ZÁKLADY PRÁNICKÉHO LÉČENÍ

Datum konání: 30. - 31. 5. 2015
Místo konání: Barevný svět, Praha 2
Čas konání: 9:00 - 16:30
Kurz vede: Keshen Mathura a Martijn Eskinasi
Cena: 2.900,- Kč / při registraci do 30.04. cena 2.700,-

Individuální léčení: 30. - 31. 5. od 17:30-19:30 cena 450,- Kč/ 45 min.

Certifikovaný kurz pořádaný ve spolupráci s Pranic Healing Netherlands and Belgium.

Co je PRANIC HEALING - Pránické léčení?

PRANIC HEALING - Pránické léčení, čili léčení pránou, je prastarou metodou léčení různých tělesných i psychických problémů pomoci prány, čili životní energie. Většina starověkých kultur již znala léčivé účinky této energie a používala podobné metody, jako například šamanské či božské léčení, recitování léčivých manter a podobně.

Pránické léčení v současné podobě je dílem Mistra Choa Kok Sui, který věnoval desítky let systematickému vědeckému studiu starověkých i současných metod energetického léčení, jako jsou například léčebný Qigong, šamanismus, léčitelské techniky z pokročilé jógy, Reiki, Mesmerismus, teosofie a další.

Velký přínos práce Mistra Choa Kok Sui spočívá v tom, že ze všech tradičních léčitelských postupů vydedukoval základní přírodní zákony, kterým podléhá veškerá práce se životní energií. Tím také pracně sestavil syntézu nejúčinnějších, nejpraktičtějších a nejbezpečnějších léčitelských technik, přičemž v praxi otestoval léčebné postupy pro desítky, či dokonce stovky menších i závažnějších tělesných i duševních nemocí.

Tato krásná práce je součástí Pranic Healing, čili léčení pránou, kterou si můžete osvojit i Vy! Záměrem Mistra Choa Kok Sui totiž bylo, aby jeho škola energetického léčení byla dostupná pro všechny. Každý z nás se může stát výborným léčitelem a pomáhat svým blízkým nebo i cizím lidem.

Škola Mistra Choa Kok Sui nabízí různé dvoudenní semináře. Seminář Základy pránického léčení Vás seznámí se základními postupy a principy léčení pránou podle Mistra Choa Kok Sui. Pokročilé semináře o léčení se zabývají například prací se silnými barevnými energiemi a krystaly, léčením duševních chorob, jako jsou například stres, deprese, fobie a závislost. Dalšími tématickými okruhy jsou energetická sebeobrana, jóga pro skvělý mozek a duševní rozvoj pomoci arhatické jógy.

Mistr Choa Kok Sui

Mistr Choa Kok Sui je zakladatelem současné formy léčení pránou a arhatické jógy. V knížce „Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy“ popisuje, jak se za doprovodu svého učitele a svých přátel dopracoval k rozvoji tohoto systému, který má potenciál zvýšit blaho celého lidstva.

Mistr Choa v mládí studoval a praktikoval různé formy meditace a léčení. Pod vedením svého učitele Mahagurujiho Mei-Ling pracoval desetiletí na zkoumání těchto přírodních zákonů, kterým podléhají všechny léčitelské techniky a školy duševního rozvoje, přičemž postupoval v souladu se svým vědeckým vzděláním chemického inženýra.

Jeho práci v oblasti Pránického léčení a arhatické jógy proto charakterizuje mimořádná jasnost a konkrétnost. Mistr Choa má jedinečný talent proniknout do podstaty věci. Léčení ani duševní rozvoj nejsou ničím novým, ale díky Mistovi Choa Kok Sui můžeme poznávat i hluboce porozumět jejich základům i jejich odrazu v jiných léčitelských školách i ve všech světových náboženstvích, která pramení ze stejné pravědy. Zvlášť silnou stránkou Mistra Choa Kok Sui je pomáhat lidem v růstu, což je největší dar, který můžeme svým blízkým dát.

Mistr Choa Kok Sui založil manilský Institut for Inner Studies a dobročinnou nadaci World Pranic Healing Foundation Inc. Za svůj život napsal více než 20 knih, než dne 19. března 2007 opustil své tělo.

Obsah semináře

Agentura Samsara nyní ve spolupráci s Pranic Healing Netherlands and Belgium uvádí již podruhé v České republice dvoudenní seminář „Základy pránického léčení“ (Basic Pranic Healing) podle pravé výuky Mistra Choa Kok Sui.

Během dvoudenního semináře Pránického léčení se naučíte všechny potřebné techniky, abyste mohli samostatně za pomoci léčitelského manuálu provádět léčení na tělesné úrovni.

Na semináři probereme tyto základní přírodní zákony, které veškerou léčitelskou práci umožňují: zákon samoléčení a zákon životní energie. Dále se budeme zabývat hlavními technikami Pránického léčení, tj. čištěním opotřebovaných a nemocných energií, projekcí čisté životní energie pro vitalizaci klienta a vyciťování aury, čaker i oblastí energetické nerovnováhy. Také prostudujeme lidskou energetickou soustavu, zejména auru a 11 hlavních čaker.

Během semináře budete mít také mnoho příležitostí si tyto nové techniky důkladně procvičovat a osvojovat. Zvlášť praktické jsou léčitelské postupy, čili protokoly, pro léčení běžných potíží jako jsou rýma, kašel, únava, modřiny, řezné rány, krvácení z nosu, zánět močového měchýře, srdeční problémy i mnoho dalších potíží.

Na semináři se také budeme věnovat osobnímu rozvoji pomocí Meditace Twin Hearts (Dvě srdce), zákonu o navrácení dobra, čili karmickému zákonu, sebeléčení a harmonizaci charakteru.

Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát vydaný manilským Institute for Inner Studies, správcem Mistrova dědictví a celosvětovým garantem kvality seminářů pravé školy Mistra Choa Kok Sui.

O lektořích semináře

Keshen Mathura zastupuje spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Vivkem Joshim práci Mistra Choa Kok Sui v Nizozemsku a v Belgii a je jedním z nejúspěšnějších léčitelů Pranic Healing v těchto zemích. Vystudoval tradiční západní medicínu, nicméně v té něco postrádal. Co to přesně bylo, objevil až po svém prvním, tehdy ještě skeptickém, setkání s léčitelskými metodami. Výuka Mistra Choa Kok Sui mu následně umožnila spojit dohromady západní a východní myšlení. V současné době se věnuje Pránickému léčení již více než 12 let a vyučuje různé stupně těchto seminářů v obou uvedených zemích a nyní i v České republice.


Martijn Eskinasi je vyškoleným certifikovaným léčitelem metody Mistra Choa Kok Sui. Studoval geografii mj. na Karlově univerzitě v Praze a věnuje se výzkumné práci. Svou práci kombinuje s praxí Pránického léčení, které provádí již více než 6 let, přičemž působí ve čtyřech městech v okolí Amsterdamu. Spolu se svým týmem léčitelů pořádá pravidelné prezentace Mistrova díla. Martijn bydlí se svou českou manželkou na Amsterdamském předměstí a hovoří plynně česky. Na semináři bude asistovat při výuce Pránického léčení a zároveň tlumočit z anglického do českého jazyka.


* * *
  • Seminář bude probíhat v angličtině a češtině, přičemž překlad z angličtiny bude zajištěn.
  • Účastníci obdrží manuál v češtině, se kterým se bude na kurzu pracovat.
    Účastníci tak budou moci s těmito postupy pracovat dále sami doma.

Organizační POKYNY k semináři a REGISTRACE

Informace k individuálnímu léčení

Související články:

Nemoci se objevují nejdříve v energetickém těle
Čakry neboli energ. centra a funkce energ. těla
Základní postupy při Pránickém léčení
Úrovně pránického léčení
Úvodní VIDEO ke kurzu Pránického léčení

<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara