Mars: Největší výzvou pro muže je převzít zodpovědnost za to, že k problému přispěl on sám.
Venuše: Největší výzvou pro ženu je zbavit se zloby a dokázat odpustit.
Karty Mars a Venuše
vydalo nakladatelství Synergie
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.