Orinovo a DaBenovo poselství k současným událostem ve světě a jak můžete pomoci

Pozdravení a uvítání od Orina a DaBena:

Současná doba je právě teď obrovskou příležitostí vnést více spirituálního světla do světa. Svět se zastavil. Má „pauzu“ od vnějších aktivit a je nejvíce ztišený, jaký za poslední léta kdy byl. Toto ticho vám umožňuje lehčeji se napojit na vyšší dimenze světla, a také na vaši duši, božské Já, průvodce, bytosti světla a Velké bytosti, které čekají připraveny, aby mohly pomáhat.

Brána do vyšších dimenzí se více otevírá.

Jak se lidstvo zastavilo, v tomto větším tichu se ještě více otevírá brána do vyšších dimenzí. To nabízí každému příležitost pro větší duchovní uvědomění. Poskytuje to čas ponořit se do svého nitra a naladit se vzhůru, prohloubit si spojení se svým nejniternějším Já a slyšet a následovat jeho vedení.

Možná jste již pocítili toto otevírání do vyšších dimenzí světla jako větší schopnost vnímat a oceňovat krásu a přírodu. Možná se zabýváte teď činnostmi, které jste kdysi rádi dělali, ale kvůli nedostatku času jste je přestali dělat. Možná více zjišťujete, kdo jste, a objevujete odvahu, sílu a světlo, které máte ve svém nitru a které můžete sdílet s druhými.

Možná se více obracíte ke své rodině a přátelům a spojujete se s nimi na hlubší úrovni.

Možná cítíte vděčnost a znovu obnovenou schopnost cenit si některých věcí, činností a vztahů, které jste považovali za samozřejmost. Možná jste přehodnotili své priority a novým způsobem se díváte na to, co je pro vás důležité. Tohoto planetárního posunu se účastní každý. Každodenní rytmus života lidí, jejich zvyky a vzorce se touto celosvětovou krizí změnily.

Můžeme přivolat speciální vysílání od Velkých bytostí
a pomoci tak lidstvu během této světové krize.

Příležitost vnést více světla do světa je tak obrovská, že mistři a bytosti světla vyslaly volání, aby žádali každého, kdo dokáže přijímat a vyzařovat světlo, aby tak činil.

Mocný způsob, jak vytvořit více spirituálního světla pro sebe a pro lidstvo, je vzývat energii Velkých bytostí, spojovat se jako skupina při vysílání volání směrem k těmto bytostem a pomáhat tak lidstvu během této krizové doby. Když dostatek lidí jednotným hlasem vzývá léčivou energii Velkých bytostí, tyto bytosti odpovídají uvolňováním mocné energie a světla, jenž jsou potřeba jako lék na tuto celosvětovou krizi.

Každý z vás, kdo se připojuje k těmto celosvětovým meditacím, se může stát přijímačem této mocné energie, jež Velké bytosti vysílají, a pomoci tak transformovat svůj vlastní život, a také vyzařovat tuto speciální energii ke každému, kdo je vůči ní vnímavý a může toto světlo využít.

Vedle vysílání volání k Velkým bytostem a účasti na globálních meditacích je toho mnoho, co můžete dalšího udělat, abyste sami žili ve světle a byli zdrojem světla pro ostatní ve svém okolí.

Rozpoznejte, kdy potřebujete více světla.

Je důležité zůstat ve světle a nenechat se stáhnout dolů masovým vědomím. Že jste ztratili své naladění na světlo můžete rozpoznat velmi dobře. Některými známkami toho, že se potřebujete znovu nabít světlem, je pocit skleslosti, neschopnost soustředit se a cokoliv dokončit, pocit, že vás něco nutí neustále sledovat zprávy, problémy se vstáváním z postele, pocity úzkosti a obav o budoucnost, nebo uvědomění, že toto není vaše normální já. Dalšími znaky mohou být pocity přetíženosti všemi změnami, vyhýbání se, nebo všeobecně „zmatenosti“.

Začněte tím, že uznáte, že toto NEJSOU vaše myšlenky a pocity, ale že spíše existují “tam venku” ve vnějším prostředí. Neobviňujte se za to. Jste citliví na energie a přebíráte masové myšlenky a pocity. Neustále se vracejte k sobě a svým pocitům a udělejte krok směrem do většího světla, a to kdykoliv rozpoznáte, že se potřebujete znovu nabít.

Potřebujete-li více světla, spojte se se svou duší a božským Já.

Nabít se světlem můžete tím, že se spojíte se svou duší. Jednoduše požádejte o její světlo. Jak se se svou duší spojujte, vnímejte její laskavé prozařování, které prostupuje vaše myšlenky, emoce a fyzickou bytost.

Světlo vaší duše odhaluje ještě větší světlo, světlo vašeho božského Já, božské přítomnosti ve vašem nitru. Ve chvíli tichosti se otevřete svému božskému Já a přijímejte od něj světlo. Vnímejte, jak v nádherném, třpytivém světle vašeho pravého Já mizí jakákoliv temnota. Vnímejte znovu nalezenou sebedůvěru a vnitřní sílu, jež to přináší.

Přijímejte světlo od svého průvodce a bytostí světla.

Během dne se na chvilku zastavte a přijímejte vysílání světla od rozvinutých bytostí světla, od svého průvodce a od své duše a božského Já. Buďte otevření a vnímaví vůči této energii, a pak ji vysílejte do svého života, k druhým a do světa, pokud se cítíte být vedeni k tomu, abyste to udělali. Kdykoliv také můžete požádat o vysílání od Orina a DaBena.

Staňte se vysílačem světla.

Věřte, že žádné vynaložené úsilí není příliš malé ani bezvýznamné. Každý okamžik, kdy dosahujete vzhůru a otevíráte se světlu, přispívá k množství světla, které je dostupné všem. Když jste jednou ve světle, naplnění světlem, můžete být jako vysílač světla a vyzařovat tak světlo navenek. Můžete pomoci lidem kolem sebe zůstat ve světle jednoduše tím, že to budete sami dělat. Můžete je naučit, jak pozvednout druhé skrze přijímání a vyzařování světla a pomoci tak vytvářet neustále se rozšiřující kouli spirituálního světla.

Světlo, které generujete, pomůže lidem uzdravovat se, pozvedat jejich ducha a bude přinášet naději a světlo těm, kteří cítí zoufalství, úzkost, strach nebo jsou zcela osamoceni. Vaše světlo se vydá ven, aby podpořilo a posílilo ty, jenž jsou v prvních liniích ve všech oblastech a slouží tak druhým prostřednictvím své práce.

Když žijete ve větším světle a vyzařujete světlo k druhým,
můžete tak pomoci vytvářet lepší budoucnost.

Připojte se k nám při těchto dvou celosvětových meditacích. Rádi bychom vás povzbudili k tomu, abyste se zapojovali do jakýchkoliv celosvětových meditací, o kterých uslyšíte, a pomohli tak lidstvu otevřít více zeširoka bránu do většího světla. Budoucnost není daná! Společně můžeme věci změnit a vytvořit ještě vyšší budoucnost pro sebe a pro celé lidstvo.

Tyto informace a datumy meditací můžete volně sdílet na sociálních sítích a podělit se tak o ně se svými přáteli.


Vysílání od nás, Orina a DaBena

Pokud chcete přijímat vysílání od nás a jste tomu otevření, během těchto celosvětových meditací budeme vysílat světlo ke každému z vás, kdo se k nám připojí, abychom vám pomohli uvidět vaše další kroky a udělat je. Můžete nás také přivolat kdykoliv, kdy budete potřebovat lásku a podporu.

Písemné meditace: Zde najdete písemnou meditaci pro spojení se s Velkými bytostmi a přivolání jejich světla a léčení, a také další písemné meditace, pomocí kterých můžete zvýšit své vnitřní světlo.

Audio Meditace: Orinovy meditace (v angličtině) můžete poslouchat v Orinově Meditační místnosti na stránkách www.orindaben.com Máme tady k dispozici meditace v plné délce na téma Mír, Přijímání a vyzařování Božské lásky a čistění energie pomocí Posvátného plamene transformace. Můžete také meditovat v tichosti, nebo poslouchat své oblíbené Orinovy a DaBenovy meditace na jakékoliv téma, které si zvolíte.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara