STÁT SE SLUŽEBNÍKEM SVĚT(L)A

Datum konání: 21. - 22. 3. 2015
Místo konání: Elpida Plzeň
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.500,- Kč

Autorizovaný kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina překladem do češtiny. Více o Autorce

Vyšší forma kurzu Služba druhým. Kurz je určen pro ty, kteří pracují s klienty, podnikají, či se věnují nějaké tvořivé činnosti, či službě druhým.

Z obsahu kurzu

Tyto vedené meditace od duchovního průvodce Orina vám pomohou dostat vaši práci do světa. Máte nějaké zvláštní poslání, důvod proč jste tady, něco, co jste sem přišli udělat, což je vaším jedinečným přispěním lidstvu. Tomu budeme říkat vaše služba světu. Ať děláte cokoliv – pracujete nezávisle, podnikáte, jste zaměstnaní, nebo v důchodu – můžete začít se svou službou světu a dále ji prohlubovat a rozvíjet.

Pokud pracujete na sebe, můžete použít tyto meditace k tomu, abyste si přitáhli klienty, obchodní příležitosti a další možnosti, jak sloužit svou prací druhým. Pokud jste učitel nebo léčitel, můžete si k sobě přitáhnout studenty a zvýšit efektivitu své práce. Pokud máte pocit, že jste jsem přišli udělat něco jedinečného, ale nevíte zatím, co to je, můžete použít tyto postupy na to, aby vám pomohly objevit vaši cestu a vaše poslání.

Toto jsou postupy, které dali Sanayi a Duanovi jejich průvodci Orin a DaBen, aby jim pomohli dostat jejich práci do světa. Jejich přáním je sdílet tyto postupy s vámi, abyste je tak mohli použít k obohacení toho, co děláte, vydat se na svou vyšší cestu a zažít tak větší úspěch. Zároveň vám také posílají své požehnání a podporu, jak budete objevovat a následovat svou cestu ke službě světu.

Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1 – Co jste sem přišli udělat?
Meditace 2 – Znějte tónem své duše
Meditace 3 – Rozšíření vaší vize
Meditace 4 – Setkejte se se svou spirituální komunitou
Meditace 5 – Přivolejte si k sobě ty, kterým můžete posloužit
Meditace 6 – Plynutí s proudem
Meditace 7 – Být zdrojem světla
Meditace 8 – Stát se služebníkem světa

Meditace 1 – Co jste sem přišli udělat? – Tato meditace vás zavede do Chrámu mistrů, kde se stanete svým vyšším já, budete pracovat s Mistry na pozvednutí závoje nevědění a probouzet se své skutečné cestě a poslání.

Následujete teď moudrost své duše, vedení svého vyššího já. Otevíráte se teď vize své duše, vize toho, kdo jste. Vnímejte, jak k vám vaše duše teď vysílá všechny informace a veškeré vedení, a to na úrovni, která přesahuje vaše vědomí. Vaše práce je důležitá. Od tohoto dne dále se vaše služba světu rozšíří a budete mít množství příležitostí k tomu jak sloužit. Pokaždé, když žádáte o větší možnost sloužit světu, dostanete více a více příležitostí.

Meditace 2 - Znějte tónem své duše – Rozeznějte svůj tón duše ve světě a vyšlete své volání po službě světu. Nalaďte se na plán lidstva a slaďte svůj tón s ním. Probuďte své kvality a vlastnosti, které budete potřebovat pro svůj úspěch.

Esence energie ve vašem nitru má určitý tón, zvuk – tón, který můžete zesílit a přivolat si tak k sobě mnoho lidí. Požádejte teď svou duši, aby vám tento tón ukázala, a to ať už ho uslyšíte, ucítíte nebo budete o něm jen vědět. Znějte teď svým tónem, jak k němu teď přidáváte lásku a světlo. Představujte si, že se teď šíří ještě dále a dál. Ovlivňuje energie kolem vás, vydává se velmi daleko mezi mnoho lidí a vytváří lásku a světlo kamkoliv jde. Čím krásnější svou energii udržujete, tím magnetičtějšími se stáváte.

Meditace 3 – Rozšíření vaší vize – Pozvedněte svou víru v to, že vaše práce je cenná, podívejte se na větší obraz své práce a rozviňte svou schopnost správného načasování. Vyčistěte si bloky a vytvořte si prostředí, které vás podporuje ve vaší službě světu.

Požádejte svou duši, aby byla teď s vámi, aby vám odhalila ještě více z plánu vašeho života. Vaše duše má pro vás vizi vašeho života, zná váš neomezený potenciál. Vnímejte, jak vaše duchovní já, vaše duše, skrze vás září a vaše aura se rozšiřuje. Stáváte se stále moudřejšími a moudřejšími. Přivolejte si pocit sebedůvěry a víry ve vize své duše. Vaše duše ví, že si zasloužíte mít ten nejlepší život, jaký si dokážete představit, že jste schopni vytvořit ve světě hodně dobra a vnést do něj hodně světla.

Meditace 4 – Setkejte se se svou spirituální komunitou - Naučte se, jak si přivolat veškerou pomoc, která je vám k dispozici z vyšších dimenzí. Otevřete si svá vyšší telepatická centra, abyste přijímali vedení a poselství. Setkejte se s mnoha vyvinutými bytostmi, které vám mohou pomoci energizovat vaši práci.

Všimněte si, že všude kolem vám je mnoho vysoce vyvinutých bytostí. Každý, kdo se dostane do kontaktu s těmito bytostmi se okamžitě cítí otevřený, milovaný a dojatý na té nejhlubší úrovni. Toto je vaše spirituální komunita, která je tady pro vás. Můžete si přivolat její sílu, když potřebujete posílit svou práci a jste připraveni na větší posun. Nepotřebujte vědět, kdo tyto bytosti jsou. Pouze vězte, že jsou to vaši spirituální bratři a sestry a že jsou tady, aby s vámi spolupracovali a milovali vás.

Meditace 5 – Přivolejte si k sobě ty, kterým můžete posloužit - Přivolejte si k sobě ty, kterým můžete posloužit: studenty, klienty nebo zákazníky, pokud podnikáte. Vybudujte si most světla k jejich srdcím, pracujte s nimi na vnitřních rovinách, abyste si je k sobě přitáhli.

Všechno, co potřebujete udělat proto, abyste si přivolali ty, kterým můžete posoužit, je co nejvíce zkrášlit svou energii, znít tónem své duše a jednoduše zahrnout do své pozornosti myšlenky těch, kterým můžete posloužit. Vysíláte teď energii ke všem těmto lidem, linie světla vycházejí z vašich srdcí směrem k nim. Nabízíte jim prostor – prostor nádherné energie, která je tak krásná, že bude k sobě přitahovat ty, kterým můžete posloužit. Ať už děláte cokoliv, čím krásnější je vaše energie, tím více lidí bude přitahováno k vaší práci.

Meditace 6 – Plynutí s proudem - Naučte se, jak si k sobě přitáhnout příležitosti, dělat správná rozhodnutí, rozvinout si jasnou vizi a pohlédnout za iluze, abyste si tak našli cestu největšího světla a věděli, že jste na správné cestě.

Plynout s proudem znamená zůstat každým okamžikem v kontaktu se svým vnitřním vedením, se svým srdcem a všemi jemnými signály a náznaky, které jsou vám posílány. Vždy dostáváte množství informací ohledně směru, kterým se vydat. Plynout s proudem znamená také zůstat v kontaktu se svým vyšším posláním, znát v každém okamžiku své priority. Co je ta nejvyšší věc, kterou děláte právě teď? Co má nevyšší dopad na druhé lidi? Co nejvíce přispěje k jejich růstu a posílení?

Meditace 7 – Být zdrojem světla – Vnímejte sebe sama jako vůdce, rozviňte si spirituální vyzařování a rozpoznejte úroveň vyzařování duší druhých lidí. Přitáhněte si k sobě ty, jejichž vyšším posláním je pomáhat vám vykonávat vaši práci.

Jako duchovní učitel druhé lidi nezachraňujete, pouze poskytujete prostor, ve kterém se mohou měnit. Ten největší dar, který můžete dát druhým, je poslat jim světlo, když se odpoutáte od toho, zda-li boudou růst nebo nikoliv, když pracujete s nimi na vnitřních rovinách a nabízíte jim vnější pomoc jenom když o to požádají. Jste-li zdrojem světla, vaší největší odpovědností k sobě samým je dělat ty věci, které vám umožňují a pomáhají udržovat nepřetržitě vaše světlo, protože světlo je životní energie, která hřeje, léčí a napomáhá druhým v jejich vývoji.

Meditace 8 – Stát se služebníkem světa – Věnujte svou práci světlu, spojte se s Mistry a Bytostmi světla, aby energizovali vaši práci, přijímejte od nich vedení a jejich podporu a energii, kterou k vám vysílají, a oslavujte expanzi své cesty pro službu světu.

Teď se vydáte do Chrámu mistrů, kde budete mít slavnost zasvěcení své službě světu, své další úrovni práce pro svět. Nacházíte se v kruhu vyšších bytostí, které se přišly účastnit této slavnosti. A přistupuje k vám mistr. Vnímejte vyzařování, jas a lásku tohoto mistra, který se dívá přímo do vašich očí a který vám předává další stupeň vaší práce, otevírá vaši energii, aby vám pomohl tohoto cíle dosáhnout. A mistr se vás ptá: „Jsi připraven/a?“ Ponořte se do svého nitra a prociťte závazek své cestě a své službě světu, který jste si dali.

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, dále pak práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...
  • Účastníci obdrží 25ti stranový manuál v češtině – autorizovaný překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 10tiletou praxí v oblasti překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE<= ZPĚT(C) Ing. Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara