Orinovo a DaBenovo poselství k současným událostem ve světě a jak můžete pomoci

Pozdravení a uvítání od Orina a DaBena:

Právě teď existuje obrovská příležitost vnést do světa více spirituálního světla. Současná situace ve světě nutí lidi zastavit se a přehodnotit svůj život. Přináší příležitost udělat jiná rozhodnutí ohledně směřováni jejich života, nebo se naopak opět ujistit v tom, že volby, které udělali, jsou v tomto období jejich života pro ně ty pravé. Vězte, že během těchto celosvětových událostí jsou tady Bytosti Světla, Mistři a Velké Bytosti, které jsou připraveny pomáhat.

Brána do vyšších dimenzí se více otevírá.

Jak lidstvo pozastavilo své každodenní všední činnosti a zažívá životě mnoho překážek, otevírá se zde příležitost pro větší spirituální uvědomění. Lidé mají příležitost blíže se podívat na to, co ve svém životě dělají, a zvolit si ty aktivity, vztahy a činnosti, jimiž přispívání světu a jsou více sladěné s jejich posláním a jejich pravdou. Je to čas ponořit se do svého nitra, naladit se vzhůru, prohloubit si spojení se svým nejniternějším Já a slyšet a následovat jeho vedení.

Brána do vyšších dimenzí se více otevírá a nabízí příležitost žít ve větším světle a vytvářet si život z vyšší úrovně. Možná jste již pocítili toto otevírání do vyšších dimenzí světla jako větší schopnost vnímat a oceňovat krásu a přírodu. Možná se teď zabýváte činnostmi, které jste kdysi rádi dělali, ale kvůli nedostatku času jste je dělat přestali. Možná více zjišťujete, kdo jste, a objevujete odvahu, sílu a světlo, které máte ve svém nitru a které můžete sdílet s druhými.

Možná se více obracíte ke své rodině a přátelům a spojujete se s nimi na hlubší úrovni.

Možná pociťujete vděčnost a znovu obnovenou schopnost cenit si některých věcí, činností a vztahů, které jste považovali za samozřejmost. Možná jste přehodnotili své priority a novým způsobem se díváte na to, co je pro vás důležité. Tohoto planetárního posunu se účastní všichni. Každodenní rytmus života lidí, jejich zvyky a vzorce se touto celosvětovou krizí změnily. Je to čas otevírání a probouzení.

Můžeme přivolat speciální vysílání od Velkých Bytostí
a pomoci tak lidstvu během této světové krize.

Příležitost vnést více světla do světa je tak obrovská, že Mistři a Bytosti Světla vyslaly volání, aby žádaly každého, kdo dokáže přijímat a vyzařovat světlo, aby tak činil.

Mocný způsob, jak vytvořit více spirituálního světla pro sebe a pro lidstvo, je vzývat energii od Velkých Bytostí, od vysoce rozvinutých bytostí, jako jsou například bytosti udržující energii Božské Vůle. Můžeme se spojovat jako skupina při vysílání volání směrem k těmto Bytostem a pomáhat tak lidstvu během této doby nouze. Když dostatek lidí jednotným hlasem vzývá léčivou energii Velkých Bytostí, tyto Bytosti odpovídají uvolňováním mocné energie a světla, jenž jsou zapotřebí jako lék na tuto celosvětovou krizi.

Každý z vás, kdo se připojujete k těmto celosvětovým meditacím, se můžete stát přijímačem této mocné energie, kterou Velké Bytosti vysílají. To vám pomůže transformovat váš vlastní život a také vyzařovat tuto speciální energii ke každému, kdo je vůči ní vnímavý a může tohoto světla využít.

Kromě vysílání volání k Velkým Bytostem a účasti na globálních meditacích je toho mnoho, co můžete jinak udělat, a žít tak sami ve světle a být jeho zdrojem pro druhé ve svém okolí.

Rozpoznejte, kdy potřebujete více světla.

Je důležité zůstat ve světle a nenechat se stáhnout dolů masovým vědomím. Že jste ztratili své naladění na světlo můžete rozpoznat velmi dobře. Známkami toho, že se potřebujete znovu nabít světlem, mohou být pocit skleslosti, neschopnosti soustředit se a cokoliv dokončit, pocit, že vás něco nutí neustále sledovat zprávy, problémy se vstáváním z postele, pociťování úzkostí a obav o budoucnost, nebo uvědomění, že toto není vaše normální já. Dalšími znaky mohou být pocity přetíženosti všemi změnami, vyhýbání se, nebo všeobecně „zmatenosti“.

Začněte tím, že uznáte, že toto NEJSOU vaše myšlenky a pocity, ale že spíše existují “tam venku” ve vnějším prostředí. Neobviňujte se za to. Jste citliví na energie a přebíráte masové myšlenky a pocity. Neustále se vracejte k sobě a ke svým pocitům a udělejte krok směrem do většího světla, a to kdykoliv rozpoznáte, že se potřebujete znovu nabít.

Potřebujete-li více světla, spojte se se svou duší a Božským Já.

Nabít se světlem můžete tím, že se spojíte se svou duší. Jednoduše požádejte o její světlo. Při tomto spojování se se svou duší vnímejte její laskavé prozařování, které prostupuje vaše myšlenky, emoce a fyzickou bytost.

Světlo vaší duše odhaluje ještě větší světlo, světlo vašeho Božského Já, božské přítomnosti ve vašem nitru. Otevřete se svému Božskému Já ve chvíli tichosti a přijímejte od něj světlo. Vnímejte, jak v nádherném, třpytivém světle vašeho pravého Já mizí jakákoliv temnota. Vnímejte znovu obnovenou sebedůvěru a vnitřní sílu, jež to přináší.

Přijímejte světlo od svého průvodce a Bytostí Světla.

Během dne se na chvilku zastavte a přijímejte vysílání světla od rozvinutých Bytostí Světla, od svého průvodce a od své duše a Božského já. Buďte otevření a vnímaví vůči této energii, a pak ji vysílejte do svého života, k druhým a do světa, pokud se k tomu cítíte být vedeni. Kdykoliv také můžete požádat o vysílání od Orina a DaBena.

Staňte se vysílačem světla.

Vězte, že žádné vynaložené úsilí není příliš malé ani bezvýznamné. Každý okamžik, kdy dosahujete vzhůru a otevíráte se světlu, přispívá k množství světla, které je dostupné všem. Když jste jednou ve světle, naplnění světlem, můžete být jako vysílač světla a vyzařovat tak světlo navenek. Můžete pomoci lidem kolem sebe zůstat ve světle jednoduše tím, že to budete sami dělat. Můžete je naučit, jak pozvednout druhé skrze přijímání a vyzařování světla a pomoci tak vytvářet neustále se rozšiřující kouli spirituálního světla.

Světlo, které generujete, pomůže lidem uzdravovat se, pozvedat jejich ducha a bude přinášet naději a světlo těm, kteří pociťují zoufalství, úzkost, strach nebo jsou zcela osamoceni. Vaše světlo se vydá ven, aby podpořilo a posílilo ty, jenž jsou v prvních liniích ve všech oblastech a slouží tak druhým prostřednictvím své práce.

Když žijete ve větším světle a vyzařujete světlo k druhým,
můžete tak pomoci vytvářet lepší budoucnost.

Připojujte se k nám při celosvětových meditacích, a to kdykoliv jsou vyhlášeny. Rádi bychom vás povzbudili k tomu, abyste se zapojovali do jakýchkoliv celosvětových meditací, o kterých uslyšíte, a pomohli tak lidstvu otevřít více zeširoka bránu do většího světla. Budoucnost není daná! Společně můžeme věci změnit a vytvořit ještě vyšší budoucnost pro sebe a pro celé lidstvo.

Tyto informace a datumy meditací můžete volně sdílet na sociálních sítích a podělit se tak o ně se svými přáteli.

Vysílání od nás, Orina a DaBena

Pokud chcete přijímat vysílání od nás a jste tomu otevření, během těchto celosvětových meditací budeme vysílat světlo ke každému z vás, kdo se k nám připojí, abychom vám pomohli uvidět vaše další kroky a udělat je. Můžete nás také přivolat kdykoliv, kdy budete potřebovat lásku a podporu.

Písemné meditace: Zde najdete meditaci pro spojení se s Velkými Bytostmi a přivolání jejich světla a léčení.
Dále najdete také odkaz na písemnou meditaci, pomocí které můžete zvýšit své vnitřní světlo a vyzařovat ho v tédo době. Meditace pro zvýšení svého vnitřního světla.

Audio Meditace: Orinovy meditace (v angličtině) můžete poslouchat v Orinově Meditační místnosti na stránkách www.orindaben.com pod odkazem ORIN´S MEDITATION ROOM. Máme tady k dispozici meditace v plné délce na téma:
Mír, Přijímání a vyzařování Božské Lásky a Čistění energie pomocí Posvátného plamene transformace. Můžete také meditovat v tichosti, nebo poslouchat své oblíbené Orinovy a DaBenovy meditace na jakékoliv téma, které si zvolíte.

Meditace: Posvátný fialový plamen transformace
Tento Plamen ransformujte veškeré negativní myšlenky, energie, pocity a vzpomínky. Očistěte své mentální, emocionální, fyzické a éterické tělo. Pozvedněte své vibrace a zažívejte harmonii, krásu a boží dokonalost ve všech formách, vztazích, aktivitách a okolnostech ve vašem životě.

<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara