"RUCE SVĚTLA"
Základy energetického léčení podle Barbary Ann Brennan
Vztahy a léčení prostřednictvím lidského energetického pole

Přednáška 2. 6. 2006 Top Hotel Praha
& Seminář 3. - 4. 6. 2006 Top Hotel Praha

Energetické léčení podle Barbary Ann Brennan ® je systém práce s energií, který kombinuje techniky léčení pomocí přikládání rukou s postupy z oblasti psychologie a spirituality. Je to metoda, která hluboce ovlivní každý aspekt života člověka.

Barbara Ann Brennan je světoznámá léčitelka, terapeutka, lektorka a vědecká pracovnice, která zasvětila více než 30 let zkoumání lidského energetického pole. Její knihy Ruce světla a Zjevení světla jsou považovány za klasická díla v oblasti alternativního léčení. Byly přeloženy do 22 jazyků a prodalo se jich více než 1 milión výtisků. Její dlouholetá práce vyústila ve vytvoření komplexního systému Energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ® - celostní metody založené na propojení lidského energetického systému a vědomí. Barbara Ann Brennan je zakladatelkou a ředitelkou Barbara Brennan School of Healing ® (BBSH) - Školy léčení Barbary Brennan. Členové fakulty Školy léčení Barbary Brennan vedou přednášky a semináře po celém světě, jejichž cílem je seznámit zájemce se základy Energetického léčení a pomoci jim probudit v sobě jejich přirozenou schopnost léčit.

Přednáška a seminář s lektorkami z Barbara Brennan School of Healing ® se uskutečnily v Praze již podruhé. Po úspěšné přednášce a semináři o Základech energetického léčení podle Barbary Ann Brennan, které se uskutečnily v roce 2005 se konalo pokračování na téma Vztahy a léčení prostřednictvím lidského energetického pole. O metodu paní Barbary Ann Brennan byl opět velký zájem.

Obsah přednášky a semináře

Na přednášce a semináři, které byly tématicky zaměřeny na Léčení vztahů prostřednictvím lidského energetického pole, se účastníci měli možnost dozvědět, jakým způsobem vztahy ovlivňují naše zdraví, léčení a osobní rozvoj, a to jak v pozitivním tak v negativním smyslu, a co se při tom děje v energetickém poli. Měli možnost poodhalit tajemství vytváření dobrých a zdravých vztahů, prostřednictvím porozumění jednotlivým charakterovým strukturám a jejich typickým negativním podvědomým způsobům interakcí ve vztazích. Měli možnost se dozvědět jak komunikovat s druhým ve vztazích zdravým způsobem a jak dosáhnout zdravé vzájemné energetické výměny a zdravého spojení.

Přednáška a seminář byly připraveny a vedeny tak, aby poskytly úplný a prožitkový úvod do Energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ®. Úvodem k semináři o Energetickém léčení byla přednáška na téma "Anatomie a fyziologie lidského energetického pole", která zahrnovala také prožitková cvičení pro zkoumání energie ve vztahu k sobě a druhým. Obsahem semináře byly bloky přednášek o energetickém systému a jeho vztahu ke zdraví a léčení z fyzické, emocionální, mentální a spirituální stránky, dále cvičení pro rozvoj vyššího smyslového vnímání, cvičení pro sebeléčení, ukázky a procvičování jednotlivých technik léčení a meditace. V rámci semináře měli účastnící také prostor pro otázky a odpovědi a pro vzájemné sdílení pocitů. Více informací o programu přednášky a semináře se můžete dočíst v detailním obsahu.

Přednášku a seminář vedly lektorky BBSH:

Donna Evans-Strauss (USA) - členka Fakulty Barbara Brennan School of Healing ® je známou terapeutkou, profesorkou a lektorkou. Po absolvování 4letého studia na Škole Barbary Brennan a 2letého školícího programu pro učitele zastávala na této Škole v letech 1994-2001 funkci Vedoucí sekce pro vědu a léčení. Na Škole vyučovala 13 let a v současné době završila svou dlouholetou funkci děkanky 4. ročníku profesionálního studia této Školy.

Donna Evans-Strauss vedle toho absolvovala výuku Psychodramatu a výuku Integrativní regresní terapie a stala se tak certifikovaným hypnoterapeutem. Absolvovala také 4letý výukový program jako 'Pathwork Helper' ('Pomocník na Cestě') a prošla 5letým vzděláváním v oblasti metafyziky, které zahrnovalo mnoho různých oborů. Založila organizaci 'Conscious Parents' (Vědomí rodiče), která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice zneužívaní a násilí na dětech. Vede semináře na téma Vědomé vztahy, které lidem pomáhají znovuobnovit zdravější rodinné systémy.

Při práci kombinuje své znalosti s práci s energetickým polem s tradičními přístupy, jako je například Freundova psychologie, Bioenergetika, Hmanistika a mnoho dalších. Dohlíží také na práci mnoha terapeutů a léčitelů a poskytuje instrukce a rady psychologům a doktorům medicíny z celého světa v oblasti integrace znalostí o lidském energetickém poli s tradičními léčebnými metodami. Cestuje po celém světě a sdílí své odborné znalosti a zkušenosti na přednáškách, seminářích a privátních konzultacích.

Irene Tobler (Španělsko) - členka Fakulty Barbara Brennan School of Healing ®. Na Škole Barbary Brennan vyučuje od roku 2002, kdy dokončila 4leté studium a 2letý školící program pro učitele. Irene kromě toho vystudovala 3letou Neuropath College v Německu a stala se certifikovaným neuropraktikem. Již 19 rokem se nepřetržitě vzdělává v oboru klasické homeopatie, přičemž 12 let navazujícího studia absolvovala na Mumabi School of Hopeopathy v Indii. Dále absolvovala 3letou Školu Shiatsu v Německu a roční postgraduální studium Shiatsu v Anglii.

Při práci s klienty kombinuje homeopatii s prací orientovanou na procesy a s léčením pomocí přikládání rukou. Terapeutické praxi v oblasti homeopatie, neuropatie a později také Energetickému léčení podle Barbary Brennan se věnuje již 17 let. Působila nejdříve ve Švýcarsku, nyní žije ve Španělsku, kde má svou praxi a kde pracuje s klienty z různých krajin celého světa. Irene také vede své vlastní úspěšné kurzy a semináře.

Dojmy účastníků

Na přednášku a seminář jsme dostali opět množství pozitivních ohlasů. Mnozí hovořili o tom, že metoda paní Barbary Brennan je zaujala natolik, že by si přáli v budoucnosti studovat Školu léčení Barbary Brennan. Jedním z nejzajímavějších zážitků ze semináře byla prožitková cvičení, při kterých si mohli účastnící vyzkoušet vnímání energie a své intuitivní schopnosti. Mnozí byli překvapeni, že vnímají a uvědomují si více, než by byli kdy řekli, že jsou schopni vnímat.

Účastníci hodnotili přednášku a seminář s lektorkami Donnou a Irene s maximálním uspokojením. Říkali, že to byl moc prima víkend. Jedna z účastnic nám také napsala: „Milá Bibiano, musím Ti něco říct ... Moc a moc děkuji... Na semináři se mi moc líbilo a měla jsem na něm úžasný zážitek. Díky tomu si teď už více uvědomuji sama sebe. Při léčení a při meditaci jsem cítila, jakoby bylo okolo mne všude světlo a hodně lásky... Doufám, že v budoucnosti budu moci u nás studovat takovou Školu léčení. Je to můj sen.

Další z účastníků nám napsal: „Velice rád bych Ti, Bibiano, z celého srdce poděkoval za tenhle úžasný víkend. Je mi naprosto jasné, že bez Tebe bych neměl zážitky, které mě teď hřejí a vedou. Sám vím, jak je náročné se starat o lidi. A když si vezmu, kolik nás tam bylo, neumím si ani představit, jak jsi to mohla zvládnout. Byla jsi naprosto skvělá! Děkuji z celého srdce Tobě i Tvému týmu! Pokud se rozhodneš udělat pro nás další seminář, budu se hrozně moc těšit.“

Jedním z dalších nezapomenutelných zážitků ze semináře byla meditace, při které měli účastníci možnost si pod vedením lektorek projít svou osobní a rodinnou historii a v mysli vyléčit vše, co by rádi ve své minulosti a v životě svých předků vyléčili a změnili. Při meditaci lektorky také věnovaly chvíli každému jednotlivému účastníkovi. I tím si určitě lektorky vysloužili u účastníků na závěr semináře dlouhý nekonečný potlesk. Účastníci se rozloučili kruhem sdílení a společným zpěvem písně, která se stala jakousi hymnou Barbara Brennan School of Healing ®: „How could anyone ever tell you that you are less then beautiful... How could anyone ever tell you that you are less than wonderful... Jak ti mohl někdo kdy říct, že jsi méně než nádherný... Jak ti mohl někdo kdy říci, že jsi méně než úžasný...“

Fotky z přednášky a semináře
<= ZPĚT


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara