Stát se magnetem pro lásku

Meditace od Orina a DaBena

Uvolňuji si teď své tělo.
Několikrát se nadechnu a vydechnu,
a to zhluboka a pomalu.
Jak to dělám,
uvolňuji se na hluboké úrovni.

Zklidňuji své emoce.
Nechávám přes sebe plynout klid a mír.
Sundávám ze sebe jakákoliv břemena,
která jsem nosil/a a které mi nepatří.
Pociťuji stále větší lehkost a svobodu.

Zklidňuji teď své myšlenky.
S tím, jak si uvolňuji tělo,
zklidňuji své emoce
a utišuji svou mysl,
mohu snadněji vnímat světlo své duše.

Moje duše je právě teď tady se mnou.

Světlo proudí od mé duše
do mého srdečního centra.
Cítím, jak mé srdeční centrum
stále více září láskou.
Nechávám lásku své duše
naplnit své srdeční centrum.

Prociťuji magnetickou kvalitu lásky duše,
která vyzařuje z mého srdečního centra.
Magnetické kruhy lásky spirálovitě vyvěrají
z mého srdečního centra
a přitahují ke mne lásku,
a to ve všech podobách, aspektech a projevech.

Jak se spojuji se svou duší
a zažívám její lásku,
přitahuji si teď k sobě lásku
a všechny dobré věci.

Vyzařuji lásku duše.
Přitahuji si k sobě krásu a lásku v lidech
a všechny dobré věci,
které mi může vesmír nabídnout.

Myslím teď na někoho, koho mám rád/a.
Naplňuji své srdce magnetickou lásku své duše.
Vyzařuji lásku duše k tomuto člověku.
Nabízím mu nejčistější a nejjemnější lásku.
Přitahuji si k sobě to nejvyšší a nejlepší,
co nám může poskytnout náš vztah.

Nemusím tvrdě pracovat,
abych si zasloužil/a lásku.
Jsem milováníhodný/á takový/á, jaký/á jsem.
Uvolňuji teď jakoukoliv potřebu těžce pracovat,
abych si lásku přitáhl/a.
Namísto toho si ji teď magnetizuji.

Má láska proudí
k tomuto milovanému člověku.
Otevírám se přijímání veškeré lásky,
která se ke mne vrací zpět.

Má láska proudí k dalším lidem.
Přijímám lásku odkudkoliv.
Mám ve svém životě hojnost lásky.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara