Anděl Izajáš - Nastal příznivý čas pro zrod nových myšlenek a situací. Během těchto změn na vás dohlédnu, povedu vás a ochráním.
Karty Poslové světla – vydalo nakl. Synergie
Anglický originál Poselství od andělů
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.