Interview s Nealem D. Walschem

Interview před vystoupením v Praze v roce 2004

Otázka: Jste autorem, který změnil smýšlení o Bohu stovek tisíc, možná milionů lidí. Poznali ho konečně jako milujícího a soucitného, dávajícího nové a nové šance, místo trestajícího a zavrhujícího. Jsem přesvědčen, že jste zprvu neodhadl závažnost svých knih. Jak se na to dnes díváte?

Odpověď: Já jsem přesvědčen, že Hovory s Bohem nikdy nebyly zamýšleny pro mne samotného, ale skutečně pro celý svět. Opravdu se domnívám, že to mělo svět zachránit. Každá ze sedmi knih vedla k větším a větším pravdám komplexnější povahy. Zejména poslední dvě knihy, Nová proroctví a Bůh, na kterého čekáme, obsahují informace, které mohou výrazně zlepšit život na této planetě tak, jak ho známe, pokud se bude lidstvo nad těmito informacemi zamýšlet a přijme je.

Otázka: Jak píšete ve své první knize, všichni jsme vedeni k pravdě, na kterou jsme připraveni. Na jakou pravdu je tedy připraveno lidstvo?

Odpověď: Svět začíná ztrácet sám se sebou trpělivost. Lidé po celém světě jasně vidí, že mechanismy, které používáme, aby nám zlepšily život – naše politika, ekonomika, náboženství, vzdělávací systém, armáda, sociální instituce všeho druhu – nejen že selhaly v tom, aby nám přinesly lepší život, ale dokonce ho ještě zhoršily. Lidstvo je nyní připraveno vznést otázky, kterým předtím nikdy nebylo schopno čelit:

Co když jsme zde způsobili něco šíleného? Co když existuje něco, v čem špatně chápeme Život a Boha a jejichž pochopením bychom vše změnili? Lidstvo je nyní připraveno na pravdu, že "všichni jsme Součástí jednoho celku", že "všeho je dostatek pro všechny na to, aby byli šťastní, pokud se prostě všichni podělíme“ a že žádná země, ani žádná politická strana, ani žádné náboženství, ani žádná kultura není "lepší" než ta druhá. Neexistuje Jediná Cesta k Bohu. Lidstvo je konečně připraveno se vzdát této idey, která způsobila mnoho zla, strádání a mrtvých, a to více než kterákoli jiná idea, která kdy v historii potkala lidskou rasu.

Otázka: Prezidenta Spojených států prý pověřil Bůh, aby na Zemi sjednal pořádek. Ten, který promlouvá k vám ve vašich knihách, to asi není...

Odpověď: Jsem přesvědčen, že prezident USA uskutečňuje diktáty svého vědomí. Domnívám se také, že jeho uvědomění není dostatečně rozvinuté tak, aby spatřil následky svého Nejmenšího Já. Je tedy chycen ve světě svého uzavřeného ega. Je uvězněn v systému víry Včerejšího Boha, ke kterému patří, kromě jiného, také to, že násilí je akceptovatelný způsob řešení konfliktů. (Pojmem „Včerejší Bůh“ má Neale D. Walsche na mysli v kontextu jeho knihy „Tomorrow’s God“ – “Bůh zítřka“, která v češtině vyšla pod názvem Bůh, na kterého čekáme – pozn. překl.)

Otázka: Co říkáte na dnešní pojetí křesťanství tak, jak ho prezentují církve - kde a proč nastala chyba?

Odpověď: Křesťanství podle mne sešlo z cesty, neboť si nepřipustilo ani možnost, že by mohlo existovat něco, co ještě není známo o Bohu, Životě a původní realitě. Římsko-katolické církvi, například, trvalo 300 let, než připustila, že Gallileo měl pravdu a vzalo zpět jeho zavržení jako kacíře, který patří do pekla. To je jen jediný příklad. Podle mých pozorování tkví chyba, kterou všechny křesťanské církve dělají, v tom, že trvají na prosazování doktríny, která prohlašuje, že do nebes existuje pouze jediná cesta a každý, kdo ji nenásleduje, bude zavržen k věčnému odsouzení v pekelném ohni – jako jednoduchém aktu neakceptování specifické víry znamenající útok na Boha.

Pravda je taková, že existuje více než jedna cesta k Bohu. Skutečně je bezpočet takových cest a každá z nich vás dovede na stejné místo. Pokud je vašim cílem Bůh, gratuluji vám – je tak velký, že ho nemůžete minout!

Otázka: Co si myslíte o vlivu mimozemských civilizací na počátek a vývoj lidského druhu na Zemi?

Odpověď: V této otázce nemám žádný přesvědčivý důkaz z jedné, ani druhé strany, ale myslím si, že je zcela pravděpodobné, a naprosto představitelné, že bytosti z jiných světů možná mají co do činění s tím, že jsme tady, s životem na této planetě. Je to stejně dobré vysvětlení jako kterékoli jiné, a vlastně i lepší, než ty ostatní.

Otázka: Hovory s Bohem - jak vlastně s Bohem mluvíte? Je to Bůh, který k vám hovoří, nebo připouštíte, že by to mohl být třeba jen nějaký jeho vyslanec, respektive vaše vlastní duše, která k vám promlouvá?

Odpověď: Mezi mou duší a Bohem není rozdílu. Takže otázka proto vychází ze špatného předpokladu. Jde o neporozumění. Mezi Bohem a Životem samotným není rozdílu, stejně jako mezi žádným aspektem Života, nebo jeho vyjádřením. Bůh JE Život, Život je Bůh. Mezi touto dvojicí není rozkol. Život je prostě vyjádřením Boha. Když jsem v Hovoru s Bohem, dotýkám se části mne samotného, která je v kontaktu s božským. Vskutku je to část mne, která JE božská. Bůh KE mně nepromlouvá. Bůh promlouvá mým PROSTŘEDNICTVÍM, promlouvá JAKO já. To je pravda o lidských bytostech. Pokud se nám nelíbí, co říká Bůh, jediné, co musíme udělat, je změnit svou mysl v tom, co si vybíráme o svém světě říkat.

Otázka: Spatřujete ve spirituálním chápání a cítění mezi jednotlivými kontinenty či zeměmi nějaké rozdíly?

Odpověď: Pozoruji, že spirituální myšlenky a koncepty inklinují ve většině Evropy, zejména západní Evropy, oproti Spojeným státům k větší otevřenosti a menší předpojatosti. Tyto postoje se nyní sunou dále na východ, částečně s rozšířením Evropské Unie. Myslím si, že Evropa – která je domovem především Renesance a Reformace – je nějak blíže na špici nového uvažování – nikoli pouze o Bohu, ale o životě, politice, ekonomice, lidských vztazích, sexualitě, zdraví, vzdělání, a mnoha dalším záležitostem ovlivňujícím lidské chování a naše společně utvářené životy. Byla to Evropa, která pozvedla svůj hlas proti geneticky modifikovaným plodinám. Byla to Evropa, která pozvedla svůj hlas proti nefér mezinárodním obchodním praktikám, založila světový soud a ctí mezinárodní dohody a smlouvy. A byla to Evropa, která pozvedla svůj hlas proti válce vedené Spojenými státy v Iráku. Přišel jsem na to, že evropský přístup a praktiky mají především tendenci býti více vědomější a jsou méně řízeny ziskem, než jako je tomu ve Spojených státech. Pokud použijeme rozhodnutí v rámci svědomí jako stupeň spirituality národa, pak začneme přicházet s dlouhým seznamem zemí, které zdánlivě kladou vědomí a uvědomování si nad jednoduché finanční a ekonomické uvažování. To ani na chvilku nemá naznačovat, že lidé v USA nemají svědomí. Je to prosté konstatování, že ve Spojených státech bylo svědomí lidí uspořádáno na zarážející stupeň obchodních a politických zájmů točících se zejména kolem ekonomiky a moci. Už to vidí celý svět, ale v Americe si to připouští pouze pár lidí v "establishmentu". Takže to je případ Císařových nových šatů. Císař se producíruje nahý a nikdo o tom nechce mluvit.

Otázka: Jak uvádějí některé zdroje, ze střední Evropy by měla vzejít nová vlna duchovního hnutí či učení. Domníváte se, že nastal ten správný čas, nebo musíme ještě chvíli počkat...?

Odpověď: Věřím, že ten čas nadešel. Jsem přesvědčen, že k tomu nyní dochází. Například má nová kniha – Bůh, na kterého čekáme – ve své holandské edici musela jít do dalšího, druhého vydání, poté, co vyšla v Holandsku teprve před třemi týdny. Prodává se dobře po celé Evropě. A spirituální hnutí, které se z této knihy vzniká – jmenuje se Nová Duchovnost – se nyní rozletělo celým kontinentem jako očistný oheň.

Otázka: Vaše vystoupení bude v Praze v sále Lucerny, Lucerna znamená anglicky Svítilna. Domníváte se, že se Vám podaří rozsvítit Prahu?

Odpověď: Myslím si, že Praha samotná už světlo zažehla. Proto jsem také byl požádán, abych sem přijel. Asi pouze zaznamenám světlo, které tam svítí, a přinesu nějaké povzbuzení a inspiraci, takže se bude moci stát jasnějším a jasnějším.

Otázka: Proč se domníváte, že by měli lidé "investovat" tyto peníze do Vašeho semináře? A co říkáte na názor, že "duchovno" nelze předávat za peníze?

Odpověď: Některá nejúspěšnější vydavatelství ve světě vydávají jako svůj nejúspěšnější produkt ... Bibli. Každý rok se jí prodá milióny kusů. Tak mi prosím řekněte, proč to ta vydavatelství nerozdávají zdarma?

Ano je to tak, že spiritualitu nelze prodat, ani koupit. Avšak tvrdá práce je vždy lidskými bytostmi velmi ceněna. Je důležité to neplést. Lidé platí za mnoho věcí. Za fantastická auta, fantastické oblečení, fantastické domy. Ano, dokonce i za sex. Platí také za další věci. Během celého roku platí obrovské peníze za takové věci, jako jsou cigarety, půjčovné kazet a alkohol. Za co lidé utrácejí své peníze je ukazatelem jejich priorit. A je to také ukazatel společenských priorit. V minulosti jsme přišli na to, že pokud po lidech nechceme žádné vstupné, lidé si toho necení. Mnoho z nich si zarezervovalo místo a pak nepřišli.

Otázka: Co je Vám známo o České republice? Asi ji nehledáte někde v Rusku či bývalé Jugoslávii, jako tomu je u průměrného Američana...?

Odpověď: Prahu a Českou republiku jsem již navštívil. Vaši zemi miluji. Je překrásná a zdejší lidé jsou velmi moudří.

Otázka: S Vaším jménem je spojena i Nadace Conversation with God Foundation. O co se v ní snažíte?

Odpověď: Podporujeme celosvětový projekt zvaný Humanity´s Team, který se snaží změnit uvažování lidstva o sobě samotném. Vytvářejí hnutí lidských práv pro oblast duše. Naším cílem je ukončit útlak mnohých lidských falešných domněnek o Bohu, Životě, a o sobě navzájem. Nyní zakládáme místní pobočky komunit Humanity Teamu ve městech, městečkách a vesnicích po celé zeměkouli.

Otázka: Pane Walschi, děkuji Vám za váš čas a těšíme se, až vás přivítáme koncem května v Praze.


Interview připravil Jiří Mašek – www.osud.cz

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara