O politických a ekonomických otázkách

Hovory s Bohem - Kniha 2, str. 136-138

Jak by sis představoval vztahy mezi jednotlivými národy?

Použiji tvých slov. Kdyby záleželo na mně, "vytvořil bych svět, kde by se všichni lidé milovali".

Za tohoto předpokladu je třeba vytvořit novu světovou komunitu, kde bude mít každý stejné rozhodovací právo a proporcionální podíl na světových zdrojích.

N: To nemůže fungovat. Bohaté národy se nikdy nevzdají své suverenity, bohatství a zdrojů ve prospěch národů chudých. A proč by to ostatně měly dělat?

Protože to je v jejich zájmu.

N: Ale bohaté národy to nechápou - a já si nejsem jist, zda to chápu já.

Kdybys mohl do vašeho hospodářství přidat miliardy dolarů ročně - dolarů, které by se použily k nakrmení chudých, k zajištění sociálních jistot důchodců, k zlepšení zdravotní péče a k zajištění důstojných životných podmínek pro všechny - nebylo by to v zájmu vašeho národa?

N: Někteří Američané by tvrdili, že to pomáhá chudým na úkor středních vrstev. A zatím jde všechno od deseti k pěti, zločinnost a nezaměstnanost rostě, inflace připravuje lidi o celoživotní úspory, státní aparát je stále větší a ve školách se rozdávají prezervativy.

Mluvíš jako v rozhlase.

N: Mnoho Američanů sdílí tyto obavy.

Pak jsou tedy krátkozrací. Copak nechápeš, že kdyby se do vašeho hospodářství vrátily miliardy dolarů, kterých byste mohli použít k zajištění důstojných životních podmínek pro všechny - že by navždy přestal existovat důvod k zločinu? Copak nechápeš, že se přílivem dolarů by vznikaly nové pracovní příležitosti? Že by státní aparát mohl být zredukován, protože by neměl tolik práce?

N: Myslím, že něco z toho by se mohlo uskutečnit - sice si neumím představit, že by se zmenšil státní aparát! - ale odkud by se ty miliardy dolarů vzaly? Z daní, který by vybírala tvoje nová světová vláda? Jen další vybírání peněz od těch, kteří "si je vydělali ", a rozdáváním těm, kteří se o sebe neumějí postarat?

Takhle se na to pravdu díváš?

N: Já ne, ale hodně lidí si to myslí, a já jsem chtěl vyjádřit jejich názor.

O tom si promluvíme později. Teď nechci odbočovat, ale později se k tomu vrátíme.

N: Výborně.

Ptal ses, odkud by se ty peníze vzaly. Nemusely by jít z nových daní (i když členové nové světové komunity - individuální občané - by byli ochotní odevzdávat deset procent svého příjmu na zajištění potřeb celé společnosti). Nešly by ani z nových daní vybíraných místními vládami. Některé místní vlády by naopak mohly daně snížit.

To všechno by bylo důsledkem změn vašeho světového názoru, důsledkem zjednodušení světové politické struktury.

N: A kde by se vzaly ty peníze?

Byly by to peníze, které by se nemusely vyhazovat na zbrojení.

N: Už rozumím! Chtěl bys, abychom zrušili armádu.

Nejen vy. Ale všichni na celém světě.

Nemyslím, že byste měli armádu zrušit úplně. Jen drasticky snížit počet vojáků. Mohli byste posílit místní policejní sbory, což stejně chcete udělat, ale stěžujete si, že na to nejsou peníze. Zároveň byste dramaticky omezili výrobu zbraní hromadného ničení.

N: Zaprvé si myslím, že trochu přeháníš sumu, kterou bychom omezením výroby zbraní ušetřili. A zadruhé nevěřím, že by se ti někdy podařilo přesvědčit lidi, aby se vzdali své schopnosti bránit se.

Podívejme se na statistické údaje. V současné době (dnes je 25. března 1994) se na celém světě vydává na zbrojení přibližně trilion dolarů ročně. To je milion dolarů za minutu.

Národy, které utrácejí nejvíc, by mohly investovat do společensky prospěšných programů, o kterých jsem se už zmínil. Takže větší a bohatší národy by pochopily, že to je v jejich zájmu - kdyby věřily, že to je možné. Ale větší a bohatší národy se nemohou vzdát své obranyschopnosti, neboť se obávají, že by je napadly chudé národy, které jim závidí a chtějí získat jejich bohatství.

Existují dva způsoby, jak překonat tuto hrozbu:

  • Sdílejte světové bohatství a zdroje se všemi národy na světě, takže nikdo nebude chtít ani potřebovat to, co má druhý, a všichni mohou žít důstojným životem.

  • Vytvořte světovou organizaci, která bude řešit spory mezi národy mírovou cestou.


  • Knihy Neala D. Walsche vydalo nakladatelství Pragma

    (C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara