NEALE D. WALSCH v Praze
Inspirace pro osobní proměnu i proměnu celého světa
Přednáška a seminář s autorem série knih "Hovory s Bohem"

Přednáška 28. 5. 2004 Lucerna Praha
& Seminář 29. - 30. 5. 2004 Top Hotel Praha


„Pocity z osobního setkání s Nealem při jeho veřejných vystoupeních se těžko dají popsat. Je to setkání s nádhernými myšlenkami, které člověka probouzí a zároveň povznáší. Je to setkání s hlubokou moudrostí, opravdovostí a radostí, které jako by přicházely zvenku i zevnitř zároveň...“


FOTOGALERIE

Autor Neale Donald Walsch více než deset let jezdí po celém světě, aby se setkal se čtenáři svých knih. Jeho knihy, které se staly světovými bestsellery posledního desetiletí, se zabývají všemi oblastmi lidské pozemské existence – od řešení osobních otázek a problémů (vztahy, práce, úspěch, zdraví, duchovní rozvoj) přes problémy celospolečenské (sociální, ekonomické, politické) až po otázky zabývající se podstatou duše, prostoru a času a možnou transformaci společnosti a vědomí lidstva. První kniha z této série vyšla v roce 1995 a držela se více než dva a půl roku na New York Times Bestseller List. Knihy N. D. Walsche byly přeloženy do 34-mi jazyků a četli je milióny čtenářů po celém světě.

Lidé všude po světě se Neala ptají, co a jak mohou pro sebe i pro svět udělat, jak mohou použít energii, která se v nich probudila díky knihám Hovory s Bohem. Jak mohou využít této energie způsobem, který by přinesl viditelné změny v nich samých i v jejich světě. Lidé jsou si čím dál tím více vědomi, že více než kdy jindy, musíme vytvořit nový model toho, jak společně žít na této Planetě.

Nealovy přednášky a semináře rozhodně nepatří mezi ty obvyklé typu: „myslete pozitivně“ nebo „dejte se dohromady“, které člověka vynáší někam nahoru... na chvíli. A nejsou to ani přednášky a semináře typu: „přijďte a přidejte se k nám při uctívání našeho guru“. Jde spíše o seriózní pohled na to, kam chceme směřovat – my jako celá Planeta – a jak se tam můžeme dostat. Je to o tom, jak můžete každý člověk opravdově ovlivnit toto směřování a jeho výsledek.


Přednášek a seminářů Neala D. Walsche se zúčastňují stovky a tisíce lidí. V Praze tomu nebylo jinak. Neale vystoupil v Praze v Květnu 2004 vůbec poprvé, a to v rámci turné po Evropě, při kterém navštívil celkem 12 zemí. V pátek 28. května se uskutečnila přednáška ve Velkém Sále Lucerny Praha. Akce pokračovala 29.-30. května víkendovým seminářem konaném v Kongresovém centru Top Hotelu Praha. Přednášky a semináře se zúčastnili i lidé z okolních zemí: Slovenska, Německa, Polska, Maďarska a dalších zemí.

Neale je velmi charismatický člověk, který dokáže zaujmout publikum a získat si lidi. Umí se vyjadřovat konkrétně, výstižně a přesvědčivě, a přitom jeho slovům nechybí laskavost a soucit. Neale hovořil pomalu (účastníci poslouchali simultánní překlad), nikdy nezaváhal, neodbočoval, nikam nespěchal. Byl neustále soustředěn a plně přítomen, plný vitality a energie. Jeho řečnické umění je nepochybně jedinečné. Účastníci měli možnost poslechnout si přednášky, zažít prožitková cvičení a krátkou meditaci, klást otázky, dělit se o své názory a životní příběhy a v neposlední řadě také potkat nové přátele. Neale hovořil vesele i vážně, hovořil o tématech obecných, celospolečenských, i velmi konkrétních a osobních. Jedním z vážnějších témat bylo zamyšlení nad současnou situací ve světě a výzva zapojit se do celosvětové organizace Humanity´s Team.

Přednáška a seminář byly doprovázeny nádhernými hudebními vystoupeními skladatele a interpreta relaxační, inspirativní, léčivé a mystické hudby pana Rolanda Santého. Hudební doprovod pana Santého vykouzlil neobyčejnou atmosféru a dojetí při vyprávění příběhu pro děti z knížky s názvem Dušička a Slunce, která hluboce oslovuje nejen děti – dospělé snad ještě více. O přestávkách měli účastníci možnost zacvičit si jednoduchá relaxační cvičení pod vedením mistryně Dahn Jogy paní Joung Hee, která provází Neala na jeho vystoupeních.

Dojmy ze setkání s Nealem a atmosféru celé této nádherné akce si Vám dovolujeme přiblížit prostřednictvím článku jednoho z účastníků.

* * *

Knihy N. D. Walsche na mě v minulých letech zapůsobily docela rozporuplně. Někdy jakoby ke mně skrze ně promlouval sám Život, jindy jsem vnímal jakoby spíše spisovatelovy literární výtvory, které mě už docela omrzely. Na víkendový seminář s N. D. Walschem jsem přicházel bez velkého očekávání, byl jsem na tohoto pána obyčejně zvědavý. Když jsem se na semináři rozplakal poprvé, uplynulo právě 40 minut od začátku. Pak se mi to přihodilo ještě mnohokrát. Hned na úvod tedy přiznávám, že N. D. Walsch mě dokonale dostal.

Na semináři nebylo probíráno nic jiného, než co už známe z Walschových knih, ale pro mě to bylo najednou nabito magickou silou, přesvědčivostí a něhou. A taky zábavou, neboť Neale je skvělý bavič, bez problémů utáhne pozornost celého sálu tak, že lidé se každou chvíli řehtají nahlas a tleskají. A pak neznatelně zvážní a řekne něco tak něžného, láskyplného a soucitného, že mám rázem slzy dojetí až na bradě. A s potěšením slyším nenápadné posmrkávání desítek dalších lidí.

Pokoušel jsem se postřehnout mechanismus, kterým mě rozpláče, ale nepodařilo se mi to. Silný citový impuls přichází úplně mimosmyslově a mimorozumově. Prostě najednou brečím a zřetelně cítím, jak moje duše vibruje pochopením, přijetím, něhou a láskou, aniž jsem si dokázal všimnout, kudy se to do mě dostalo. Tento úkaz byl tak zřetelný a tolikrát se opakující, že bych ho pro sebe skoro považoval za důkaz komunikace nadvědomím, protože do vědomí se mi to skoro pokaždé dostalo až poté, co už jsem brečel.

Poselství N. D. Walsche má pro mě zvláštní úplně osobní vůni naděje. Jeho kritika dosavadních náboženství a duchovních nauk je hojivou náplastí na moje celoživotní spirituální traumata spočívající v tom, že náboženství a duchovních nauky NEFUNGUJÍ. Přesněji, že mně nefungují. A že pokud někdo tvrdí, že jemu fungují, opravdu to tak nevypadá. Bůh ústy N. D. Walsche říká, že ani fungovat nemohou. Jeho nejdůležitější poselství lidstvu zní: Vůbec jste mne nepochopili.

To, že dosavadní náboženství a duchovní nauky moc nefungují, poznávám celý svůj dosavadní život. Troufám si tvrdit, že zrovna tuto trapnou skutečnost znám víc a líp, než většina ostatních lidí. Opravdu nefungují, nemůžu si pomoct, zoufale nefungují, a pokud se to někomu nelíbí, jako že se to pochopitelně nelíbí skoro nikomu, musí sáhnout k zoufalému sebeklamu a skrze utvrzování svých žáků utvrzovat sám sebe, že to přeci všechno funguje úplně skvěle. Na tuto zkušenost sám narážím už dobrých 35 let - což je doba, po kterou se cítím vědomě být na duchovní cestě. Císař je nahý, připomíná N. D. Walsch. Já dobře vím, pláče moje duše.

Rozum je ostražitý, protože ví, že „kritika dosavadního stavu“ je mnohem snadnější disciplínou, než „návrh opatření“ či dokonce „realizace nápravy“. N. D. Walsch pro můj rozum cosi jako realizaci nápravy předvedl. Pozval si na podium paní, ochotnou naživo se podělit o svůj aktuální příběh. Před dvěma měsíci se dozvěděla, že její manžel, se kterým spolu postavili dům a vychovali pět dětí, má dítě s mladší přítelkyní. Její manželství se právě rozpadá, ve svých 49 letech si naprosto neví rady. Následoval několikaminutový hovor, v němž Neale nepředvedl nic jiného, než že byl v jejím příběhu dokonale přítomen spolu s ní a zrcadlil jí něhu, lásku a soucit. Tato krásná upřímná žena se s jeho neinvazivní láskyplnou asistencí před očima všech pomalu a jistě přelaďovala, zjevně z vlastních zdrojů. Terapeutický rozhovor pro mě vrcholil jejím smutným výrokem: „tolikrát už jsem v životě věřila, že to dobře dopadne, a nakonec jsem se zklamala“. Nastalo ticho, ve kterém jsem si uvědomil silnou zvědavost, jak z tohoto Neale vybruslí. Po chvíli jenom tiše řekl „to já taky“, a bylo to plné něhy a soucitu tak vrchovatě, že jsem se opět rozbrečel. Pak dodal „a nakonec jsem zatím vždycky našel motivaci to překonat“. Klientka tiše odpověděla „cítím, že ji najdu taky“ a já jsem jí to uvěřil. A bylo napraveno.

Neale je před lidmi zjevně ve svém živlu, vrcholně inspirovaný, velmi intuitivní, velmi soucitný, velmi láskyplný. Neale dokáže bez problémů zprostředkovat nádhernou energetickou výměnu několika stu lidem v sále najednou. To je produktivita!

Občas dostávám od čtenářů zpětnou vazbu souznějící s celkově spirituálně-skeptickým laděním mých textů na mých stránkách, což je mi na jednu stranu docela příjemné. Občas se mě ptají, jestli bych jim mohl doporučit něco, co podle mě opravdu funguje, a já si při té příležitosti uvědomuji, že pomalu nemám co, což je mi na druhou stranu už docela trapné. Tak hlásím, že teď, až do další deziluze :-), mám co doporučit - Neala Donalda Walsche a jeho Hovory s Bohem. S čistým svědomím. N. D. Walsch přijede do Prahy znovu, nenechejte si ho ujít.

Jan Havelka

* * *

“Krásný den přeji, ve dnech 29.5. a 30.5. jsem se zúčastnil semináře. Chtěl bych Vám tímto poděkovat za organizaci, neboť to byl nádherný zážitek na celý život a už se těším, až přijedu na seminář zas.“ Jan T.

„Touto cestou bych vám ráda poděkovala za skvělý nápad a následné zorganizování semináře s N. D. Walschem. Byl to velice inspirující a příjemný víkend a myslím, že nám účastníkům - mně tedy určitě - změnil život. Přeji vám, ať se daří a někdy při podobné akci nashledanou.“ Gabriela Č.

„Chtěla bych Vám moc poděkovat za to, že jste připravili tak dokonalý zážitek. Jsem za to moc vděčná a obdivuji Vás za tu skvělou organizaci. Rádi bychom se zase s panem Walschem setkali. Prošla jsem mnoha semináři, tento byl však bezkonkurenční. Každý den se setkávám se zázrakem, jak to ovlivňuje moji práci s klienty a obohacuje můj život. Mám Vás za to moc ráda. Těším se nashledanou na další akci.“ Anna Ř.

“Vážení, vřelý dík za možnost být "u toho". Sice jsem byl po Lucerně trochu rozpačitý, ovšem seminář, kde jsem byl pouze v neděli mne doslova katapultoval do nebeských výšin. Jednu vstupenku jsem také poslal do soutěže na Osudu a výherce Milan byl nadšen. Užívejte zaslouženého odpočinku :-) a mějte se prima. Ještě jednou díky, hodně Sluníčka a těším se na spolupráci při dalších akcích.“ Jirka M. - Osud.cz

“Myslím, že už jsem Vám to říkal na semináři a bylo by to jen opakování toho, co jsem nakonec s vděčností s opravdovou nefalšovanou vděčností a slzami v očích napsal i na titulní stranu www.best-of.cz, a to opět s jmenovitým poděkováním Vám dvěma. Byl jsem za svůj život na spoustě akcí. Byly to dobré akce, některé byly hodně dobré, jiné méně. Ale teprve na Vámi dvěma připravené akci jsem pochopil, jak jsem dříve často používal slova jako "skvělé" nebo "dokonalé". Patří Vám obrovský dík. Vím, že jsem sám kolikrát zapomněl poděkovat a proto Vám těch díků patří ode mne víc, i za ty, kteří okouzleni úžasem, Vám poděkovat zapomněli, nebo prostě nemohli. Bylo to dokonalé.“ Zdeněk Š.

* * *

Více o Nealu D. Walschovi a jeho knihách najdete na stránkách: www.hovorysbohem.cz(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara