O smyslu života

Hovory s Bohem - Kniha 1, str. 33, 45

Všechno živé má jediný cíl, a tím je prožívání vrcholného štěstí. Všechno ostatní, o čem přemýšlíte, co říkáte nebo děláte, je závislé na této funkci. Vaše duše nemá nic jiného na práci a nich jiného ani dělat nechce.

Je úžasné, že tato činnost je nekonečná. Každý konec je omezením, ale Boží záměr nemá hranice. V okamžiku, kdy prožíváte vrcholné štěstí, pochopíte, že můžete dosáhnout ještě většího štěstí. Čím dokonalejšími se můžete stát, tím dokonalejšími můžete být.

Nejhlubším tajemstvím je, že život není procesem objevování, nýbrž procesem tvoření.

Sami sebe neobjevujete, sami sebe tvoříte. Proto se nesnažte zjistit, čím jste, snažte se stát se tím, čím chcete být.

Někteří lidé říkají, že život je škola, že jsme na světě proto, abychom se naučili určité lekce, a že jakmile "se vyučíme", můžeme se pokusit o dosažení vyšších cílů, nezávislých na našem těle. Je to pravda?

To je další součást vaší mytologie založené na lidské zkušenosti.

N: Život tedy není školu?

Ne.

Nejsme tu proto, abychom se něco naučili?

Ne.

N: Tak proč tu tedy jsme?

Abyste se rozpomenuli a znovu se stali tím, čím jste. To vám říkám znovu a znovu. Vy mně však nevěříte. Ale tak to musí být. Neboť pokud nestvoříte sami sebe, nemůžete být tím, čím jste.

N: Tomu dobře nerozumím.

Začneme tady. Duše - vaše duše - vždycky ví všechno, co lze vědět. Neexistuje nic, co by nevěděla. Vědomost však nestačí. Duše se snaží prožívat a zakoušet.

Například můžete vědět, že jste velkorysí, ale dokud neuděláte něco velkorysého, nemáte nic než myšlenku. Můžete vědět, že jste laskaví, ale dokud svou laskavost neprojevíte, nemáte nic než představu o sobě samých.

Jedinou skutečnou touhou vaší duše je proměnit svou nejvznešenější představu o sově samé ve svůj nejkrásnější zážitek. Dokud se myšlenka nebo představa nestane zážitkem, všechno je pouhá spekulace. ~

V životě se nemusíte nic učit - musíte jen ukázat, co již znáte. Při tomto projevu svých znalostí znovu tvoříte sami sebe. Takto ospravedlňujete život a dáváte mu smysl. Tak jej činíte posvátným.


* * *

Hovory s Bohem - Otázky a odpovědi - Pracovní kniha, str. 112

Přinesl vám letošní rok, co jste očekávali? Jestliže ano, pak je to v pořádu! Jestliže ne, proč? Je možné, že přesně nevíte, co chcete. V Hovorech s Bohem se píše, že "život vychází z našich úmyslů". Věděli jste na začátku roku, co chcete udělat? Víte to dnes?

Přišel čas posoudit, jak se vám daří to, co jste si naplánovali. A měli byste obnovit své záměry. Neboť tento rok skončí dřív, než se nadějete. Přijde nový rok. Budete o něco blíž naplnění svého životního snu? Přiblížíte se realizaci své životní vize?

Posaďte se ke stolu a napište si na papír svůj sen a svou vizi. Napište si, čeho chcete dosáhnout. Soustřeďte se spíš na to, čím chcete "být", než na to, co chcete "dělat". Neboť život vám dává příležitost prožívat to, čím opravdu jste. A to, čím jste, nezávisí na tom, co děláte. Mnozí z vás stále ještě věří, že štěstí najdete v něčem, co děláte. Skutečné štěstí však vychází z toho, čím jste. Pro vaši duši je důležité, čím jste. Neboť duše je bytí na nejvyšší úrovni.

Prostě se rozhodněte, čím chcete být. Chcete být "šťastní"? Chcete dosáhnout "jistoty"? Chcete být "klidní"? Chcete být "láskyplní"? Uvědomte si, co chcete, a pak svůj záměr realizujte v každém okamžiku. Nedělejte nic, co je v rozporu s vašimi záměry.

Budete-li sledovat své záměry, přestanete dělat určité věci. Váš život se změní a vy dosáhnete vyšší úrovně vědomí. To je smyslem vašeho života.


Knihy Neala D. Walsche vydalo nakladatelství Pragma(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara