VYSÍLÁNÍ VOLÁNÍ K VELKÝM BYTOSTEM V DOBĚ PLANETÁRNÍ KRIZE

PŘIJÍMÁNÍ A VYZAŘOVÁNÍ BOŽSKÉHO ZÁMĚRU
Přidejte se k nám na vnitřních rovinách k Celosvětové meditaci
Společně můžeme přispět ke změně!

Instrukce: Meditujte společně s námi na vnitřních rovinách v neděli 25. října 2020 v čase 18:00 – 18:30 hod. CET, nebo kdykoliv později, neboť tyto vnitřní meditace přesahují čas a prostor. Pracujte s Orinovými meditacemi Probuzení světelného těla nebo s jakýmikoliv jinými Orinovými meditacemi, ke kterým se cítíte přitahování. Ponořte se do klidného stavu plynutí. Přijímejte vysílání energie od Orina a DaBena, jež vám pomůže sladit svůj život s Božským záměrem, pokud se pro to rozhodnete.

Sanaya a Duane:V tomto čase celosvětové krize se spojujeme jako skupina na vnitřních rovinách, abychom se napojili na sílu, moc, odvahu a lásku, jenž můžeme společně vytvářet. Toto skupinové světlo má schopnost více prozářit váš život a umožnit vám tak být pro druhé zdrojem světla, stability a projasnění během tohoto období změn.

Ať se stane naše skupinové volání k Velkým Bytostem kulminací veškerého světla, které máme k dispozici na pomoc lidstvu. Můžete se stát přijímačem a vysílačem této mocné energie světla do svého života a směrem k druhým.

Energii od Velkých Bytostí můžeme použít na to, abychom nalezli nové formy pro svůj život, jež budou sladěny s naším posláním, a posílili lidstvo v nalézání forem, které budou zapotřebí v tomto měnícím se světe, na který se právě teď díváme. Můžeme vyslat volání k Velkým Bytostem, aby během této doby uvolňovaly potřebnou energii na pomoc lidstvu.

Jak vyslat volání k Velkým Bytostem? Kdo tyto Bytosti jsou?

Kdo jsou tyto vznešené Existence, kterým se také říká Velké Bytosti? Jsou to Bytosti Světla, mezi než patří Vyzařující Bytosti a Osvícené Bytosti, jakož i další mnohem více rozvinuté Bytosti. Přestože nikdy nezasahují do svobodné vůle druhých, je možné je přivolat, aby pomáhaly lidstvu pozvednout některé současné okolnosti a situace. Nemohou však pomoci, dokud o jejich pomoc nepožádá skupina lidí, neboť jejich energie je natolik silná, že ji může přijmout pouze velká skupina lidí, kteří pak budou schopni provést změny v svém vlastním životě a stát se vysílači této energie k druhým.

Velké Bytosti pracují skrze ty, jenž je zavolají a jsou schopni slyšet nebo reagovat na energie, které vysílají. Odpovídají pouze na potřeby skupiny a svou pomoc poskytnou, když jsou zavolány dostatečným počtem upřímně smýšlejících lidí. Jsou v kontaktu s nejvyššími silami světla a mohou pracovat z těchto vyšších úrovní, aby pomáhaly lidstvu vytvořit si mocné změny. Společně můžeme přispět ke změně a také to děláme!

Spojte se s námi a se všemi ostatními Pracovníky světla v čase speciálních celosvětových meditací při vysílání volání k Velkým Bytostem. Postupujte podle následujících kroků:

 • Uvolněte si tělo, zklidněte své emoce a vyčistěte si mysl. Stáváte se stále více a více klidnými.

 • Přivolejte si svou duši a nechte ji se sebou splynout. Nezáleží na tom, zda-li svou duši dokážete nějakým způsobem vidět nebo vnímat, aby byla tady byla zde přítomna a pracovala s vámi.

 • Představujte si, že dokážete vnímat nebo vidět svýma vnitřníma očima duši každého, kdo se připojuje k této meditaci. Připojte se k magnetickému volání, jenž vychází od těchto duší ke všem Pracovníků světla a zve je, aby se připojili k tomuto volání k Vyšším Bytostem a vzývali je, aby uvolnily energie, které pomohou lidstvu během této současné krize. Vnímejte, jak se stále více a více Pracovníků světla přidává k této skupině. S láskou tyto duše pozdravte a vnímejte nádherné světlo a pole magnetické lásky, které všichni společně vytváříte.

 • Představujte si, jak se k vám přidává mnoho Mistrů a Bytostí Světla, které jsou tady, aby společně s vámi vysílaly volání k Velkým Bytostem. Světlo skupiny se teď skládá z Pracovníků světla a dalších rozvinutých duší, které kráčejí napřed, a to jak těch, žijících ve fyzickém těle, tak těch, které pomáhají z druhé strany.

 • Každý vyzývá Velké Bytosti, aby vysílaly energie k lidstvu. Žádejme teď Velké Bytosti, aby vyslaly k lidstvu Světlo potřebné v této době. Přidejte se k tomuto volání k Velkým Bytostem tím, že budete tiše nebo nahlas znít zvukem „Óm“.

 • Velké Bytosti toto volání slyší a odpovídají na něj. Posílají energii každému z vás. Možná toto vysílání budete vnímat, možná nikoliv. Máte teď část této mocné energie, která patří vám a kterou můžete vyzařovat do svého života a k druhým.

 • Představujte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo. Udržujte si vizi lidstva, jak má více lásky, světla, dobré vůle a jednoty.

 • Na závěr znějte zvukem „Óm“.

Představujte si, jak se k vám po celém světě připojují tisíce lidí, abyste k nim vysílali energii, kterou jste přijali:

 • Ke všem, kteří jsou v prvních liniích, kteří slouží s odvahou všem těm, jenž jsou v nouzi, a to v mnoha různých oblastech,
 • k vašim přátelům a rodině,
 • ke všem, jenž jsou vnímaví vůči vašemu vysílání,
 • ke všem Pracovníkům světla na planetě,
 • k veškerému lidstvu,
 • k rostlinné, živočišné a minerální říši.

Oprostěte se od lpění na konkrétních výsledcích, protože možná neexistují žádné takové, jenž byste mohli měřit. Právě jste významným způsobem prospěli veškerému životu.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara