VYTVÁŘENÍ DUCHOVNÍCH VZTAHŮ

Datum konání: 2. - 3. 11. 2013
Místo konání: Centrum Oddijána, Praha 2 - Nusle
Kurz vede: Bibiana Voroňáková
Cena: 1.400,- Kč

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s autorizovaným překladem do češtiny. Více o Autorce

Pracujete na úrovni duší a vytvořte si duchovní vztah s partnerem či někým blízkým. Spojujte se s tímto člověkem v rovině duší, objevte vyšší smysl vašeho vztahu, odstraňte překážky v lásce a nalezněte nové cesty, jak milovat sebe i druhé.

Z obsahu kurzu

Pomocí postupů na tomto kurzu budete moci pracovat na vytváření duchovního vztahu s někým, kdo je pro vás v životě nějakým způsobem důležitý, například životní partner, dobrý přítel, dítě, bratr či sestra, obchodní partner, spolupracovník nebo kdokoliv jiný, s kým máte nějaký zvláštní vztah. Tyto postupy můžete použít také na spojování se s dušemi lidí, kteří již nejsou naživu, protože váš vzájemný vztah nemusí skončit jejich odchodem z tohoto fyzického světa. Všechna láska, kterou k druhým vyšlete, bude těmito lidmi vnímána a posouží jim k tomu, aby rostli a postoupili výš.

Posloucháním těchto meditací a pracováním v rovině duší, můžete transformovat své vztahy, protože všechny vnější projevy lásky se rodí z esence lásky mezi vámi a druhým člověkem na úrovni duší. Můžete znásobit lásku a světlo, které mezi vámi existují na úrovni duší a které se pak manifestují jako úžasné a hluboké změny ve vašem každodenním společném životě. Budete tak schopni více si cenit váš vzájemný vztah, těšit se z něj hlubším a více naplňujícím způsobem, rozpustit konflikty a růst společně s radostí. Přestože nemůžete měnit druhé, můžete tímto způsobem změnit sebe sama, abyste tak byl schopni zažívat více míru, vidět větší potenciál vašeho vztahu, nechali odejít to, co nefunguje, a otevřeli se světlu a lásce, které mezi sebou můžete mít.
Duchovní vztahy
Budování duchovních vztahů s vašimi přáteli a milovanými je pro vás v mnohém velice důležité. Radost přichází, když jsou srdce lidí v harmonii a když je spojuje vyšší smysl. Hluboká touha cítit se lidem blíž je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, ať se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, milenci či dobrými přáteli. Když se vaše vztahy vyvinou na úroveň, která je možná, jen když milujete jako duše, vstoupí do vašeho života pocity potěšení, bezpečí a velikého blaha. Až probudíte svá srdečná centra, můžete nechat odejít jakýkoliv strach z přibližování se lidem, ze zranění citů nebo z ovlivňování jejich negativitou. Můžete si vybrat, že budete zažívat lidi jako hodné a dobré bytosti a vesmír jako přátelské místo k žití. Můžete se rozhodnout žít v radosti a opustit zápasení, které jste dřív ve vztazích měli. Více o duchovních vztazích

Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Program 1: Setkání na úrovni duší
Program 2: Hra se světlem
Program 3: Hra lásky
Program 4: Objevte vyšší smysl vašeho vztahu
     Program 5: Vytvořte si vztah, jaký si přejte
Program 6: Odstranění překážek v lásce
Program 7: Objevení nových cest k lásce
Program 8: Splynutí duší

Program 1: Setkání na úrovni duší – Vydejte se do roviny duší, splyňte se svou duší a setkejte se s duší člověka, se kterým si tvoříte duchovní vztah, hrajte si společně na těchto úrovních.

…Pozdravte svou duši jako živoucí přítomnost velké lásky a krásy… uznejte, jak nádherní jste jako duše, protože toto jste vy, část vás samých… přivolejte si duši druhého člověka… představujte si, jak k vám přichází... vnímejte ten pocit rozpoznání… vnímejte vřelou lásku, která mezi vámi proudí v rovině duší…

Program 2: Hra se světlem – Vyzařujte světlo k duši druhého člověka, vneste harmonii a rovnováhu do vzájemné interakce světel vašich duší. Přeneste nádherné jasné světlo vašeho vzájemného spojení, jež máte na úrovni duše, do vašeho každodenního života.

…Představujte si, že vyzařujte světlo k duši tohoto člověka… Zkoumejte, jaké to je vyzařovat to pravé množství světla, které dokáže duše druhého člověka přijmout a reagovat na něj. Procvičujte udržování světla stabilně… staňte se zdrojem světla pro druhého člověka… není však potřeba své světlo druhému člověku posílat, pouze prociťovat své vlastní vyzařování…

Program 3: Hra lásky – Spojte se se svou duší, abyste probudili své srdeční centrum. Propojte se pak s duší milované osoby a hrajte si spolu jako duše, abyste pomocí lásky transformovali svůj vztah.

…Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali… prociťujte, jak láska proudí z vašeho srdečního centra k srdečnímu centru tohoto člověka… zaměřte se na aspekt lásky duše, která znásobuje lásku… představujte si, že zviditelňuje všechnu lásku, která je mezi vámi přítomna v rovinách duše… uznejte to dobré a krásné, co v tomto člověku je… představujte si, že dokážete vidět více a více z těchto jeho kvalit…

Program 4: Objevte vyšší smysl vašeho vztahu – Prozkoumejte důvody, proč jste ve vztahu s tímto člověkem a vytvořte si vizi vyššího poslání všeho společného vztahu.

…Solární světlo vyššího smyslu vašeho vztahu proudí skrze vás oba… zviditelňuje vám důvody duše, proč jste v tomto vztahu… Solární světlo vám pomůže poznat více z toho, co jste sem přišli společně udělat nebo se jeden od druhého naučit … jaké kvality duše si rozvíjíte ve vztahu s tímto člověkem? Soucit, radost, odvahu, sílu, moudrost, vyrovnanost, přijetí, odpuštění, či jiné kvality?

Program 5: Vytvořte si vztah, jaký si přejte – Pracujte s univerzálními zákony vztahů. Věřte, že můžete mít vztah, jaký si přejte.

…Začněte tím, že budete prociťovat kvality, které si ve vztahu přejete… chcete-li více lásky, naplňte se láskou své duše a vyzařujte lásku… chcete-li více harmonie, naplňte se harmonií od své duše a vyzařujte vlny harmonie… hrajte si takto na úrovni duše… spojte se s druhým člověkem a vyzařujte k němu ocenění a vděčnost za lásku, kterou vám nabízí…

Program 6: Odstranění překážek v lásce – Mějte se rádi a važte si sebe sama. Mějte otevřené srdce, buďte ochotní být zranitelní a uvolněte konflikty a zápasení.

…Vnímejte, jak moc vás miluje a přijímá vaše duše… mějte se rádi, rozpoznejte a uvolněte jakékoliv nelaskavé myšlenky, které o sobě máte… Jedna z cest rozpuštění překážek v lásce je uvědomovat si, že jste hodní lásky… být ochotní být viděni takoví, jací jste… být zranitelní a otevření, protože víte, že nemáte co skrývat ani proti čemu se bránit…

Program 7: Objevení nových cest k lásce – Uvolněte vztahové vzorce, které jste převzali od svých rodičů. Aktualizujte si obrazy, které si o vás udržují druzí, a rozpoznejte velikost v sobě a v druhých.

…Přestavte si, že jste malé dítě a kráčíte po cestě světla ruku v ruce s jedním z rodičů… v určitém okamžiku se vaše cesty rozcházejí… kráčíte dál po své cestě světla… berete si sebou všechny dary, které si chcete ponechat a všechnu lásku, kterou jste dostali… Pomyslete teď na člověka, se kterým se spojujete… udržuje si tento člověk o vás vysoké obrazy? …věří tento člověk ve váš potenciál?

Program 8: Splynutí duší – Splyňte s duší milované osoby, abyste znásobili světlo obou vašich duší. Vytvořte světlo tam, kde předtím nebylo, a staňte se dvěma zářivými slunci či hvězdami. Nechte světlo vašeho společného spojení vyzařovat ke všem lidem okolo vás.

…Jak si vytváříte mezi sebou více světla, představujte si spirály světla vycházející od vaší duše… Nechte světlo a energii, kterou jste mezi sebou vytvořili, pronikat vaší bytostí… víte, že se můžete společně spojit na úrovni duší a přesto zůstat sami sebou… představte si, že každý kontakt, který máte s tímto člověkem, vás pozvedá výš do světla… vaše vlastní nádherné a jedinečné energetické vzorce jsou stále krásnější díky vašemu spojování v rovině duší…

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, dále pak práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...
  • Účastníci obdrží 20ti stranový manuál v češtině – autorizovaný překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara