Mars: Ženino já definují její pocity a kvalita jejích vztahů.
Venuše: Mužovo já je definováno jeho schopností dosáhnout výsledky.
Karty Mars a Venuše
vydalo nakladatelství Synergie
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.