PŘITAHOVÁNÍ SPŘÍZNĚNÉ DUŠE

Datum konání: 15. - 16. 9. 2018
Místo konání: Centrum Oddijána, Praha 2 - Nusle
Čas konání: 9:00 - 16:30
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.900,- Kč

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s autorizovaným překladem do češtiny. Více o Autorce

Setkejte se se svou duší na vnitřních rovinách, přitáhněte si do svého života spřízněnou duši a připravte svou osobnost na to, aby tento člověk vstoupil do vašeho života.

Z obsahu kurzu

Jste připraveni potkat svou spřízněnou duši?
Jste připraveni potkat někoho, s kým se budete cítit hluboce spojeni na úrovni duše, sdílet s ním či s ní společnou cestu a společně růst? Naučte se, jak si do svého života přitáhnout svou spřízněnou duši, která pozvedne to, kým jste, spojí se s vámi na úrovni duše a bude pro vás zdrojem lásky. Pomocí postupů v tomto kurzu si můžete přitáhnout životního partnera, duši dítěte před početím, nebo vnést do svého života trvalé přátelství. Prozkoumejte, zda-li jste připraveni potkat svou spřízněnou duši. Poznejte při práci s těmito meditacemi více sebe sama a věřte, že si můžete přitáhnout spřízněnou duši a mít milující vztahy, jaké si přejete!
Co je to spřízněná duše?
Spřízněné duše jsou naši milovaní, se kterými se cítíme hluboce spojeni na úrovni duše a se kterými sdílíme společnou cestu a poslání. Vaší spřízněnou duší může být někdo, kdo přišel na svět, aby s vámi byl a učil se podobným lekcím. Může to být také někdo, kdo sem přišel, aby vám pomáhal ve vašem duchovním růstu tím, že vám umožní dozvědět se více o sobě samém a nabídne vám cesty, jak otevřít své srdce. Spřízněnou duší může být někdo, s nímž jste spojeni z jiných životů a s kým společně pokračujete v rozvíjení hlubokého vztahu, nebo to může být váš první společný život. Spřízněnou duší může být i někdo, s kým sdílíte duchovní cestu a s kým jste přišli vykonat společnou práci ve světě nebo jste se zavázali být rodiči určitým duším. Více o spřízněných duších

Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1: Navázání kontaktu na úrovni duší
Meditace 2: Setkání na úrovni duší
Meditace 3: Poznejte více svou spřízněnou duši
Meditace 4: Prozkoumejte potenciální vztah
     Meditace 5: Příprava na vaši spřízněnou duši
Meditace 6: Promluvte se svým vnitřním rádcem
Meditace 7: Práce s podosobností
Meditace 8: Přivolejte si svou spřízněnou duši

Meditace 1: Navázání kontaktu na úrovni duší – Vytvořte si silnější spojení se svou duší. Najděte si pak duše lidí, kteří mohou být vaší budoucí spřízněnou duší a spojte se s nimi.

Představte si, že si k sobě přivoláváte svou duši, jednoduše ji požádejte, aby přišla. V dálce vidíte, jak k vám přichází vaše duše, ta zářívá bytost světla. Vnímejte její krásu, prociťte lásku, kterou k vám vysílá. Toto je bytost obrovské lásky, moudrosti a inteligence. To jste vy, tato úžasná bytost, uznejte, kým jste v rovinách duše. A teď pomyslete na člověka, kterého si k sobě přivoláváte. Chcete si přitáhnout mladší duši než jste vy, duši stejného stáří, nebo starší duši?…

Meditace 2: Setkání na úrovni duší – Rozhodněte se, jakou spřízněnou duši si přejete. Orin vás provede sérií otázek o tom, jaký vztah na úrovni duší si přejete. Pak budete vedeni k tomu, abyste si našli duši člověka, jenž odpovídá tomu, oč žádáte.

Požádejte teď duši, která nejvíce vnímá a reaguje na vaše světlo a která je nejvíce připravena setkat se s vámi, aby se k vám připojila a pracovala na úrovni duše s vámi. Jak se díváte kolem sebe očima své duše, vnímáte, jak druhá duše kráčí směrem k vám. Prociťte ten okamžik rozpoznání, pocit tepla a lásky, který mezi vámi proudí. Můžete vnímat pocit, že toho člověka velmi dobře znáte, mít pocit radosti z vašeho setkání…

Meditace 3: Poznejte více svou spřízněnou duši – Poznejte člověka, se kterým jste se setkali na úrovni duší. Je tento člověk na cestě osobního růstu, který ladí s vaším? Co tento člověk ve vztahu hledá?

Tato duše je tak nádherná a tak úžasná jako vaše vlastní duše. Toto je duše člověka, který je pro tuto chvíli vaším dokonalým partnerem, přítelem či dítětem… Otevřete se přijetí nějakých obecných myšlenek nebo vhledů o tomto člověku. Je tento člověk na cestě duchovního růstu, která je podobná té vaší? Podívejte se na to, jakým způsobem tento člověk miluje. Můžete začít tím, že budete vyzařovat lásku k duši tohoto člověka a pozorovat, jak tento člověk vaši lásku přijímá...

Meditace 4: Prozkoumejte potenciální vztah – Přeneste se do budoucnosti a prozkoumejte, jaký by mohl být váš společný vztah s tímto člověkem. Prozkoumáte společné lekce, vyšší poslání a další aspekty vašeho společného spojení.

Spojte se teď s duší druhého člověka a představte si, že se vydáváte do budoucnosti, do pravděpodobné budoucnosti, kde jste se setkali, tento člověk se stal součástí vašeho života. Vnímejte dobrý pocit ve svém srdci, který máte, srdečnost a lásku s jakou o sebe navzájem pečujete a jež sdílíte. Představujte si, jak se vaše srdce v tomto vztahu stále více otevírá. Jak tento vztah pozvedl vaši schopnost mít rád/a sebe sama a probudit své srdce?

Meditace 5: Příprava na vaši spřízněnou duši – Propojte svůj intelekt s intuicí, pozvedněte svou představu o sobě, uvolněte minulost a odpusťte si; nechte odejít přesvědčení, která vám brání mít tento vztah.

Představe si, že máte rádi sebe sama tak, jako vás miluje vaše duše. Máte se rádi vytrvale a nepřetržitě. Víte, že jste cenný, hodnotný a jedinečný člověk, vážíte si toho, kdo jste. Necháváte odejít staré představy o sobě pocházející z minulosti, které si možná sebou nesete, obrazy, jenž pocházejí z vašich minulých vztahů, nebo se zakládají na tom, co o vás někdo kdysi řekl. Představujte si, že vaše duše jednoduše odstraňuje tyto myšlenky, tyto staré obrazy...

Meditace 6: Promluvte se svým vnitřním rádcem – Nahlédněte do hloubky svého nitra, zda-li opravdu chcete spřízněnou duši. Změňte myšlenky a představy, které vám brání mít tento milující vztah.

Představte si, že jste moudrý rádce a že se díváte na část sebe sama, které jdete poradit. Váš vnitřní rádce ví přesně, jak se potřebuje připravit na svou spřízněnu duši. Máte nějaké vnitřní přesvědčení, které vám brání přitáhnout si svou spřízněnou duši? Poraďte sami sobě, jak své myšlenky změnit v pozitivní, např.: „existuje mnoho duší, jejichž úroveň růstu ladí s mým a teď se s jedním takovým člověkem lehce potkám…“

Meditace 7: Práce s podosobností – Pracujte s tou částí sebe sama, která může odmítat přijmout tento vztah, slaďte všechny svoje podosobnosti se svou vizí, že máte tento vztah se svojí spřízněnou duší.

Jak sedíte na této krásné louce, pozvěte sem tu část sebe sama, která se brání přijmout vztah se spřízněnou duší, nebo si není zcela jista, zda-li takový vztah chce. Zeptejte se tohoto svého já, z čeho má strach, čeho se obává. Řekněte této své části, že ji máte rádi a že vás těší, že si s ní můžete otevřeně a upřímně promluvit. Ukažte tomuto svému já vizi toho, co byste chtěli vytvořit a kým byste chtěli být. Třeba vizi toho, jak máte ve svém životě spřízněnou duši…

Meditace 8: Přivolejte si svou spřízněnou duši – Teď jste připraveni přivolat si svou spřízněnou duši. Vydáte se do Chrámu Mistrů, kde si přivoláte duši, pro kterou jste se rozhodli. Nechte Mistry energizovat váš vztah a oslavujte své spojení se spřízněnou duší.

Ted jste připraveni vydat se na cestu do Chrámů osvícených Mistrů. Tady se setkávají Vyšší bytosti, aby vyzařovaly energii k lidstvu. Představujte si, že vaše duše a duše člověka, kterého jste si vybrali, stojí vedle sebe. Stojíte teď tváří k bytosti světla, která tady je. Je to anděl strážný nebo milující bytost světla, která podporuje vás dva ve vašem duchovním vztahu. Vnímejte lásku této bytosti k vám oběma. Vnímejte lásku, která je mezi vámi a vaší spřízněnou duší…

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, jejíž podstatou je vizualizace, práce se světlem, s duší a vyšším rovinami. Dále to bude práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 20ti stranový manuál v češtině – překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE
<= ZPĚT(C) Ing. Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara