Rozpoznání svého životního poslání

Meditace od Orina a DaBena

Hluboce se nadechnu a vydechnu.
S každým nádechem si potvrzuji,
že mám určité životní poslání.

S každým výdechem
vysílám své životní poslání do světa,
kde se může manifestovat v mém životě.
Tento proces probíhá neustále a automaticky,
s tím jak dýchám.

Nechávám odejít všechny představy druhých
o tom, co bych měl/a dělat,
nebo čeho bych měl/a
ve svém životě dosáhnout.

Vím, co tak rád/a dělám.
Potvrzuji si, že mohu dělat to, co miluji.
Vím, že když to dělám,
žiji své životní poslání.

Vím, co mám teď dělat,
protože vím, co mi přináší radost.
Potvrzuji si, že mohu dělat to,
co mi přináší radost.
Vím, že když to dělám,
žiji své životní poslání.

Volím si dělat to,
co slouží mému nejvyššímu dobru.
Vím, že když to dělám,
slouží to nejvyššímu dobru všech ostatních
a je to součástí žití mého životního poslání.

Každou činností, kterou dělám,
naplňuji své životní poslání.
Následují své srdce a svou radost.

Nechávám ze svého života odejít všechno,
co není součástí mého životního poslání.

Dnes si udělám čas na to,
abych naslouchal/a tomu, co mi říká mé srdce.
Zeptám se sám/sama sebe:
“Co bych rád/a dnes dělal/a?
Co by mi přineslo radost?
Co by posloužilo mému vyššímu dobru?”

Pomyslím teď na jednu věc,
kterou mohu dnes udělat
a která je mým životním posláním,
protože naplňuje mé srdce radostí a láskou
a slouží mému vyššímu dobru.
Představuji si, jak to dělám.
A uskutečňuji to prostřednictvím svého konání.

Jsem kapitánem své lodi,
směřuji svou loď přesně tam,
kam chci jít.

Jak nacházím a žiji své vyšší poslání
právě teď si tvořím svůj ideální život.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara