Archanděl Gabriel - Máte důležité životní poslání, které souvisí s komunikaci a uměním. Nedovolte, prosím, aby vás v něm zbrzdila nejistota či nedostatek sebedůvěry. Pomohu vám.
Karty Poslové světla – vydalo nakl. Synergie
Anglický originál Poselství od andělů
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.