Vytváření duchovních vztahů

Úryvek z knihy Láska duše: Probuzení vašich srdečních center

Jak obejvit vyšší smysl vztahu

Přivádíte vaše vztahy do Jednoty a upravujete je do širšího rámce vesmíru.
Vnášíte do nich Solární světlo vyššího smyslu.

Je důležité rozvíjet své vztahy jako jednu z oblasti na vaší cestě k osvícení a k duchovnímu životu. Otevírají prostor, ve kterém si můžete procvičovat otevírání srdce a vyjadřování lásky duše. Dávají vám zpětnou vazbu a zrcadlí vám vlastnosti či kvality, které rozvíjíte sami v sobě. Vztahy vám nabízejí příležitost milovat jako vaše duše. Ukazují vám všechna místa ve vašem nitru, kam ještě potřebujete vnést vnitřní mír, lásku a radost své duše. Každé vaše rozhodnutí nabídnout lásku namísto uzavření srdce vás přibližuje vaší duši. Vztahy vám mohou pomoci rozvinout si kvality, které z vás dělají vůdčí osobnost, učitele nebo léčitele. Vaše spojení s ostatními vám dávají příležitost zažívat a rozvíjet nekonečné soucítění, odpuštění a moudrost.

Budování duchovních vztahů s vašimi přáteli a milovanými je pro vás v mnohém velice užitečné. Radost přichází, když jsou srdce lidí v harmonii a když je spojuje vyšší smysl. Hluboká touha cítit se lidem blíž je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, ať se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, milenci nebo dobrými přáteli. Když se vaše vztahy vyvinou na úroveň, která je možná, jen když milujete jako duše, vstoupí do vašeho života pocity potěšení, bezpečí a velikého blaha. Až probudíte svá srdeční centra, můžete pustit jakýkoliv strach z přibližování se lidem, ze zranění citů nebo z ovlivnění negativitou lidí. Můžete si vybrat, že budete zažívat lidi jako hodné a dobré bytosti a vesmír jako přátelské místo k žití. Můžete se rozhodnout žít v radosti a opustit zápasení, které jste předtím ve vztazích měli.

Při budování duchovního vztahu je tou nejdůležitější prací kontaktování se na úrovni vašich duší. To už znáte ze své práce, když jste se spojovali v rovině duše, soustředili se na svou duši a duši někoho druhého a vyzařovali kvality lásky duše. Všechny vnější projevy lásky se rodí z esence lásky, která existuje mezi vámi a druhými lidmi na úrovni duše.

Uvědomte si, že všechny vaše vztahy
mají nějaký vyšší smysl.

Abyste mohli vybudovat duchovní vztah, budete se chtít dozvědět něco více o vyšším smyslu vašeho soužití. Tímto smyslem jsou důvody vaší duše, proč jste s někým v nějakém vztahu. Takovým důvodem či posláním vašeho vztahu, který vidí vaše duše, může být váš duchovní růst nebo společné tvoření a vnášení více světla do tohoto světa. Můžete být spolu také proto, abyste se naučili více milovat a prožívali cesty růstu, které si můžete vzájemně nabídnout. Smyslem vztahu může být i vedení dítěte v jeho zrání a zároveň váš vlastní růst, kterým přitom sami procházíte.

Vyberte si někoho, koho máte ve svém životě a je pro vás něčím výjimečným, a pracujte s tímto člověkem podle následujících doporučení a postupů. Možná budete chtít pokračovat v práci s člověkem, s nímž jste se už spojovali na úrovni duše. Na chvíli se zklidněte a nechte do své mysli vstoupit někoho, s kým se chcete spojovat při čtení této kapitoly a vytvářet s ním duchovní vztah. Může to být ve všech postupech tentýž člověk, nebo pokaždé někdo jiný, tak jak vám budou lidé přicházet na mysl. Až dokončíte práci s jedním člověkem, použijte tytéž postupy k dalšímu objevování vyššího smyslu v každém z vašich důležitých vztazích.

Objevte vyšší smysl některého
z vašich důležitých vztahů.

Až budete mít na mysli nějakého člověka, přivolejte si k sobě svou duši. Splyňte s ní a vylaďte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem vaší duše. Propojte srdeční centra vás obou a nechte mezi nimi probíhat energii a světlo. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do centra hlavového a prociťujte jas a jednotu lásky. Vydechněte a připojte se ke své duši, která posílá svou vůli milovat do skrytého bodu. Nadechněte se a přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a odevzdejte se lásce. Představujte si, jak mezi vašimi srdečními centry obíhá energie, až pocítíte, že se dostáváte do stavu lásky duše a dokážete vnímat své srdeční centrum jako zářivou kouli světla.

Spojte se na úrovni duše s člověkem, kterého jste si vybrali, a vnímejte jeho duši. Vytvořte si vizi vašeho vztahu, který je v harmonii s jednotou všeho života. Spojte se s Všeobecnou Přítomnost Lásky a prociťujte lásku, která je všude kolem. Myslete na všechnu tu lásku, kterou váš vztah přinese všem lidem okolo vás. Představujte si, jak Solární světlo vlévá do vás obou své světlo vyššího smyslu.

Abyste objevili více o vyšším smyslu vašeho vztahu, ptejte se sebe a své duše: "Co jsme se společně přišli naučit, vytvořit a přinést světu? Co nás tento vztah učí? Jaké kvality duše rozvíjíme? Jak nám tento vztah pomáhá zesílit, být celistvější a vnitřně plnější? Co je duchovním smyslem našeho vzájemného soužití?“ Poproste svou duši, aby vám ukázala, čím přispíváte duši druhého člověka. Čím jej nejvíce obdarováváte? Co ho učíte? Co se naopak učíte zase vy? Na chvíli se zamyslete nad tím, kolik času, lásky, energie jste již do tohoto vztahu dali. Když se podíváte očima své duše, uvidíte, že to jsou ty nejdůležitější přispění - dary vašeho srdce.

Spojte se na úrovni duší, soustřeďte se na Solární světlo a nechte jeho světlo vyššího smyslu, ať vám osvítí důvody duše, proč jste v tomto vztahu. Pracujte se solárním světlem, aby vám odhalilo více o tom, co jste sem vy dva přišli vytvořit nebo se od sebe navzájem naučit. Dejte si závazek, že objevíte a naplníte vyšší smysl vašeho soužití v tomto vztahu. Spojte se na úrovni duše, abyste vnesli vyšší smysl do vašich vzájemných každodenních interakcí.

Když žádáte svou duši, aby vám ukázala víc z vašeho vyššího poslání v tomto vztahu, můžete dostat jako odpověď nějaký pocit, symbol nebo novou myšlenku. Vaše duše s vámi mluví mnoha způsoby. Může vám odhalit více o vyšším poslání vašeho vztahu prostřednictvím vhledů, snů nebo informací, které si přečtete. Tyto zprávy k vám mohou přijít později, ve chvílích, kdy to nejméně očekáváte, například ve sprše nebo když relaxujete. Nebo se přímo zachováte v určitých situacích způsobem, který odráží vyšší smysl vašeho soužití, bez toho, abyste si uvědomovali, co jím je.

Při jakémkoliv setkání s lidmi, i kdyby to byly jen příležitostní známí, se spojujte v rovině duše a představujte si nad vámi oběma Solární světlo, které vám pomáhá naplnit v té chvíli vyšší smysl vaší vzájemné výměny. Vašim vyšším posláním při setkání s nějakým člověkem může být i jednoduché vyzařování lásky.

Jak vytvořit vztah jaký chcete

Vztah podle svých přání si vytvoříte, když budete následovat univerzální zákony vztahů.
Vnější odráží vnitřní.

Když se soustředíte na vyšší smysl vašeho vztahu, rozvíjíte si jeho vizi a zkoumáte svá přesvědčení, tvoříte duchovní vztah. Dalším krokem je učení se a následování univerzálních zákonů vztahů. Když jim porozumíte a následujete tyto principy, můžete si vytvořit vztah, jaký chcete.

Možná jste se snažili najít nebo si vytvořit ve svém životě dokonalou lásku. Čistá, jasná opravdová láska existuje na úrovni duše mezi dušemi. I ten nejchápavější člověk nebude vždy schopen milovat vás tak, jak si představuje vaše osobnost. Některé vztahy se tomu blíží, ale vždy se v nich najdou nějaké oblasti, ve kterých se necítíte zcela milováni, pochopeni nebo oceňováni. Když tohle víte, dokážete lépe pochopit ostatní a odpustit jim, protože vám je jasné, že není možné, aby vás zcela a beze zbytku uspokojili.

Můžete tedy přestat hledat dokonalého člověka, kterého byste mohli milovat, nebo se snažit měnit lidi, se kterými žijete, aby vás více uspokojovali. Místo toho se můžete podívat, jak vaše prožitky ve vztahu odrážejí něco, co se děje uvnitř vás samotných.

Poznejte esenci toho, co chcete.
Jakmile znáte esenci, můžete využít
mnoho nejrůznějších forem.

Jeden z univerzálních zákonů ve vztazích říká, že pro vytvoření vztahu, jaký chcete, se potřebujete soustředit více na tvoření esence, než na specifickou formu. Co je tou esencí? Je to pocit, duchovní kvalita; je to láska duše. Když chybí esence, nebude fungovat žádná forma. Když je však přítomna, funguje mnoho forem. Esencí toho, co chcete, může být například láskyplné spojení, kdy o sebe oba navzájem pečujete. Možná si myslíte, že to prožijete, když půjdete ven a strávíte s druhým člověkem nějaký čas - konkrétní forma. Jenže, když vás někdo pozve ven a stejně s vámi nevytváří láskyplné spojení, pak vám daná konkrétní forma - procházka - nepřinese to, co chcete. Ale když s vámi daný člověk vytvoří báječné spojení plné lásky, zafunguje mnoho forem, dokonce i to, že zůstanete doma.

Lidé mají často konkrétní představy, co mají druzí udělat, aby ukázali jejich lásku. Možná chcete, aby vám nějaký člověk projevoval lásku určitým způsobem, aby vám například pozorně naslouchal, byl k vám něžný nebo vás oceňoval. Po dětech možná chcete, aby vám pomohli s drobnými pracemi, věnovali vám pozornost, řídili se vašimi doporučeními a dělali to, co se vám líbí. Po přátelích byste chtěli, aby se s vámi pravidelně setkávali, odpovídali na vaše telefony a byli vám k dispozici, když s nimi chcete trávit čas. Po životním partnerovi zase můžete chtít, aby vás více finančně podporoval nebo překvapoval různými dárky, bral vás na krásné místa nebo aby vám pozorně naslouchal. Žádné vnější formy vám nepřinesou trvalou radost. Osobnost není nikdy šťastná dlouho. Když jsou některá její přání naplněna, přijde se seznamem mnoha dalších! Když se otevřete a budete přijímat esenci toho, co chcete, namísto očekávání konkrétních forem, může k vám přijít láska od kohokoliv a ode všech. To vám přinese opravdovou radost a trvalé štěstí.

Ptejte se sebe sama, jaké pocity, jaké kvality lásky si přejete mít v tomto vztahu. Mohou to být pocity jasu, jemnosti, spojení nebo harmonie. Spojte se se svou duší a přejte si od ní tyto pocity a kvality lásky, když roznášíte energii mezi svými srdečními centry. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do svého hlavového centra, abyste pocítili jas a jednotu lásky. Vydechněte a pošlete světlo ze svého hlavového centra do skrytého bodu, abyste posílili svou vůli milovat. Znovu se nadechněte a vytáhněte energii solárního plexu do svého srdečního centra, abyste se odevzdali lásce. Prociťujte všude kolem sebe Univerzální Přítomnost Lásky, která zesílí vaši schopnost projevovat lásku. Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Spojte se v rovině duše a vyzařujte kvality lásky duše, které chcete zažívat ve vašem vztahu. Požádejte svou duši, aby vám pomohla přijímat vhledy týkající se nových možnosti, jak být spolu, které by vám pomohly tyto kvality lásky prožívat. Když si budete představovat, jak se tyto kvality objevují ve vašem spojení s tímto člověkem, dříve nebo později k tomu dojde. Když si vytvoříte duchovní kvality lásky ve vašem vztahu, odpovídající formy a struktury se přirozeně rozvinou.

Nezůstávejte u konkrétní podoby, v jaké byste chtěli od tohoto člověka dostávat lásku a podívejte se, jestli vám ji nenabízí nějakým jiným způsobem, který jste si dříve třeba neuvědomovali. Lidé vám obvykle neodpírají to, co chcete, protože by vás chtěli zraňovat nebo zadržovat svou lásku. Dávají ji často způsobem, jakým ji sami dostávali nebo jakým ji chtějí přijímat. I když je o to přímo požádáte, nemusí být schopni projevit lásku tak, jak chcete, protože takové chování je jim cizí. Může jim to připadat nepřirozené, anebo budou mít potíže vůbec uvěřit, že to pro vás tolik znamená. Lidem se můžete přiblížit, když se vzdáte potřeby přijímat lásku určitým způsobem a najdete mezi vámi esenci lásky.

Rozpoznávejte všechny podoby, ve kterých vám lidé dávají esenci lásky, a to i ty, které jste si dosud nevšimli nebo jste je neuznávali. Poděkujte lidem za každý dar lásky, jenž vám nabídnou. Nespoléhejte se na gesta nebo vnější projevy jako důkaz toho, že vás lidé milují. Spoléhejte raději na pocit lásky, který mezi vámi je.© LuminEssence www.orindaben.com


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara