Detailní obsah přednášky a semináře

Obsahem páteční přednášky bylo téma "Anatomie a fyziologie lidského energetického pole".

 • Čtyři dimenze lidských bytostí: Fyzická dimenze, Aura dimenze, Hara dimenze a Dimenze Hvězdy Středu
 • Sedm úrovní Aury a sedm čaker, deformace čaker a úrovní
 • Léčení: jak a kdy je prospěšné a jaké výsledky bude možné pomoci léčení dosáhnout
 • Energetické obranné systémy a jak k nim dochází z hlediska energií při interakci s druhými lidmi
 • Úroveň záměru: Linie Hara a vliv, jaký má Hara na náš život
 • Úroveň Hvězdy jádra

Seminář v sobotu ráno začal cvičeními zaměřenými na rozvoj vyššího smyslového vnímání a pokračoval výukou následujících léčebných technik, jejichž cílem bylo:

Uzemnění centra Hara (Tan Tienu)

 • ukotvit svou energii ve fyzickém těle a spojit se s energií země
 • spojit se s Hara dimenzí
 • posílit svou plnou přítomnost v tomto okamžiku

Sebe-regulace čaker

 • vyčistit, nabít a otevřít si své vlastní čakry
 • naučit se spojit s vlastním energetickým polem a zharmonizovat jej
 • rozvinout schopnost vyššího smyslového vnímání
 • harmonizovat vlastní energetický systém jako součást přípravy na poskytování léčení
 • spojit se na hluboké úrovní s vlastními čakrami a být schopen si uvědomovat a čistit poruchy v sytému čaker jako součást přípravy na úplné otevření se léčivým energiím
 • rozpoznat zdeformovaný a nezdeformovaný stav vlastních čaker prostřednictvím využití vyššího smyslového vnímání

Barevné dýchání

 • vyčistit a nabít aurické pole prostřednictvím dýchání
 • navázat kontakt se svým Já za pomoci dýchání
 • napojit se na svou schopnost vytvářet za pomoci dýchání energetické pole určité barvy
 • rozvinout vyšší smyslové vnímání za pomoci využití ostatních smyslů (kinestetického vnímání pohybů, intuice, vidění...) za účelem procítění barev.

Tah, tlak, zastavení, povolení a neutrální proudění energie

 • začít si uvědomovat a zkoumat energii
 • naučit se rozpoznat různé způsoby usměrňování proudění energie
 • naučit se usměrňovat vlastní energii
 • rozvinout mimosmyslové vnímání za účelem uvědomování si čtyř způsobů usměrňování proudění energie
 • pochopit pozitivní prvky jednotlivých způsobů energetické interakce a jejich využití v léčení
 • začít si uvědomovat ty způsoby interakce energie, které jsou nám příjemné a které jsou nám nepříjemné ve vztahu k sobě a k druhým lidem

Kinestetické (pohybové) procítění energetických polí prostřednictvím dotyku rukou

 • otevřít se vlastnímu mimosmyslovému vnímání a kinestetickému uvědomování
 • seznámit se s jednotlivými úrovněmi energetického pole a získat schopnost vnímat a identifikovat je
 • naučit se, jak navázat kontakt s klientem na každé jednotlivé úrovni energetického pole
 • připravit se na pochopení lidského energetického pole na úrovni energií

Chelation (čištění aury)

 • zharmonizovat, nabít, vyčistit energetické pole klienta
 • připravit energetické pole klienta na hlubší léčení
 • rozvinout své vyšší smyslové vnímání pro spojování se s energetickým polem klienta
 • naučit se jednotlivé kroky a prostup léčebné techniky chelation.

Závěr semináře byl opět věnován cvičením zaměřeným na rozvoj vyššího smyslového vnímání. V průběhu semináře měli účastníci možnost poznat, že vyšší smyslové vnímání není ničím nedosažitelným, co je dáno pouze několika vyvoleným lidem, ale že tuto vrozenou schopnost, jenž vyžaduje pouze trochu procvičování, máme všichni.


<= ZPĚT