O manželství

Hovory s Bohem - Kniha 3, str. 189-192, 212

Láska je neomezená. Láska nemá začátek ani konec. Žádné "předtím" a žádné "potom". Láska vždycky byla, vždycky je a vždycky bude.

Takže láska je stále. Je to neměnná realita.

A tady se dostáváme k otázce svobody. Neboť je-li láska neomezená - pak je svobodná. Láska je naprosto svobodná.

Všichni chcete být milování a všichni chcete milovat. Nechcete být v lásce omezování. Svou lásku chcete svobodně vyjádřit.

Ve všech milostných vztazích vždycky hledáte svobodu, neomezenost a věčnost. Děláte to proto, že si v hloubi duše uvědomujete, že jste láska a že nejlépe poznáte sami sebe, když svou lásku vyjádříte.

Jste život vyjadřující život, láska vyjadřující lásku, Bůh vyjadřující Boha.

Všechna tato slova jsou synonyma:

Bůh
Život
Láska
Neomezenost
Věčnost
Svoboda ~

Říkal jsem… že lidstvo bude hledat neomezenou, věčnou a svobodnou lásku. Instituce manželství byla vašim pokusem vytvořit věčnost. V manželství se partneři zavazují, že spolu budou žít celý život. To však nevede k takové lásce, která by byla "neomezená" a "svobodná".

N: A proč tedy ne? Není snad dobrovolně uzavřené manželství vyjádřením svobody? A slib, že nebudu mít sexuální styk s nikým jiným než se svou partnerkou nebo partnerem, je svobodným rozhodnutím - nikoli omezením.

Jen do té doby, než se omezením stane.

N: Přece jsem to slíbil.

A právě tedy začínají všechny problémy. ~

Považuješ-li vyjádření lásky k určitému člověku za posvátný slib, přijde den, kdy ti tvůj slib začne připadat jako závazek - a ty jej začneš nenávidět. Budeš-li však své rozhodnutí chápat nikoli jako závazek, ale jako řadu svobodných rozhodnutí, která neustále obnovuješ, pak se vyhneš zklamání.

Pamatuj tohle: Existuje jen jediný posvátný slib - žít v pravdě a mluvit pravdu. Všechny ostatní sliby omezují tvou svobodu, a na tom není nic posvátného. Neboť člověk je svoboda. Ztratíš-li svobodu, ztratíš sám sebe. ~

Manželství nerušte, jen jej změňte.

N: Rád bych věděl, zda nám bude někdy dovoleno vyjádřit pravou lásku. Takže tuto část našeho rozhovoru ukončím tím, čím jsem začal. Jaká omezení bychom měli přijmout?

Žádná. Vůbec žádná. A to by měl vyjadřovat váš manželský slib.

N: To je úžasné, neboť právě to vyjadřuje manželský slib, který jsme si dali s Nancy.


Knihy Neala D. Walsche vydalo nakladatelství Pragma

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara