TVOŘENÍ PENĚZ: PŘITAHOVÁNÍ HOJNOSTI

Datum konání: 21. - 22. 1. 2017
Místo konání: Centrum SLUNÍČKO, Klášterní 26, LIBEREC
Čas konání: 9:00 - 16:30
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.900,- Kč

Autorizovaný kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina překladem do češtiny. Více o Autorce
Doprovodný kurz ke knize Tvoření peněz.

Pracujte s energií, myšlenkami a magnetizmem a vytvořte si výsledky, které daleko předčí cokoliv, co byste mohli dosáhnout pouhou snahou ve fyzické rovině.

Z obsahu kurzu

Pomocí meditací a postupů na tomto kurzu se můžete naučit, jak se napojit na nekonečnou hojnost své duše a vesmíru a vytvořit si tak ve svém životě prosperitu. Tyto meditace vám mohou také pomoci, pokud se neustále potýkáte s nedostatkem a otázkami finančního přežití a posunout se tak od nedostatku a omezení k vědomí prosperity.

Krok za krokem se naučíte úžasné techniky, které fungují, abyste si tak mohli k sobě přitáhnut vše, co si přejete a co je pro vaše vyšší dobro. Naučte se, jak si tvořit věci, které vás naplňují, rozšiřují váš potenciál a vnášejí světlo do vašeho života!

Vy jste zdrojem své hojnosti

Prostřednictvím práce s pocity, myšlenkami a záměry se můžete stát mistrem ve vytváření si čehokoliv, co chcete. Vy jste zdrojem své hojnosti, nikoliv vaše práce, investice, váš partner/ka nebo vaši rodiče. Tím, že se spojíte s neomezenou hojností své duše a božského já, otevřete si své napojení na duchovní energii (někdy nazývané Vesmír, Bůh/Bohyně, Přítomnost, Vše-co-je) a budete projevovat a vyzařovat své vyšší kvality jako je vnitřní mír, radost, láska, dobrý pocit a oživení, stáváte se zdrojem své hojnosti.

Mít peníze a věci není tak důležité, jako zvládnout tento proces tvoření. Když jej totiž jednou zvládnete, vaše schopnost prosperovat nebude záviset na stavu ekonomiky nebo nějakých vnějších okolností, protože si budete schopni vytvořit cokoliv chcete a kdykoliv to chcete. Naučit se vytvářet si hojnost je proces růstu. Může si vyžadovat změnu vašeho myšlení a rozšíření vašich přesvědčení o tom, co si zasloužíte mít. Proces získání každé nové věci – ať už je to auto, dům nebo vyšší příjem – vám přinese růst, učení a nové schopnosti. Když tento proces zvládnete, budete schopni použít peníze a další věci, které si vytvoříte, jako nástroje pro rozšíření vašeho vědomí a pro své plnější vyjádření.
Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1: Hojnost
Meditace 2: Čištění přesvědčení a starých programů
Meditace 3: Nechte odejít strach a pochybnosti
Meditace 4: Čištění aury a práce s energií a světlem
Meditace 5: Magnetizování
Meditace 6: Spojování se se svou duší a průvodci
Meditace 7: Úspěch!!
Meditace 8: Probuzení vašeho prosperujícího já

Meditace 1 - Hojnost – V této meditaci se naučíte přijímat hojnost, věřit, že si ji zasloužíte. Otevřete se neomezené radosti, lásce a prosperitě a posilněte svou víru a důvěru v sebe sama a ve vesmír.

Přiveďte světlo své duše do svého těla, přes vrcholek hlavy až ke svým chodidlům. Představte si, že necháváte přes sebe proudit světlo a energii. Vnímáte pocit velmi plynoucí energie, plynoucího světla. Pomyslete teď na svůj život. Co děláte ve svém životě, co přináší světu nejvíce světla? Jaké aktivity, jaké myšlenky, jaké činnosti, jaký typ kariéry? Čím více světla přinesete světu, tím více hojnosti budete mít ve všech oblastech svého života…

Meditace 2 – Čištění přesvědčení a starých programů - Vaše přesvědčení tvoří vaši realitu. Použijte tento postup na to, abyste rozpoznali a uvolnili přesvědčení o penězích, která nefungují, a vytvořte si pak nová.

Vaše duše je s vámi a začíná pozvedat vaši mysl do vyšších úrovni, kde jste spojeni s univerzální myslí. Nechte do své mysli teď vstoupit myšlenku, nebo přesvědčení, které máte ohledně vlastnění peněz a hojnosti a které je příčinou vaší současné situace. Jaké by to bylo, kdybyste měli stokrát více hojnosti, než máte právě teď? Co vás napadá, když na to pomyslíte? Rozpoznejte jakoukoliv negativní myšlenku, protože toto je přesvědčení, které vám brání tuto hojnost získat…

PMeditace 3 – Nechte odejít pochybnosti a strach – Nechte odejít jakékoliv strachy, které vám možná brání mít hojnost. Věřte v sebe sama a ve svou neomezenou schopnost vytvořit si prosperitu a hojnost.

Teď si jdete přivolat na pomoc velmi výjimečné bytosti, bytosti andělské říše. Jejich posláním je vnést lásku tam, kde je strach, odstranit bolest. Vaše duše, já a vaši průvodci teď přivoláváme tyto andělské bytosti. Možná je i uvidíte, možná ne. Všechno, co potřebujete udělat, je přivolat si je a ony na vaše volání odpoví. Přišly sem dobrovolně, aby s vámi pracovaly a odstranily strach z buněčné úrovně vašeho těla…

Meditace 4 – Čištění aury a práce s energií a světlem – Pracujte se světlem a energií, abyste zvýšili svou schopnost přitahovat si hojnost, částky peněz, finanční zdroje a lidi, kteří vám budou prospěšní na této nové úrovni.

Jak se díváte na svou auru, představujte si, že jakákoliv mlha se rozplývá. Jakákoliv tmavá místa jsou rozpouštěna ve světle, takže cokoliv, co stojí mezi vámi na osobnostní úrovni a světlem vaší duše, je teď uvolňováno a rozpouštěno. A vnímejte, jak je vaše energie každým okamžikem krásnější a krásnější, jak se otevíráte na velmi hluboké úrovni většímu množství světla, větší hojnosti, většímu úspěchu, větší důvěře v sebe sama, otevíráte své srdce přijímání...

Meditace 5 – Magnetizování – Aktivujte svůj „magnet“, abyste si přitáhli peníze a hojnost. Slaďte své myšlenky s univerzálními zákony hojnosti a přeprogramujte se na buněčné úrovni.

Pomyslete teď na to, co chcete. Na kvality, které vám to přinese, a také na esenci a specifickou formu. Může to být částka peněz, měsíční příjem, nová práce. Udržujte jasně ve své mysli vizi toho, co chcete. A představte si, že každá buňka ve vašem těle je teď sladěna s touto vizí. Jak velkou cívku si potřebujete vytvořit, abyste si to přitáhli? Nechte cívkou protékat ještě více energie, cítíte, jak se stáváte stále více a více magnetičtí. Přizpůsobte svou energii tomu, oč žádáte…

Meditace 6 - Spojování se se svou duší a průvodci – Pracujte s průvodci a svou duší, abyste si vytvořili peníze a naplnili své vyšší poslání.

Otevíráte se vyšším úrovním reality, kde je více světa. radosti a neomezená hojnost. Světlo vaší duše proudí do všech vašich energetických systémů – do těla, mysli a emocí. Toto světlo z vás vyzařuje a stáváte se magnetičtí k hojnosti. Přivoláváte si teď svého průvodce. Tento průvodce vidí váš nejvyšší potenciál, zná vaše životní poslání a chce vám pomoci jej dosáhnout. Představte si, že můžete s tímto průvodcem mentálně nebo telepaticky mluvit. Tento průvodce vám může poslat konkrétní zprávu nebo vám jednoduše poslat energii…

Meditace 7 – Úspěch!! - Zbavte se strachu z úspěchu či neúspěchu. Představujte si, že v každé oblasti svého života máte úspěch. Překročte svá dřívější omezení a dovolte si mít to, o čem sníte. Staňte se více sebejistí, soustředění a pociťujte naplnění a úspěch.

Úspěch z pohledu vaší duše jsou okamžiky, kdy jste laskaví k sobě a k druhým lidem. Kdy vycházíte ze své pravdy a žijete podle svých ideálů. Kdy uděláte tu nejvyšší volbu a vyberete si pro sebe cestu největšího světla. Představte si, jaké by to bylo, kdyby ve vašem životě vše fungovalo. Nemusíte přesně vědět, co se má stát. Jednoduše přiveďte tento pocit do svého těla, emocí a do své mysli. Světlo vaší duše rozpouští jakákoliv omezení, jakékoliv myšlenky nebo emoce, které by vám mohly bránit v úspěchu…

Meditace 8 – Probuzení vašeho prosperujícího já – Práce s podosobností. Promluvte a rozvíjejte tu část sebe sama, která vytváří vaši prosperitu. Pracujte s touto částí, abyste si mohli snadněji vytvářet peníze a hojnost.

Tato vaše podosobnost teď najde mnoho nových vyšších cest, jak vám pomoci stát se úspěšnými v dosahování svých cílů a vizí. Jste teď svým budoucím já – integrovaným a sjednoceným se svou podosobností. Prociťte sílu a moc vašeho budoucího já. Nechte toto budoucí já obejmout vás a zahrnout sebedůvěrou právě teď. Prociťte radost a nadšení ve svém nitru, nový pocit prosperity a hojnosti, který si přinášíte do svého života. Jste více sjednocení a celiství ve svém nitru a máte sílu vytvořit si cokoliv, co chcete...

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, jejichž podstatou je vizualizace, práce se světlem a rovinou duší. Dále pak to bude práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 24-stranový manuál v češtině – autorizovaný překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE


Související články:

Rozvíjení vědomí manifestování
Zvyšování hojnosti: Zázrak dávání
Otevírání se přijímání
Tipy pro efektivnější manifestování
Jak změnit svá přesvědčení nedostatku v hojnost
Kvality které přitahují/ odpuzují peníze<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara