Archanděl Michael - Jsem s vámi a dodávám vám odvahu činit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více věnovat svému božskému životnímu poslání.
Karty Poslové světla – vydalo nakl. Synergie
Anglický originál Poselství od andělů
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.