TRANSFORMACE: ROZVÍJENÍ OSOBNOSTI

Datum konání: 21. - 22. 10. 2017
Místo konání: Centrum Sluníčko, Klášterní 26, LIBEREC
Čas konání: 9:00 - 16:30
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.900,- Kč

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina překladem do češtiny. Více o Autorce

Tento kurz je určen těm z vás, kteří jste na cestě duchovního růstu a zažíváte výzvy přicházející s touto cestou zrychleného probouzení.

Z obsahu kurzu

Tento album od Orina, je pro ty z vás, kteří jste na cestě duchovního růstu a zažíváte výzvy přicházející s tím, že se nacházíte na zrychlené cestě probouzení. Toto zintenzivnění růstu můžete vnímat, pokud pracujete s probouzením si svého světelného těla nebo jinými Orinovými kurzy, provádíte chanelling, meditujete, otevíráte se své duši a svému nejniternějšímu já, posloucháte vedené meditace nebo se soustředíte na službu světu. Můžete se cítit zahlceni nebo přestimulovaní, mohou se u vás objevovat stará témata, změny nálad nebo pocit, že nic není skutečné nebo stabilní, jako to bylo doposud. Abyste rostli harmonickým způsobem, musíte vzít svou osobnost sebou. Když rozvinete svou osobnost, můžete růst dvakrát rychleji. Váš vnitřní hlas vás bude povzbuzovat. Budete se cítit více motivováni, energizováni a podporováni univerzem kolem vás.

Může přijít období, kdy se nacházíte na půl cestě mezi starým a novým, kdy necháváte odejít zápasení, omezení, nižší energie, ale ještě jste nezvládli život na nové vlně radosti a hojnosti své duše. Takové období může být pro vás obtížné. Můžete mít náhlé změny nálad nebo být více kritičtí a posuzující k sobě a k druhým. Můžete klást odpor novým vizím a cílům. Mohou se objevit překážky a nečekané výzvy. Můžete se cítit více zranitelní a citliví než obyčejně. Toto je čas na důležitou vnitřní práci. Tento kurz patří mezi velmi oblíbené a umožní vám projít tímto stavem vnitřního růstu s větší radostí, sebeláskou a lehkostí. Meditace, které obsahuje, na téma vztahy, čištění bloků a rozvíjení svého těla, využívají mnoho nástrojů světla, které vám pomohou udělat tento přechod od omezení směrem k radosti mnohem lehčeji.

V tomto kurze vám Orin ukáže cesty, jak pracovat se svou osobností, abyste si vyčistili bloky a uvolnili zápasení, překážky, omezení a sebedestruktivní vzorce. Naučíte se techniky, které vám pomohou zmírnit odpor, zanechat pochybnosti, strach, sebekritizování a otevřít se většímu množství světla.

Orin vás povede k tomu, abyste se spojili s vyšším světlem své duše a transformovali tak svou osobnost, fyzické tělo, buněčné vibrace, vztahy a každodenní okolnosti a situace. Naučíte se, jak naslouchat hlasu své duše, abyste tak mohli důvěřovat své vyšší moudrosti a jednat na základě ní, následovat cestu svého srdce, uznávat své pocity a silněji vnímat své já. Vydáte se na cestu do minulosti, abyste promluvili se svým dětským já a změnili svou minulost a tím i budoucnost. Rozšíříte si svou vizi toho, co můžete mít, vytvoříte si vyšší budoucnost a budete si posílat světlo napřed v čase, abyste si přitáhli dobré věci. Budete přijímat vysílání od osvícených bytostí, abyste transformovali svou osobnost, přeprogramovali se na buněčné úrovni a mnoho dalšího.

Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1: Sebeoceňování
Meditace 2: Uznání své cesty probouzení
Meditace 3: Zaměření dovnitř: slyšet hlas srdce
Meditace 4: Zaměření vzhůru: slyšet hlas mistrů a průvodců
     Meditace 5: Sami sobě rodičem: změňte minulost
Meditace 6: Vytvořte si budoucnost pomocí světla
Meditace 7: Prohlédněte za svou mysl: otevření vaší vyšší mysli
Meditace 8: Cesta do Chrámu Mistrů

Meditace 1: Sebeoceňování – Uvolněte sebekritiku a pochybnosti o sobě, pozvedněte úroveň sebelásky. Změňte negativní v pozitivní. Když si ceníte toho, kdo jste, můžete se pohnout vpřed lehčeji a rychleji.

Cesta růstu začínám oceňováním toho, kde jste teď. Cesta růstu začíná láskou. Učit se otevírat si srdce začíná vámi samotnými, protože jak milujete jednotlivé části sebe sama a oceňujete, kdo jste, láska může proudit k druhým. I když vždy budete mít představy o tom, kým byste mohli být, jsou to jen obrazy, které vás mají vést, neboť právě teď jste úžasní a dokonalí. Dejte si svolení a prociťte svobodu být tím, kým jste teď. Jste jedinečnou kombinací energie, myšlenek a pocitů. Jste duší.

Meditace 2: Uznání své cesty probouzení – Dejte si závazek, že probouzení se vaší spiritualitě bude vaší prioritou, kráčejte pevně po své vyšší cestě, zaměřte se na jeden cíl a dosáhněte tak osvícení už v tomto životě.

Vnímejte lásku, která z vás proudí, ten jemný hřejivý pocit. Lidé rostou ve vaší lásce a cítí ji. Kamkoliv jdete, rozjasňujete energii kolem sebe, protože jste světlem, jste láskou samotnou. Probouzíte se do světla a lásky ve svém nitru. Existujete nejenom v této dimenzi, ale také dalších vyšších dimenzích. Probouzíte se svému vyššími já. Žijete v integritě se svou duší, která řídí váš život. Víte, jak používat ty úžasné síly a vesmírné zákony, abyste si manifestovali, co chcete, protože vaše osobnost je teď transformována ve světle vaší duše.

Meditace 3: Zaměření dovnitř: Slyšet hlas svého srdce – Naučte se rozlišovat myšlenky, které přicházejí od vaší duše a ty které přicházejí od vaší osobnosti. Důvěřujte a jednejte na základě své vyšší moudrosti. Následujte cestu svého srdce, rozpoznejte své pocity a mějte silnější vědomí si sebe sama.

Vaše duše teď buduje most světla dolů k vaší osobnosti, posílá vám lásku. Otevřete se světlu své duše, které do vás proudí skrze vrcholek vaší hlavy, skrze kanál, který je teď otevřený. Jak se tento kanál více otevře, budete schopni rozpoznat, kdy k vám mluví vaše duše. Dovolte své duši pomoci vám teď rozpoznat nějaký okamžik, kdy k vám mluvila. Možná to nebyl hlas, ale jen nenadále poznání, vnitřní pocit směřování, pocit naděje a inspirace, třeba konkrétní vedení nebo nějaký tvořivý vhled.

Meditace 4: Zaměření vzhůru: Slyšet hlas mistrů a průvodců – Naučte se způsoby, jak si otevřít svůj kanál, abyste dosáhli výše, přivolali si mistry a průvodce, jenž jsou tady, aby vám pomáhali. Otevřete si mysl, abyste byli schopni přijímat a správně interpretovat jejich zprávy a vedení.

A teď za přítomnosti svého mistra se ještě více soustředíte směrem nahoru, necháváte své vibrace zjemnit a pozvednout, rozšiřujete svou pozornost do vyšších dimenzí světla, kde žije váš mistr, který s vámi teď pracuje. Čím výše jdete, tím více soustředěnými se stáváte, a tím více může tento mistr s vámi pracovat a dosáhnout k vám. Jak se vaše vibrace zvyšují, vaše emoce zklidňují a myšlenky projasňují, můžete žít častěji a častěji ve světle mistra. Posláním tohoto mistra je probouzet vás k vaší duši a do vyšších dimenzí sebe sama a pomoci vám najít své životní poslání a vykonávat ho.

Meditace 5: Buďte sami sobě rodičem: Změňte svou minulost – Vydejte se na cestu zpět v čase a znovu se spojte se sebou samými, když jste byli dětmi. Dejte si všechny rady a vedení, které byste si přáli, aby vám byli dali vaši rodiče a aktivujte v sobě svůj neomezený potenciál.

Představujte si, že jste malým dítětem. Co byste chtěli nevíce slyšet? Představujte si, že to dostáváte od sebe jako od dospělého. Třeba chcete pocit útěchy a bezpečí. Třeba se chcete cítit více milováni nebo opečováváni, či oceňováni. Vyšlete tomuto dítěti pocit poznání jeho skutečné hodnoty. Můžete být přítomni s ním jako dospělí, a to během celého jeho dětství. Jako dospělý ukažte svému dítěti veškerý potenciál, který v sobě má. Ukažte mu vizi všech možností, které před ním leží a pošlete mu podporu a povzbuzení.

Meditace 6: Vytvořte si budoucnost pomocí světla – Naučte se používat světlo, abyste rozšířili svou vizi o tom, co můžete mít, abyste si vytvořili vyšší budoucnost, vyslali si světlo dopředu v čase, přitáhli si dobré věci a znásobili své pozitivní myšlenky.

Představujte si sebe následující den, jak kráčíte ve světle, máte úžasný den, jíte to správné jídlo, nasloucháte impulzům svého těla, cvičíte nebo hýbete se způsobem, který vás podporuje na cestě vzhůru. Po celý den jste emocionálně klidní a světlo vaší duše září skrze vás. Jste velmi vyrovnaní. Cítíte se velmi rozšířeně. Představujte si sebe sama, jak jste mentálně otevření, jak přijímáte vyšší myšlenky, cítíte se osvíceni po celý den, v proudu. A jak každý večer uleháte ke spánku, posíláte si světlo do následujícího dne.

Meditace 7: Prohlédněte za svou mysl: Otevření vaší vyšší mysli – Mysl může vytvářet iluze omezení, oddělenosti a mylného vnímání reality. Prohlédněte za své myšlenky a vneste kvality lásky, soucitu a skutečné moudrosti do situací ve vašem životě, abyste je transformovali.

Energie a světlo proudí skrze vás, jak se spojujete s nekonečností Univerzální mysli. Veškeré vědění je vaše. Pomyslete na chvíli na nějakou informaci, kterou byste chtěli dostat. A teď si představte, že se vydáváte na to místo v Univerzální mysli, kde tato informace existuje, najděte si její esenci. Prociťte své spojení s tou esencí, vezměte si energii té esence sebou. Odpověď máte ve svém nitru. Informace, kterou potřebujete, je teď na cestě do vaší vědomé mysli. Přijde vám na mysl v ten pravý čas.

Meditace 8: Cesta do Chrámu Mistrů – Pracujte s mistry, abyste transformovali svou osobnost, přeprogramovali se na buněčné úrovni, vyčistili si auru a transformovali svá spojení s druhými lidmi.

Nacházíte se v Chrámu Mistrů. Mistr vás vede do velmi zvláštní místnosti plné krystalů. A vy si všímáte, že nad vámi je obrovský krystal, takový, který je schopen znásobit mnoho vyšších frekvencí energie a světla. Mistr teď začíná generovat energii, která je znásobovaná tím krystalem, aby vám pomohl osvobodit se od všech minulých omezení, rozpustit veškeré energie, které vás drží zpátky, otevřít kokón energie kolem vás, abyste mohli jít výše do světla. Krystal vyzařuje nádherné zvuky a do vaší aury jsou přidávány vyšší frekvence.

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, jejíž podstatou je vizualizace, práce se světlem, s duší a vyšším rovinami. Dále to bude práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 20ti stranový manuál v češtině – překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE


<= ZPĚT(C) Ing. Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara