Anděl Daniel - Jsem anděl manželství a právě teď vám pomáhám.
Karty Poslové světla – vydalo nakl. Synergie
Anglický originál Poselství od andělů
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.