Probuzení vašich srdečních center – článek a cvičení

Úryvek z knihy Láska duše

Zdraví vás Orin a DaBen

Jak budete číst následující řádky, vnímejte při tom svou duši. Vaše duše vám tak bude moci ukázat věci na úrovni přesahující používaná slova. Tímto způsobem se budete nejenom učit o své duši, ale také příměji zažívat její lásku. Při čtení těchto slov tak můžete zjistit, že vám vaše duše posílá nové pocity, myšlenky, dojmy a jemné energie. Pokud jste se nikdy předtím se svou duší nespojovali, nebo pokud byste si chtěli zopakovat jeden ze způsobů spojování s duší, použijte pro to instrukce v tomto článku Splynutí se svou duší.

Začněte se právě teď spojovat se svou duší, vnímejte její světlo a přítomnost všude kolem sebe. Představujte si jasné světlo uprostřed své duše, její samotné „srdce“ nebo drahokam světla v jejím středu. Pak pomyslete na své srdeční centrum umístněné v oblasti kolem svého srdce. Vnímejte „kliknutí“, jak se vaše duše přesune do vašeho srdečního centra a slaďuje světlo v jejím středu se světlem vašeho srdce. Vnímejte své srdeční centrum, jak na to reaguje láskou a radostí vaší duše, které skrze něj teď proudí.

Vaše duše posílá světlo do vašeho srdečního centra. Své srdeční centrum si můžete představit jako květinu se dvanácti okvětními lísky uspořádanými ve čtyřech řadách po třech lupenech s drahokamem v jejím středu. Vaše duše posílá energii, aby lupeny otevřela a drahokam uprostřed byl více viditelný. Věnujte čas tomu, abyste přijímali světlo své duše do svého srdečného centra. Vstřebávejte toto úžasné světlo a dovolte, aby otevřelo vaše srdce.

Jak se vaše srdce otevírá, všechno je léčeno. Možná okamžitě nepocítíte žádnou změnu, ale probíhá teď práce, která odstraní určité utrpení a bolest, které jste možná zažívali. Nechte světlo své duše otevřít a vyléčit jakékoliv oblasti vašeho života, které potřebují více lásky.

Nechte svou duši naplnit vás svou vitalitou a živostí.

Vaše duše vám tímto sladěním s ní poskytuje vitalitu a živost bytí. Je zdrojem vaší životní energie. Nechte se naplnit její vitalitou, její radostí z bytí. Je to jako kdybyste byli naplňování energií a světlem; energií, která vás oživuje a nabíjí na každé úrovni vaší bytosti.

Jak vaše duše energizuje vaše srdeční centrum, nechte její energii proudit do vašeho fyzického srdce a skrze něj do vašeho krevního oběhu. Nechte svou duši omladit a revitalizovat vaši krev, přivést její energii životní síly do každé části vašeho těla.

Vaše duše se přesouvá do vašeho srdečního centra tak úplně, jak jen může. Nechte svou duši znásobit pro vás její kvalitu lásky. Vnímejte sílu lásky své duše, jak ji začíná vlévat do vašeho srdečního centra a skrze něj.

Vaše duše je čistá láska.
Její podstata je tvořena světlem.

Pokaždé, když dovolujete, aby k vám proudila láska, otevíráte si své srdeční centrum, abyste tak mohli zažívat svou duši. Každým okamžikem, kdy dáváte lásku, dovolujete své duši prožívat její lásku skrze vás.

Jak se stáváte láskou své duše, začínáte si více uvědomovat skupinové vědomí. Vaše uvědomování si svého úkolu v neustále se rozšiřující se skupině vzroste. Objevíte nejdříve svůj správný vztah ke kruhu své rodiny a přátel. Později se rozšíří vaše vědomí skupiny. Uvidíte sebe sama jako součást většího a většího kruhu života, který se rozšiřuje nahoru k vaší duši a Mistrům, navenek k lidstvu a všem živým stvořením a také dovnitř k sobě. Budete mít hlubší pocit lásky a soucitu s veškerým životem a pocit jednoty se všemi přírodními říšemi.

Pomyslete na svou duši jako na slunce ve vašem srdci. Představujte si, že posíláte lásku své duše do neustále se rozšiřujících kruhů. Představujte si různé přátele a své milované a vnímejte, jak se jich dotýká vyživující láska vaší duše. Pomyslete na lidi, které znáte nebo jste kdysi znali a nechte lásku své duše proudit skrze vás k nim. Představujte si lásku své duše, jak vyzařuje ven do vašeho města, ke všem lidem, rostlinám a zvířatům kolem vás. Dovolte své duši nechávat proudit ještě více své lásky skrze vás, až dokud její láska neobsáhne celé lidstvo a veškerý život na planetě. Prociťte, jak láska vaší duše obklopuje planetu samotnou. Všimněte si, jak enormní se může vaše láska stát!


Související články:

Cvičení: Zmeňte situaci pomocí lásky duše
Cvičení: Vyzařování lásky duše k druhému člověku© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara