ŽÍT SVÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Datum konání: 24. - 25. 3. 2018
Místo konání: Centrum Oddijána, PRAHA 2 - Nusle
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.900,- Kč

Autorizovaný kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina překladem do češtiny. Více o Autorce

Prozkoumejte na tomto kurzu své životní poslání a podívejte se na svůj život z perspektivy svého vyššího já a své duše.

Spojte se bytostmi světla a vyššími silami univerza a rozvíjejte svou osobnost, aby tak lépe poznala a vykonávala cíle vašeho vyššího já a duše.


Z obsahu kurzu

Tento kurz byl výsledkem Orinovy soustředěné práce po dobu jednoho roku a byl původně vyučován jako živý seminář. Během živého semináře byl vytvořen vortex energie, který stále existuje a zesiluje se v průběhu času, a to s každým dalším člověkem, který se kurzu zúčastní. Tento vortex energie vám poskytuje stabilní základ energie, která je zdrojem energetické podpory nabízené v tomto kurzu. Jak budete tyto meditace poslouchat, budete se spojovat se skupinou, která se ho zúčastnila osobně. Orin nám říká, že v jeho realitě neexistuje žádný čas a že si je vědom každého jednoho z vás, kteří budete tyto meditace poslouchat. Jak budete s meditacemi pracovat, Orin k vám bude vysílat energii. Všechny bytosti světla, které byly přítomny na živém semináři, budou při poslechu těchto meditací s vámi.

V tomto kurzu budete vedeni k tomu, abyste se dozvěděli více o svém životním poslání a podívali se na svůj život z perspektivy svého vyššího já a své duše. Vrátíte se zpět do svého dětství, abyste se podívali na to, jaké zprávy vám sdělovaly vaše dětské sny o vašem životním poslání. Budete vedeni k tomu, abyste se na vnitřních rovinách setkali se svou skupinou duší, která spojí své světlo s vaším, aby vám dodala sílu a odvahu a podporovala vás v každém okamžiku v nalezení a žití vašeho životního poslání.

Budete přijímat energii od velmi rozvinuté bytosti světla, Osvícené bytosti, abyste získali více jasnosti a vhledu do svého životního poslání v různých oblastech svého života. Budete se spojovat s mnoha dalšími bytostmi světla, abyste přijímali jejich dary světla a vědomí.

Naučíte se, jak se sladit s plánem lidstva, abyste věděli, jaké kroky máte jako další udělat, a sladili všechno, co děláte, s vyššími silami univerza. Budete rozvíjet svou osobnost, aby tak lépe poznala a vykonávala cíle vašeho vyššího já a duše. Budete pracovat s aspekty své osobnosti, jenž se nazývají „částmi vaší osobnosti“ nebo-li „podosobnostmi“, abyste se tak mohli lehčeji přenést přes výzvy a oblasti, ve kterých se cítíte uvíznuti.

Orin vám nabízí úžasné meditace, se kterými se můžete hrát také každý den po probuzení a nalézt tak a žít své vyšší poslání pro daný den. Můžete mít více jasno v tom, které činnosti, které děláte, jsou v souladu s vaším vyšším posláním a uvolnit ty, které nejsou. Orin k vám bude při poslechu meditací v průběhu tohoto semináře vysílat světlo, aby vám pomohl žít vaše vyšší poslání.

Poznámka Sanayi: Audio meditace v tomto kurzu byly pořízeny dříve než existovalo digitální nahrávání, takže vzhledem ke staré technologii mají na pozadí větší šum. Navíc při pořizování audio kazet v dřívější době bylo téměř nemožné odstranit zvuky na pozadí, jako kašlání apod. Nicméně přesto si myslíme, že prožitky, které Orin nabízí v tomto kurzu, jsou natolik zásadní, že tuto starší nahrávku nadále nabízíme. Nová technologie nahrávání, kterou používáme při vydávání našich současných produktů, je studiové kvality, přičemž nahrávky jsou digitálně upravovány a editovány.
Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1 – Prozkoumání raných představ o sobě a snů
Meditace 2 – Životní poslání z perspektivy vyššího já
Meditace 3 – Životní poslání z perspektivy Duše
Meditace 4 – Životní poslání z perspektivy Hvězdy
Meditace 5 – Setkání s Mistrem a skupinou spřízněných duší
Meditace 6 – Transformování překážek
Meditace 7 – Ranní meditace
Meditace 8 – Slavnost se Sanat Kumara

Meditace 1 – Prozkoumání raných představ o sobě a snů - Prozkoumejte své rané představy o sobě a své sny. Vraťte se zpět v čase a vzpomeňte si na některá přání týkající se vašeho života. Podívejte se na to, jak zářivým světlem jste vždy byli a jak jste vždy věděli, že máte nějaké poslání, touhu sloužit, učit se, expandovat.

Čím jste chtěli být? Jaké byly některé vaše ideály, o co jste se usilovali? Pojďme teď najít počátky těchto vašich snů pro váš život. Vraťte se do věku, který si vyberete. Do okamžiku, ve kterém si dokážete vzpomenout, že jste měli nějakou vizi svého budoucího já, co jste chtěli dělat nebo být jako dítě. Třeba to byl jenom pocit, po němž jste toužili, třeba jste měli představu o nějaké formě či kariéře. Jděte teď ještě dále zpět. Dovolte, aby jakákoliv vzpomínka, na kterou se podíváte, byla to dokonalá pro vás.

Meditace 2 – Životní poslání z perspektivy vyššího já - Podívejte se na své životní poslání očima svého vyššího já. Naslouchejte zprávám svého vyššího já týkajících se vaší cesty a životního poslání.

A jako své vyšší já, podívejte se na své dětství. Vy, vaše vyšší já, tam vždy bylo, aby vás vedlo. Všimněte si ty okamžiky, kdy jste vy, jako své vyšší já, nějak ovlivnili svůj život a změnili jeho směřování. Které okamžiky byly klíčové? Kdy jste byli vedeni svým vyšším já na novou cestu nebo k nové formě či novému způsobu, jak si vytvořit své životní poslání? Existuje něco, co by vám chtělo vaše vyšší já právě teď říct o vaší cestě, na níž se nacházíte, nebo předat vám jakoukoliv zprávu, kterou pro vás má?

Meditace 3 – Životní poslání z perspektivy Duše - Požádejte svou duši, aby vám ukázala, co je vaším posláním v tomto životě. Spojte se s říšemi čisté blaženosti a jednoty, ve kterých žije vaše duše, a vnášejte si tyto energie do svého fyzického světa.

Požádáme některé z vyšších bytostí, aby právě teď pomáhaly vaší duši udržovat soustředění světla a ona vám tak mohla ukázat ve formě energie, slov, vzorců, obrazů, co je vaším posláním v tomto životě. Může vám také jednoduše poslat energii, abyste si mohli uvědomit později, čeho chce v tomto životě dosáhnout. Můžete si dokonce představit, že jste svou duší, která k vám mluví. Zeptejte se své duše na to, co chce, jaké jsou právě teď její cíle a jak do nich zapadáte.

Meditace 4 – Životní poslání z perspektivy Hvězdy - Vydejte se za pozemskou rovinu a ven do galaxie, do jiných dimenzí světla. Spojte se s bytostí, která existuje za vaší duší a která je velkolepým světlem a vaším samotným zdrojem.

Představujte si, že pozemská rovina je někde daleko a vy jste nahoře ve hvězdách, nebo ve vyšší dimenzi světla, ve světě bez forem. Jak vypadáte, kdybyste byli mimo sebe a pozorovali sebe sama z této úrovně? Abyste mohli získat obrázek o svém poslání ve smyslu světla, představte si, že se posouváte vpřed v čase. Můžete teď vidět, kým jste jako tato energetická bytost na rozvinutější úrovni. Porovnejte to, co jste právě viděli, s budoucím stavem a tím získáte nějaké obrazy nebo vjemy o části svého růstu a evoluce, jak existujete na této úrovni.

Meditace 5 – Setkání s Mistrem a skupinou spřízněných duší - Setkejte se s Mistrem, který je tady, aby pracoval s vámi a se všemi dušemi, které mají stejné poslání. Setkejte se se svou skupinou duší, které sem přišly vytvořit toto poslání.

Všichni máte skupinu duší, která sem přišla vytvořit stejné poslání. Některé z těchto duší na sebe převzaly tělo jako vy. Jiné jednoduše pracují z vyšších úrovní, aby vám pomáhaly. Vnímejte kolem sebe všechny ty duše, které s vámi sdílejí vaše poslání, které sdílejí poslání této Velké bytosti, tohoto Mistra. Toto je komunita duší, zvláštní domov, místo, kam můžete přijít a kde můžete přijímat projasnění, energii a lásku. Je to jako kdybyste se probudili na místo, které navštěvujete často ve svých snech, na místo, kde přijímáte instrukce a projasnění.

Meditace 6 – Transformování překážek - Promluvte se svými podosobnostmi, abyste rozpustili obavy, které mají tyto vaše části. Pracujte se skupinou svých spřízněných duší a transformujte výzvy a situace související s vaším životním posláním.

Udržujte si ve své mysli své životní poslání a teď ho začněte vysílat ke všem těmto nádherným částem sebe sama. Toto je váš cíl a vy je prosíte, aby vám s ním pomáhaly. Teď se zeptejte, zda-li existuje nějaká vaše část, která potřebuje vaši pomoc, která má nějaké výhrady, která tomu nerozumí nebo má z toho obavy. Nechte jednu svou část vystoupit teď do popředí. Jako své vyšší já, ukažte této podosobnosti, proč její strachy nebo výhrady nejsou problémem. Uklidněte ji svou láskou.

Meditace 7 – Ranní meditace - Ceňte si svého času a energie a naplánujte si pro daný den ty aktivity, které přispívají k vašemu životnímu poslání a uvolněte ty, které k němu naopak nepřispívají.

Jak myslíte na den, který máte před sebou, pomyslete na ten nejdůležitější aspekt svého životního poslání, na tu nejvyšší prioritu. S tímto uvědoměním si naplánujte svůj den. Přeorganizujete si svůj den tak, že budete klást důraz na tuto nejvyšší prioritu a tak ji realizovat. Budete myslet na ty věci, které vám pomohou vytvořit si toto poslání, jako například na způsob stravování, fyzickou zdatnost a pocit dobré pohody, a také na to, jak si to můžete vytvořit dnes, aby vás to podporovalo ve vytváření tohoto životního poslání.

Meditace 8 – Slavnost se Sanat Kumara - Spojte se s bytostmi světla a s Mistrem Sanat Kumara a oslavujte svůj závazek sloužit lidstvu. Dovolte těmto bytostem znásobovat tóny, frekvence a esenci vaší bytosti, abyste mohli lépe poznat, kdo jste.

Když vysíláme volání k těm, kteří by chtěli přijít, žádáme, aby přišli ti, kteří dosáhli určité úrovně kontaktu s duší, světla ve své hlavě a kteří jsou připraveni přispět ke změně ve světě. Jednou budete také vy pracovat z naší strany, z vnitřních světů, a poznáte toto potěšení, když někdo odpoví na vaše volání a je přístupný vašemu světlu. Probíhá tady oslava, že vaše vědomí bylo napojeno, že jste slyšeli volání a že teď nasloucháte. Je tady vznešená bytost, Vládce světla, kterému se říká Sanat Kumara, bytost, jíž posláním je pomáhat lidstvu z té nejvyšší úrovně, jíž esence je čistá láska, jež pozvedá, pomáhá a vede.* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, jejíž podstatou je vizualizace, práce se světlem, s duší a vyšším rovinami. Dále to bude práce s afirmacemi, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 25ti stranový manuál v češtině – překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara