KURZ ANGLIČTINY: ORINOVY MEDITACE - KRÁTKÉ UKÁZKY

Autorka meditací: Sanaya Roman
Kurz sestavila: Ing. Bibiana Voroňáková
Formát: E-Book ve formátu .PDF
Rozsah: 68 stran
Cena: 450,- Kč
Kurz je určen pro domácí samostudium.

Kurz angličtiny k Orinovým meditacím – krátkým ukázkám,
které jsou k dispozici ZDARMA ke stažení na stránkách www.orindaben.com
pod odkazem ORIN´S MEDITATION ROOM – Orinova Meditační místnost
17 meditací v délce 3-7 minut. Celkem 82 minut meditací.

Kurz obsahuje vypsanou veškerou slovní zásobu a všechny gramatické jevy z meditací,
jejich anglický přepis a český překlad včetně časové stopy.

Obsah Kurzu

ÚVOD Strana 3 - 4

GRAMATIKA Strana 5 - 20

Vysvětlení základní gramatiky a další pokročilejší gramatiky, která se vyskytuje v meditacích,
spolu s příklady k této gramatice převážně z meditací. Celkem 45. druhů gramatiky.

ANGLICKÝ PŘEPIS A SLOVNÍ ZÁSOBA Strana 21 - 41

a). Anglický přepis meditací
b). Slovní zásoba – 5 sloupců: 1. anglicky, 2. výslovnost (fonetický přepis), 3. česky,
4. frázová spojení a odvozená slova anglicky, 5. frázová spojení a odvozená slova česky

ANGLICKÝ PŘEPIS A ČESKÝ PŘEKLAD S ČASOVOU STOPOU Strana 42 - 61

Anglicky a česky – věta po větě s časovou stopou, více doslovný překlad.

ČESKÝ PŘEKLAD STYLISTICKY UPRAVENÝ Strana 62 - 68

Překlad meditací upravený dle stylistických pravidel českého jazyka.

Doporučení pro studium tohoto Kurzu:

  • Tento Kurz je určen těm, kteří se věnovali výuce anglického jazyka alespoň půl roku či rok (dle intenzity výuky). V tomto materiálu je vypsaná veškerá slovní zásoba a všechny gramatické jevy vyskytující se v meditacích, nicméně pro úplné začátečníky, kteří se s anglickým jazykem nikdy nesetkali, by byl tento materiál asi obtížně pochopitelný.
  • Účelem tohoto Kurzu je zejména meditacím porozumět, nicméně osobní zkušenosti dokazují, že opakované poslouchání anglického textu, či dokonce jeho učení se zpaměti, je velmi účinná metoda, jak si v paměti zautomatizovat určitá slovní spojení a tím se naučit také aktivně mluvit.

VZOR Kurzu angličtiny si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE .

Odkaz na pokyny k objednávání Kurzu najdete dole na konci této stránky.

Seznam meditací z Kurzu

Receiving Solar Light – Přijímání Solárního světla
Shower of Light – Světelná sprcha
Soul Contact – Kontakt s duší
Soul Vision – Vize duše

MIND - MYSL
Receiving Guidance and Answers – Přijímání vedení a odpovědí
Clear Creative Mind – Jasná tvořivá mysl
Living Your Life Purpose – Žít své životní poslání
Clearing Blockages – Čištění bloků
Receiving Extra energy – Přijímání speciální energie

EMOTIONS – EMOCE
Joy – Radost
Self-Love – Sebeláska
Loving Relationships – Milující vztahy
Opening to Receive – Otevírání se příjímání
Radiating Unconditional Love – Vyzařování bezpodmínečné lásky

BODY – TĚLO
Relaxation – Relaxace
Feeling Energetic – Cítit se energizován
Cellular Activation – Buněčná aktivace

POKYNY k objednávání a OBJEDNÁVKA<= ZPĚT(C) Ing. Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara