ostatním. Tentokrát se připojíte k ostatním pracovníkům se světlem, abyste pomohli bytostem lásky. Budete vyzařovat lásku různým skupinám, lidstvu a do jiných říší. Až se připojíte k bytostem světla, které pomáhají té které skupině bytostí, můžete prostě jen vyzařovat lásku duše a nechat bytosti světla, ať ji směřují tam, kde nejvíce prospěje.

S bytostmi světla můžete spolupracovat na vyzařování lásky, kdykoliv si vzpomenete. Vyzařovat můžete jako součást své každodenní meditace nebo v náhlých případech, kdy je třeba někomu pomoci - v různých krizových situacích odehrávajících se ve vaší blízkosti nebo ve světě. Kdykoliv skončíte s vyzařováním, ptejte se, jestli je dobře něco konkrétně udělat, abyste dali své vnitřní práci formu, a pokud ano, co by to mělo být. Vnitřní práce nenahradí vnější činy, pokud je jejich zapotřebí. Nicméně důležité je udělat nejdříve práci duše a vyzařovat lásku, protože pak snáze objevíte odpovídající vnější formy a aktivity. Někdy budete pracovat na úrovni spojení duší a žádná akce nebo vnější práce nebude nutná. Jindy budete mít po své práci chuť udělat mnoho různých kroků.

Spojte se s bytostmi světla v době různých
světových krizí a vyzařujte lásku.

Můžete vyzařovat lásku a podporovat ve vašem okolí, městě nebo kdekoli na světě lidi, kteří jsou zapojeni do záchranných krizových situací, jako jsou například zemětřesení, válka, výbuch sopky, požáry, záplavy nebo hurikány. Pokud o něčem takovém uslyšíte a budete cítit nutkání pomoci postiženým i těm, kdo jim pomáhají, na chvíli se tiše posaďte a pošlete jim lásku duše. Spojte se se svou duší a nechte obíhat mezi svými srdečními centry energii. Vžijte se do stavu lásky duše a prociťujte napojení na Univerzální Přítomnost Lásky. Spojte se s danou krizí. Představte si, jak se láska duše line z vašich srdečních center ke všem bytostem zasaženým krizí. Vaše láska vstupuje do rezervoáru duchovní energie, který se nabudovává z dobré vůle všech. Mistři a bytosti světla, které pracují s danou skupinou účastníků krize, nasměrují vaši lásku tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Pokud se sami ocitnete v neštěstí nebo ve stavu nouze, opakujte tentýž postup. Splyňte se svou duší. Pozvedněte jakékoliv strachy, netrpělivost a jiné nežádoucí energie, které nejspíš přijímáte ze svého okolí, a vyneste je do svého srdečního centra. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat energii a navoďte si stav lásky duše. Přijímejte vysílání klidné, upokojující lásky, jež posílají bytosti světla a pracovníci se světlem, jichž se vaše neštěstí dotklo a vyzařují k vám lásku. Prociťujte Univerzální přítomnost Lásky, která je vždy a všude. Řekněte si: "Jsem v bezpečí a chráněný/á, kdekoliv jsem". Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky. Až lásku přijmete, posílejte ji všem v postižené oblasti, kteří potřebují podporu a pomoc. Spojit se se vší láskou, která je vám posílána, vám velice pomůže ke klidu a uvědomění, že jste v bezpečí a chráněni, ať se kolem děje cokoliv. Vydejte se "ven", mezi lidi vaší komunity, a dělejte ve fyzické rovině cokoliv, k čemu vás to vede. Skupinové události, jako jsou války, povodně, požáry nebo zemětřesení, jsou velké příležitosti praktikovat lásku. Lidé jsou jí obvykle více otevření a lépe ji dokáží i projevovat.

Pokud potřebujete sami pomoc nebo jste přišli o svůj majetek či domov, procvičujte si přijímání lásky a dovolte druhým, aby vás obdarovali. Říkejte si, že všechno, co opouští váš život, bude nahrazeno něčím lepším. Potvrďte si, že k probíhajícím událostem vždy existují vyšší důvody, i když tomu ještě nerozumíte. Držte si myšlenku, že z toho vzejde něco dobrého a hledejte v daných událostech vnitřní dobro.

Vyzařujte lásku, abyste zlepšili
podmínky těch, kteří to potřebují.

S bytostmi světla můžete vyzařovat lásku ke skupinám lidí, kteří potřebují pomoc, podporu nebo povzbuzení. Nebo můžete požádat o vedení, kde by vaše vysílání lásky duše nejvíc prospělo. Některé bytosti světla podporují lidi, aby se mohli prolnout se svou duší. Jiné vyzařují světlo do srdcí všech, kdo jsou otevření je přijmout. Další pak rozptylují strach a negativní myšlenky, které krouží kolem vaší planety, jiné dávají vznik novým myšlenkám lásky a spolupráce. Některé bytosti pracují z roviny duše, aby pomohly šířit globální mír nebo odstraňovat na světě hlad.

Lásku můžete posílat nejrůznějším skupinám. Můžete ji vyzařovat pro lidi v nemocnicích, nebo nemocným, umírajícím či trpícím. Můžete ji posílat bezdomovcům, drogově závislým nebo nějakým způsobem zneužívaným lidem. Když se dostanete k informacím o charitách a chtěli byste tyto organizace významně podpořit, vyzařujte k nim lásku. Představte si, jak jim magnetické světlo vašeho srdce přitahuje všechnu lásku, pomoc a zdroje, které potřebují k naplnění svého vyššího poslání. Můžete se připojit k jakýmkoliv bytostem světla a vyzařovat s nimi lásku různým skupinám. Berte to jako součást své cesty k osvícení a silný prostředek, jak probudit svá srdeční centra. Vyberte si jednoduše nějakou skupinu, již byste chtěli poslat lásku, pak se spojte s bytostmi světla a vyzařujte lásku duše.

Obklopte láskou duše dětí.

Na planetě teď žijí spousty dětí a každý den se narodí mnoho dalších. Vaše láska jim může v životě velice pomoci. Můžete je obklopit láskou duše, a pomoci jim tak najít a naplnit vyšší poslání jejich života. Na chvíli teď zavřete oči a myslete na děti. Spojte se se svou duší, nechte obíhat mezi svými srdečními centry energii a vysílejte k dětem lásku prostě tím, že na ně myslíte. Představte si, jak se spojujete s dalšími pracovníky se světlem, abyste společně v duchu poslali dětem a novorozencům zprávu: "Vítáme tě a děkujeme ti za všechno světlo, které na svět přinášíš. Vidíme, kdo si, a podporujeme tě při tvoření tvého vyššího poslání. Nejsi sám/sama. Je tu pro tebe mnoho lidí pracujících se světlem. Jsme tu a obklopujeme tě láskou." Pošlete jim i jiné zprávy, pokud nějaké cítíte, a zahalte jejich duše do své lásky, pošlete jim podporu, povzbuzení a ochranu.

Když jste s dětmi, prolínejte se s duší a vylaďujte se na jejich duše. V duchu jim řekněte, že vidíte, kdo jsou, a vyzařujte k nim lásku duše. Všimněte si, jak na vaše vnitřní poselství a poslanou lásku reagují. Někdy se zhluboka nadechnou, podívají se vám do očí nebo se jiným způsobem otevřou. Vaše láska je pro všechny děti vždycky obrovským darem, i když si třeba žádné změnu v jejich chování nevšimnete.

Svůj potenciál milovat realizujte
milováním lidstva.

Aby jste se stali bodem světa, skrze nějž mohou Velké Bytosti pracovat, musí být vaše láska všezahrnující a tolerantní. Když rozšiřujete svou lásku na veškeré lidstvo, roste vaše schopnost prospívat stále větším skupinám lidí. Procvičujte si vyjadřování tolerantní a všezahrnující lásky ke každému, koho potkáte nebo na koho myslíte. Vymažte ze svého myšlení koncept "my" a "oni". Uvědomte si, kdykoliv se přistihnete, jak myslíte na lidi jako na "někoho jinde", než jste vy. Představte si, že každý, koho jste měli za "cizince", je vaším přítelem, včetně lidí z jiných kultur, náboženství, ras nebo zemí; lidí s jiným nebo opačným názorem či přesvědčením; i lidí jednajících způsobem, který neschvalujete. Jak by vypadal váš svět, kdyby všichni tito lidé už nebyli "někým mimo", ale vašimi přáteli? Byli by to prostě lidé, jež můžete milovat. Uvidíte, že zahrnout do svých láskyplných myšlenek všechny lidí je snazší, než jste si možná mysleli.

Na chvíli se nyní zamyslete nad nějakou skupinou, která se staví proti tomu, v co věříte. Můžete k jejím členům vyzařovat svou lásku, i když s jejich pohledem nesouhlasíte? Dokážete otevřít své srdce a vnímat vaše sdílené lidství, podobnost vašich každodenních starostí a zájmů? Pokud vám vyzařování lásky k těmto lidem moc nejde, představte si, že se s nimi spojujete v rovině duší. Zkoumejte, jak snadno se s nimi dá v této rovině harmonizovat, kontaktovat, rozšiřovat váš vztah a přidávat mu světlo.

Podívejte se na svůj život a aktivity. Zaměřte se na vztahy ve své práci, společenské kontakty nebo na svou rodinu a přátele a podívejte se, zda jste si nevytvořili přístup "my versus oni". Najděte způsob, jak překonat jakékoliv bariéry, jež by vás oddělovaly od druhých. Nenuťte se do pocitů lásky k druhým, do přijímání všeho. Své pocity oddělenosti od druhých mějte rádi jako vyvíjející se děti a neustále je pozvedejte do svého srdečního centra.

Spojte se s bytostmi světla a vyzařujte lásku k lidstvu a prociťujte jednotu se všemi lidmi. Představujte si, jak jsou lidé každým okamžikem moudřejší, láskyplnější, spojenější se svou duší, protože to se právě děje. Namísto rozčarování nad lidským jednáním se raději podívejte, jak každý dělá to nejlepší, co umí. Ne všichni lidé mají probuzená srdeční centra a jsou si vědomi Univerzální Přítomnosti Lásky. Procvičujte si lásku k lidstvu, přijímejte jak lidské chyby a slabosti, tak vnitřní sílu a krásu, kterou v sobě lidé mají. Naučíte-li se milovat lidstvo, budete mít snadněji rádi také sami sebe.

Pomozte také vývoji zvířecí říše.

Součástí vyššího poslání lidí je pomáhat ve vývoji také jiným říším, například zvířecí nebo rostlinné. Stejné techniky, jaké jste používali při vyzařování lásky lidem, můžete používat také pro spojení se zvířaty a vysílání lásky duše k nim. Zvířata mají také duši a srdeční centra. Můžete se s nimi spojovat na úrovni duší a vyzařovat k nim kvality lásky duše, které jste se naučili..

Lásku můžete vyzařovat k jednotlivým zvířátkům i k celé zvířecí říši. Nebo můžete pracovat s určitými skupinami - s kočkami, psy, medvědy, ptáky, delfíny, velrybami, zvířaty na farmách nebo v laboratořích, s motýly, plazi nebo hmyzem. Požádáte-li svou duši, může vám ukázat, jaký druh zvířat nejvíce získá z vaší lásky, popřípadě jaký druh je součástí vaší duchovní práce.

Začněte tím, že se zamyslíte, s jakým druhem zvířat by se vám líbilo pracovat. Vyzařujte lásku duše tak, jak jste se naučili, spojte se přitom s bytostmi světla a pracovníky se světlem, kteří pomáhají zvířecí říši v jejím vývoji. Až si vyberete svou skupinu zvířat, se níž chcete pracovat, poproste o spojení s bytostmi světla, které s touto skupinou úzce komunikují a pracují na tom, aby jí pomohly postoupit ve vývoji. Představte si, jak z vašeho srdečního centra vyzařuje a proudí ve spirálách láska. Posíláte těmto zvířatům lásku a pomáháte jim tak uskutečnit další evoluční krok, pozvednout jejich bolest a trápení a transformovat jejich strachy. Bytosti světla roznesou vaši lásku a světlo všude tam, kde může nejvíce prospět. Představte si obraz světa, který umožňuje těmto zvířatům žít dobrým životem, plným radosti, růstu a lásky, a podporuje je v tom.

Podpořte vývoj rostlin.

Součástí vyššího poslání lidstva je pomáhat také rostlinné říši v jejím vývoji. Rostliny se vyvíjejí tak, že rozvíjejí nové druhy a stále dokonalejší krásu. Prolněte se se svou duší a vstupte do stavu lásky duše. Spojte se s bytostmi světla, které spolupracují s rostlinnou říší, aby ji podpořili v rozvoji. Vyzařujte lásku stromům, trávě, květinám a všem rostlinám ve vašem okolí. Věnujte jim pozornost a všimněte si, kolik krásy vám přinášejí do života a do světa. Rozšiřujte své vědomí dál a dál, vnímejte rostliny na celém světě. A jděte hlouběji, dokud se nespojíte s duší rostlinné říše. Připojte svou lásku k lásce bytostí světla, abyste ji mohli společně poslat rostlinné říši. Při vysílání k rostlinné říši ji obklopte láskou a vitalitou. Představte si, že je silná a zdravá.

Obejměte svou láskou duši Země.

Na chvíli prociťujte svou lásku k Zemi i to, jak jste s ní spojení. Pomyslete na hory a pouště, na pláže a travnaté stráně a planiny. Představte si skály a kameny Země, její oceány a jezera, řeky a vrstvy atmosféry. Není to nádherná živá Bytost!? Vnímejte její duši. Je to obrovské, zářivé světlo, daleko větší než individuální duše lidí. Pozdravte duši Země a vyzařujte k ní lásku. Prociťujte, jak se k vám vrací. Zeptejte se, jestli byste nemohli pro Zemi právě teď něco udělat na úrovni duše a pomoci jí. Až skončíte s vyzařováním lásky k duši Země, nechte do své mysli proudit nápady, co na svém životě změnit, abyste žili se Zemí ve větší harmonii.© LuminEssence www.orindaben.com


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara