PROHLUBOVÁNÍ INTIMITY

Datum konání: 05. 12. 2015 (Sobota)
Místo konání: Centrum Oddijána, PRAHA 2
Čas konání: 9:00 - 16:00
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 900,- Kč

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina překladem do češtiny. Více o Autorce

Pracujete na úrovni duší, pozvedněte svou schopnost milovat a vytvořte si více intimity a hluboké lásky ve svém vztahu s blízkým člověkem.

Z obsahu kurzu

Pomocí postupů na tomto kurzu budete moci pracovat na prohubování vztahu s někým, kdo je pro vás v životě nějakým způsobem důležitý, například životní partner, dobrý přítel, dítě, bratr či sestra, nebo kdokoliv jiný, s kým máte nějaký zvláštní vztah.

Tyto meditace vám pomohou pozvednout vaši schopnost milovat, otevřít si srdce, rozpustit překážky v lásce, zanechat bojů o moc, vyzařovat bezpodmínečnou lásku, přijímat lásku a zažívat hlubší intimitu a spojení s vašimi milovanými.

Prociťte, kolik lásky ve svém srdci máte, a přitáhněte si ještě více světla a lásky z vyšších dimenzí, abyste ji mohli vyzařovat k druhým. Buďte zdrojem lásky a světla bez ohledu na to, jak se chovají ti druzí. Štědře odpouštějte a mějte vždy záměr myslet si o druhých jen to nejlepší. Mějte rádi bezpodmínečně sebe i druhé. Máte schopnost vytvořit si svou vlastní realitu. Vězte, že jste milováníhodní takoví, jací jste, a že můžete mít ve vztahu, co chcete.

A dovolte také druhým, aby vás obdarovávali svou láskou, protože čím více lásky přijmete, tím více lásky se k druhými lidem vrátí a tím více jí mají opět na rozdávání. Rozvíjejte si v sobě kvality lásky, které si přejete dostávat ve vztahu, a vytvořte si krásnější, hlubší a harmoničtější spojení s druhým člověkem. Vybudujte si most světla k srdci druhého člověka a důvěřujte, že si vztah najde vyšší řád a ještě jasnější a harmoničtější spojení.

Skrze vyzařování bezpodmínečné lásky můžete zažít další nové úrovně lásky, míru a harmonie s vesmírem, přáteli, milovanými a veškerým životem a stanete se tak magnetičtí k lidem, úspěchu a hojnosti.

Duchovní vztahy
Budování duchovních vztahů s vašimi přáteli a milovanými je pro vás v mnohém velice důležité. Radost přichází, když jsou srdce lidí v harmonii a když je spojuje vyšší smysl. Hluboká touha cítit se lidem blíž je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, ať už se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, milenci či dobrými přáteli. Když se vaše vztahy vyvinou na úroveň, která je možná, jen když milujete jako duše, vstoupí do vašeho života pocity potěšení, bezpečí a velikého blaha. Až probudíte svá srdečná centra, můžete nechat odejít jakýkoliv strach z přibližování se lidem, ze zranění svých citů nebo z ovlivňování jejich negativitou. Můžete si vybrat, že budete zažívat lidi jako hodné a dobré bytosti a vesmír jako přátelské místo k žití. Můžete se rozhodnout žít v radosti a opustit zápasení, které jste dřív ve vztazích měli. Více o duchovních vztazích

Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1: Prohlubování intimity
Meditace 2: Mít ve vztahu, co chcete
Meditace 3: Vyzařování bezpodmínečné lásky
Meditace 4: Rozvíjení soucitu a odpuštění
    

Meditace 1: Prohlubování intimity – Naučte se, jak být otevření, jak přijímat lásku, cítit lásku a mít lásku od druhého člověka. Tato meditace vám pomůže odstranit zdi, otevřít srdce a vytvořit si intimnější a více uspokojivý vztah s milovanou osobou.

Vaše schopnost milovat se rozšiřuje. Vaše srdce se otevírá. Vaše fyzické srdce je zdravé a krásné a vyzařuje světlo do vašeho energetického srdce. Otevírá a pročisťuje veškerou energii lásky ve vás. Pokud existují nějaká minulá zranění, jakákoliv místa, kde jste si zavřeli své srdce, tyto oblasti se teď koupou v tomto nádherném světle vašeho srdce. A pomyslete teď na někoho, s kým byste chtěli prohloubit své vzájemné spojení a dosáhnout tak větší intimity. A pozvěte duši tohoto člověka, aby se postavila do přítomnosti aury vaší lásky, světla lásky, které vysíláte...

Meditace 2: Mít ve vztahu, co chcete – Naučte se cítit více milovaní, opečovávaní a oceňování. Změňte svá přesvědčení o tom, být milován, a mějte hojnost toho, co chcete a potřebujete ve vztahu. Nemůžete měnit druhé, ale můžete změnit sebe sama, tím změníte také svůj vztah.

Prvním krokem k tomu, abyste měli ve vztahu to, co chcete, je otevřít si své srdce, když myslíte na tyto lidi a soustředíte se zároveň na lásku. Pomyslete teď na něco, co byste chtěli od druhého člověka ve vztahu, co představuje lásku k vám. Nechte teď svou mysl projasnit světlem svého vyššího já a ukázat vám, jak byste mohli začít dávat sami sobě to, co chcete od druhého člověka. Abyste si to mohli dát, musíte si rozvinout určitou kvalitu duše, například vážit si sebe sama, jednat na základě svého vnitřního vedení, či důvěřovat v moudrost a dobrotu vesmíru...

Meditace 3: Vyzařování bezpodmínečné lásky – Zažijte nové úrovně lásky, míru a harmonie s vesmírem, přáteli, milovanými a veškerým životem. Staňte se magnetičtí k lidem, úspěchu a hojnosti. Při této meditaci si budete spojovat své srdeční centrum s hlavovým centrem, abyste zažívali moudrou, soucitnou lásku. Přijímejte lásku a staňte se zdrojem lásky.

Pozvěte teď svou duši, své vyšší já, a svého průvodce, aby vám pomáhali vyzařovat lásku. Čím více milující totiž jste, tím lehčí je váš život, protože skrze moudrou lásku máte spojení s vyššími aspekty svého mozku a chápete život moudřeji. Každý potřebuje lásku. Vy víte, že veškerá negativita druhých lidí je voláním po větší lásce. Čím více milující jste, tím méně budete ovlivňování energiemi druhých lidí. A čím více vycházíte ze svého srdce a jste pravdiví sami k sobě, otevření a milující, tím více otevřený a milující bude každý ve vaší přítomnosti a také tím více dobrých věcí si k sobě přitáhnete...

Meditace 4: Rozvíjení soucitu a odpuštění – Pracujte s mistrem soucitu a otevřete si srdce, odpusťte sobě a druhým a nechte odejít jakoukoliv energii od druhých lidí, která vás možná ovlivňuje.

Nechte svou duši, svému vyšší já, připomenout vám někoho, jemuž odpustit by uvolnilo velké množství energie z vašeho těla. Může to být třeba někoho, na koho byste ani nepomysleli. Vzpomeňte si na to, jak soucitné je vaše srdce, a řekněte tomuto člověku: „Odpouštím ti. Jsi dokonalý/á takový/á, jaký/á jsi. Uvolňuji cokoliv mezi námi, co není láska.“ A odpouštím také sobě. A všimněte si, zda-li existuje nějaké místo ve vašem těle, kde jste zadržovali tento pocit, místo, ze kterého potřebujete uvolnit energii tohoto člověka, a nechte ji uvolnit. Naplňte tuto oblast svým vlastním nádherným světlem...

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, dále pak práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 15ti stranový manuál v češtině – překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 10tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE<= ZPĚT(C) Ing. Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara