Anděl Brigita - Opatrnost je na místě. Dříve než podniknete další kroky, situaci důkladně prozkoumejte.
Karty Poslové světla – vydalo nakl. Synergie
Anglický originál Poselství od andělů
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.