Anděl Omega - Vítězství! Vaše touhy se blíží naplnění. Pokračujte ve své jedinečné práci!
Karty Poslové světla – vydalo nakl. Synergie
Anglický originál Poselství od andělů
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.