Důvěřuji vesmíru a nechávám jej fungovat prostřednictvím své osoby.
Probuzení – vydalo nakladatelství Pragma
Stránky autorky www.shaktigawain.com
Pro výběr další myšlenky
klikněte znovu na autora.