MEDITACE PRO ZVÝŠENÍ SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTLA
A VYZAŘOVÁNÍ SVĚTLA V TÉTO DOBĚ

Dále následuje písemná meditace, kterou můžete použít k tomu, abyste se spojili se svým Božským Já, a také s Mistry a Průvodci a pomohli tak sobě i lidstvu.

Pro lidstvo svítá nové světlo, které vytváří celosvětové změny. Děje se to nejenom teď, ale i během několika posledních let a bude se to dít i v budoucnosti. Je to nové světlo, které odhaluje více z Božského Já ve všem živém a přivádí tak veškerý život do většího souladu s Božským plánem, dokonalostí a záměrem.

 • Pokud chcete pomoci lidstvu a všemu živému během tohoto času celosvětové krize, otevřete se světlu ve svém nitru. Přivolejte si svou duši a nechte skrze sebe proudit osvícení své duše. Dejte si závazek, že budete vysílačem světla a že budete přinášet naději a inspiraci každému, s kým přijdete do kontaktu.

 • Světlo vaší duše odhaluje vaše Božské Já, tu nejniternější část vaší bytosti. Chcete-li se spojit se svým Božským Já, uvolněte si tělo a vyčistěte mysl. Dovolte si zklidnit se, být více přítomnými v tomto okamžiku. Tuto meditaci můžete rozšířit o postup kontaktování svého Božského Já, kterou najdete zde.

 • Nechte odejít všechny myšlenky a v okamžiku tichosti se otevřete Božské části ve svém nitru. Požádejte své pravé Já, své nejniternější Já, aby se vám zjevilo. Dovolte, aby se více z vědomí vašeho Božského Já stalo součástí vašeho vědomí.

 • Vnímejte, jak se s tímto kontaktem stává vaše vnitřní světlo jasnějším a viditelnějším. Světlo vašeho pravého Já ve vašem nitru září skrze vás navenek, jako světlo vyzařující z majáku.

 • Jak se vám odhaluje vaše pravé Já ve vašem nitru, všimněte si, jak jasně září vaše vnitřní světlo navenek. V tomto světle máte schopnost vnímat všude kolem sebe na vnitřních rovinách tisíce duší. Pozdravte tyto duše, důvěřujte tomu, že tam jsou a že jsou velmi rády, že se s vámi mohou spojit.

 • Jak z nitra každé z nich stále více a více vyzařuje navenek světlo Božského Já, světlo každé z těchto duší se rozjasňuje. Tvoří se tak obrovské skupinové světlo, které se stává majákem světla pro lidstvo. Vnímejte světlo vás všech, jenž společně vytváříte.

 • Otevřete se tomuto světlu a vědomí, jenž vám nabízejí Mistři a průvodci, vnitřní učitelé, andělé a Bytosti Světla. Nechte jejich lásku a světlo ještě více znásobovat vaše vnitřní světlo a pomáhat vám prohlubovat kontakt s Vaším Božským Já, abyste se tak mohli stát ještě stabilnějším, více vyzařujícím a vytrvalejším zdrojem světla. Když to děláte, okamžitě pozvedáte každého, kdo se s vámi spojuje nebo s vámi rezonuje.

 • Vnímejte klid a útěchu, které jsou přítomny zde v tomto prostoru. Pozvedli jste se nad masové vědomí a jste schopni zažívat svět míru a harmonie. Nechte rozplynout své strachy, obavy a starosti. Z tohoto vyššího místa nadhledu, máte pocit, že vše je v pořádku a že vše, co se děje, nakonec vyústí v lepší svět. Potvrďte si, že jste vůdce, učitel a léčitel, protože ním opravdu jste, když pracujete tímto způsobem.

 • Vnímejte, jak toto skupinové světlo obklopuje všechny skupinové a světové vůdce a posiluje jejich schopnost spojovat se se svým Božským Já ve svém nitru, aby tak mohli jednat s vizí a jasností a dělat správná rozhodnutí a volby.

 • Představujte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo.

 • Buďte si vědomi vlivu svých slov a myšlenek. Odmítněte žít ve strachu a energizovat negativní scénáře. Rozhodněte se podporovat druhé tím, že jim budete nabízet naději, podporu a inspiraci. Jak si zachováváte a udržujete své vnitřní světlo a podporujete při tom druhé, posilujete tak nejenom ty kolem vás, ale tato podpora se vrátí také vám samotným ve formě větší síly a stability.

 • Představujte si, jak se vaše světlo a skupinové světlo tisíců lidí po celém světě rozšiřuje, aby zahrnulo a obklopovalo vaše přátele a milované; všechny, kteří jsou vnímaví k tomuto světlu; pak k celému lidstvu, zvířecí a minerální říši.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara