Jsem hoden/a lásky. Láska je všude kolem mě.
Mocné myšlenky
vydalo nakladatelství Pragma
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.