Naučit se bezpodmínečné lásce

Meditace od Orina a DaBena

Zhluboka se nadechnu a vydechnu.
Představuji si při tom,
jak si přitahuji k sobě lásku
odevšad z vesmíru.

V mém nitru je rezervoár božské lásky,
která jen čeká na to, aby mohla být projevena
prostřednictvím mých slov, myšlenek a činů.
Jsem schopen/a velké lásky.

Naplňuji se láskou
od mého vyššího já a mé duše,
od mých průvodců, strážných andělů
a od Mistrů a Osvícených bytostí,
která mi byla vždy k dispozici
Jsem milován/a.

Naplňuji se láskou,
kterou jsem již projevil/a ve svém životě.
Uvědomuji si,
jak obrovské množství lásky to je.

Potvrzuji si, že jsem milující bytost,
která je na cestě k tomu,
aby se naučila projevovat více a více lásky.

Odpouštím si to,
kdykoliv jsem nebyl/a milující
a nechoval/a se vyspěle.
Vím totiž, že jsem dělal/a
to nejlepší, co jsem tehdy uměl/a.

Jsem připraven/a stát se zdrojem lásky,
než abych čekal/a na to,
kdy budou pro mne zdrojem lásky ostatní.

Kdykoliv, kdy se necítím někým milován/a,
uvědomím si, že i přesto mohu vyzařovat svou lásku,
nechat své srdce otevřené a mít se rád/a.

Pomyslím teď na někoho,
kdo mne nemiluje tak,
jak bych si to přál/a.

Odpouštím tomuto člověku.
Odpouštím sobě.
Nechávám odejít jakákoliv očekávání
a vyzařuji teď k tomuto člověku lásku.
Vím, že mohu milovat,
aniž bych požadoval/a cokoliv zpět.

Jak nabízím svou bezpodmínečnou lásku,
vím, že moje srdce se otevírá.
Jak vyzařuji bezpodmínečnou lásku,
vím, že si mohu vybrat být
v situacích a ve společnosti lidí,
kteří si mne váží.

Nechávám teď odejít jakékoliv situace nebo lidi,
kteří si neváží toho, kdo jsem.
Jsem jedinečný a mimořádný
a milování hodný člověk.
Zasloužím si lásku.

Pomyslím teď na někoho,
kdo se ke mne nechová tak,
jak bych si přál/a.
Odpouštím tomuto člověku.
Odpouštím si cokoliv,
co jsem udělal/a a dovolil/a tak,
aby se to dělo, nebo co k tomu přispělo.

Vyzařuji bezpodmínečnou lásku k sobě.
Vyzařuji bezpodmínečnou lásku k tomuto člověku.
Nechávám své srdce otevřené.
Nacházím sílu, která vychází
z vyzařování bezpodmínečné lásky.

Když jsem ve společnosti nemilujících lidí,
uvědomuji si, že je to pro mne příležitost,
abych rozšířil/a své srdce a naučil/a se více milovat.

Zbavuji se potřeby být středem vesmíru
a vciťuji se do kůže druhých lidí.
Když vidím jejich trápení nebo bolest,
vím, že každý potřebuje lásku.

Už si více neberu věci osobně.
Uvědomuji si, že lidé dělají
to nejlepší, co umí.
Jejich nedostatek lásky není mým zrcadlem,
ale odrazem jejich schopnosti milovat.

Tím, jak miluji sebe sama,
posiluji svou schopnost
vyzařovat bezpodmínečnou lásku.
Vážím si sebe sama, mám se rád/a
a vyjadřuji to prostřednictvím
svých myšlenek, slov a činů.

Vím, že láska je nejsilnější
energií vesmíru.
Jsem zdrojem lásky.
Nechávám své srdce otevřené.
Moje schopnost milovat
se každým dnem zvětšuje.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara