ČIŠTĚNÍ BLOKŮ

Datum konání: 25. - 26. 11. 2017
Místo konání: Centrum ODDIJÁNA, PRAHA
Čas konání: 9:00 - 16:30
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.900,- Kč

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s autorizovaným překladem do češtiny. Více o Autorce

Tyto vedené meditace vám mohou pomoci, pokud zažíváte při svém spirituálním růstu bloky, překážky, výzvy či sebedestruktivní vzorce. Můžete s nimi pracovat na tom, abyste zanechali zápasení a omezení a zažívali ve svém životě větší svobodu.

Z obsahu kurzu

Pročistěte a otevřete si své čakry a vytvořte si více harmonie, klidu, vyrovnanosti a lásky. Použijte sílu elementů a svého Božského já ve svém nitru a vyčistěte si bloky a překážky v některé z oblastí svého života. Rozpoznejte vzorce, které se vám neustále opakují a přepište svou minulost. Prozkoumejte, které vaše já se necítí být akceptováno a milováno a přiveďte tuto svoji část k větší lásce. Podnikněte cestu do některého ze svých minulých životů, abyste poznali příčinu svých současných potíží, či se dozvěděli více o tom, kdo jste a jaké silné stránky a talenty jste si přinesli do tohoto života. Zbavte se strachu, obav a negativních emocí. Opusťte zápasení a nechte se unášet proudem života. Otevřete se většímu přijímání a naučte se věřit, že si zasloužíte své vyšší dobro. Věřte, že vesmír je bezpečný, přátelský a funguje dokonale.

Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1: Otevírání a harmonizování čaker
Meditace 2: Čištění bloků
Meditace 3: Věková regrese: přepište minulost
Meditace 4: Jsem milován/a, jsem hoden/a lásky
     Meditace 5: Otevřít se přijímání
Meditace 6: Cesta do minulých životů
Meditace 7: Zbavte se strachu a obav
Meditace 8: Přestaňte zápasit – vesmír je dokonalý

Meditace 1: Otevírání a harmonizování čaker – Máte-li otevřené a zharmonizované všechny čakry, cítíte se plní hojnosti a zdraví. Máte pocit spojení s druhými lidmi, oplýváte osobní sílou a emocionální kontrolou. Cítíte se v bezpečí, jste schopni důvěřovat, podnikat riziko, milovat sebe sama, komunikovat pravdivě a jasně a vyjadřovat své pocity s láskou. Máte otevřené své psychické a intuitivní schopnosti a jste spojeni se svou duší a Božským já.

A teď přeneseme pozornost k druhé čakře, která souvisí s vašimi vztahy k druhým lidem, s vaší sexualitou, a také se stanovením si svých hranic, poznáním sebe sama a ukotvením ve své vlastní energii. Když je tato čakra otevřena, máte milující vztahy se všemi lidmi. Milujete také sebe sama. A vaše duše právě teď začíná na energetické úrovni tuto čakru harmonizovat a slaďovat s vaším vyšším já ve vašem nitru, aby se tak otevírala jemně a pouze tou správnou rychlostí. Tato čakra je spojena s oranžovou barvou. Představte si tu nejkrásnější oranžovou barvu v tomto centru…

Meditace 2: Čištění bloků – Pokud máte nějaká témata, která nedokážete vyřešit, nebo se v nich cítíte zablokovaní, použijte tuto meditaci, abyste pracovali se svým vyšším Já, odevzdali se mu, požádali ho o vedení a uvolnili emoce založené na strachu. Použijte symboly a prvky země, ohně, vzduchu a vody, abyste tyto bloky vyčistili.

Jste neomezená bytost. Máte schopnost překonat cokoliv. Všechno, co se vám děje, je totiž proto, aby vás to něčemu naučilo a pomohlo vám stát se ještě silnějšími. Budeme teď používat prvky země, ohně, vzduchu a vody a začneme tak čistit tyto překážky. Existuje-li něco, čeho byste se chtěli zbavit rychle, přivolejte si obraz ohně. Představujte si, že prochází vaší aurou a pomáhá vám rychle uvolnit cokoliv, co je připraveno odejít. Rostete teď prostřednictvím radosti a lehkosti. Představujete si teď pro sebe lepší a lepší věci. A vidíte teď řešení, jak se přenést přes tuto oblast svého života…

Meditace 3: Věková regrese: přepište svou minulost – Toto je velmi účinný proces pro uvolnění emocionální bolesti nebo proměnu neustále se vracejících se vzorců. Vraťte se do minulosti, objevte příčinu vaší současné situace nebo bolestivých pocitů, pak tuto minulost přepište a vytvořte si novou budoucnost. Budete-li tímto způsobem pracovat, můžete si vytvořit okamžité změny ve svém vědomí a ve svém životě.

A při této meditaci vám budou pomáhat průvodci a vyšší síly univerza, protože se jdete podívat na příčinu vašeho současného problému. Pomyslete právě teď na váš současný problém, který byste chtěli změnit. Kde ho cítíte ve svém těle, když na něj myslíte? Jak byste tento pocit popsali? A teď necháte svou mysl vrátit se do minulosti, přičemž si vyhledáte ve svém těle stejný pocit. Kdy, třeba někdy během posledního roku, jste se cítili stejně? Nechte vzpomínky vyvěrat napovrch. Jaké okolnosti tuto situaci provázely? Jsou tam s vámi nějací lidé?…

Meditace 4: Jsem milován/a, jsem hoden/a lásky – Naučte se milovat a pečovat o sebe sama. Uvolněte věci, které nejsou vůči vám milující a vytvořte si nová, pozitivní přesvědčení. Přemýšlejte o nových cestách, jak být k sobě laskavý a milující a vneste je do svého praktického života.

Přijímám teď lásku odevšad a od každého. Jsem milovánihodný/á. Svou lásku dávám bezpodmínečně. Všechny mé vztahy jsou milující a pečující. Přijímám hojnost lásky. Miluji sebe sama. Chovám se k sobě laskavě. Miluji všechny části své bytosti. Každým dnem přijímám projevy lásky od druhých lidí. V druhých probouzím to nejlepší. V mé přítomnosti mají lidé rádi sami sebe. Během dne nacházím mnoho příležitostí jak rozdávat lásku. Svými myšlenkami, slovy a činy projevuji druhým lásku. Můj vesmír je plný hojnosti lásky. Cítím se milován/a. Jsem milován/a…

Meditace 5: Otevřít se přijímání – Vytvořte si prostředí, ve kterém se cítíte milováni, opečovávani a podporováni v tom, kdo jste. Dovolte, aby k vám věci přicházely snadno, otevřete své srdce a věřte, že si zasloužíte mít, co chcete. Naučte se přijímat světlo, lásku a hojnost. Rozšiřte svou schopnost přijímat a svůj vnitřní pocit, že si zasloužíte to, co chcete, abyste tak mohli přijmout hojnost, která vám náleží v každé oblasti vašeho života.

A všimněte si hojnost energií ve vesmíru. Všude kolem vás se nachází mnoho frekvencí světla, které čekají pouze na to, aby byly tvořivě zformovány vaší myslí a stvořeny ve hmotě jako události, situace a předměty. Otevřete se ještě více příjímání a věřte, že celý vesmír je zdrojem lásky, světla a hojnosti, které jsou vám k dispozici. Otevřete své srdce a dovolte, aby k vám přišlo ještě více. Naplňte své srdce láskou, světlem, radostí, hojností. Otevřete se tomu pocitu přijímání, té vděčnosti a pocitu, že vesmír je skutečně plný hojnosti a vy můžete mít cokoliv, co chcete…

Meditace 6: Cesta do minulých životů – Prozkoumejte některé své minulé životy, abyste lépe pochopili lekce, poslání a výzvy tohoto života. Podívejte se na ty životy, které jsou pro vás důležité, nebo které ovlivňují váš současný život. Poznejte více, kdo jste a jaké jiné životy jste žili dříve.

Předtím, než s touto meditací začnete, ujasněte si svůj záměr. Co byste chtěli prozkoumat, nebo co byste chtěli vědět? Chtěli byste si přivolat nějakou schopnost z minulého života? Chtěli byste prozkoumat své spojení s druhým člověkem? Chtěli byste poznat příčinu svého současného problému? Vyléčit něco, co se ve vašem životě děje? A představte si, že před vámi je nádherný tunel s mnoha zářivými body světla, které jsou všude kolem. A každé třpytivé světlo představuje dveře do některého z vašich minulých životů. A vy jste k jednomu tomuto světlu teď přitahováni…

Meditace 7: Zbavte se strachu a obav – Strach a obavy vám mohou bránit cítit se dobře. Pokud máte přílišné starosti, tato meditace vám může pomoci najít klid mysli a nechat odejít obavy, napětí a strach. Můžete se cítit uvolněně a pokojně a mít důvěru v budoucnost.

Požádejte Božskou část ve svém nitru, aby se vám teď více zviditelnila. Otevřete se jí, přijímejte, obklopte se jejím světlem, silou a klidem. A jak se toto světlo stává pro vás více viditelným, jak se napojujete na vědomí svého Božského já, toto vaše já má schopnost ukázat vám pravdu, uvolnit vás ze sevření nižších energií obav a strachu. Vaše nejniternější já, jádro a esence vaší bytosti, je stále s vámi. Toto vaše já je pozitivní a optimistické a ví, že věci se vždy vyvíjí pro vás dobře. Má schopnost osvětlit vám cestu, ukázat vám směr, uvolnit ty věci, které jste vnímali jako problém…

Meditace 8: Přestaňte zápasit – vesmír je dokonalý – Můžete vědět z hloubi svého nitra, že všechno kolem vás funguje dokonale a že žijete v bezpečném, přátelském a milujícím vesmíru. Uvolněte se a nechte svou životní cestu odvíjet se snadno a lehce. Důvěřujte a odevzdejte se svému vyššímu dobru.

Podívejte se teď na nějakou oblast svého života, kterou byste chtěli více pochopit a spatřit v ní dokonalost. Vzpomeňte si na prostor světla, ve kterém se teď nacházíte, na své spojení se svou duší a se Solárním světlem. Nechte svého vnitřního učitele ukázat vám lekce, které se učíte, kvality, které si rozvíjíte, a jak můžete tuto situaci transformovat tak, aby probíhala lehce a radostně. Dnes si potvrdíte, že vesmír je dokonalý a že vše, co se vám děje, se děje z nějakého důvodu. Pokud budete v nějaké oblasti zápasit, zastavíte se a obrátíte se do svého nitra. Podíváte se, co byste rádi udělali jako další krok, což je cesta vašeho srdce…

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, jejíž podstatou je vizualizace, práce se světlem, s duší a vyšším rovinami. Dále to bude práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 20ti stranový manuál v češtině – překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE

Související články:

Čištění bloků pomocí Božského já
Čištění energie, uvolňování bloků a zažívání Božské dokonalosti
Otevírání se přijímání


<= ZPĚT(C) Ing. Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara