ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, PODNIKÁNÍ A PŘITAHOVÁNÍ KLIENTŮ

Datum konání: 23. - 24. 9. 2017
Místo konání: Centrum Manaia, BRNO
Kurz vede: Ing. Bibiana Voroňáková
Cena: 1.900,- Kč

Autorizovaný kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina překladem do češtiny. Více o Autorce

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí hlouběji poznat své životní poslání a věnovat se tak více práci s klienty, nějaké tvořivé činnosti či službě druhým.
Kurz dříve pod názvem "Služba druhým".

Z obsahu kurzu

Rozšiřte své povědomí o tom, co jste sem přišli udělat, co je vaším životním posláním a ideální pracovní a životní cestou. Otevřete svou mysl neomezenému myšlení, novým tvořivým nápadům, novým příležitostem i novým cestám, jak dělat svou práci a sloužit světu.

Založte své „podnikání“, či práci pro lidi na tom, kolik dobra můžete druhým přinést. Vycházejte ze své integrity a soustřeďte se na službu druhým. Čím více světla totiž přinesete druhým a světu, tím více dobra a hojnosti si můžete přitáhnout do svého života.

Naučte se pracovat s magnetizmem a přitáhněte si do svého života lidi, kterým můžete nějak posloužit. Vytvořte si linie světla k srdcím těchto lidí a vyzařujte k nim světlo. Slaďte se s energií většího a většího množství lidí, kterým budete moci nějak prospět svou prací, svými produkty či výsledky své tvořivé činnosti. Přijímejte podporu od vyšších bytostí a od Univerza, která je vám při vaší práci neustále k dispozici.
Obsahem kurzu budou následující postupy a meditace:
Meditace 1 – Hojnost
Meditace 2 – Objevení vašeho vyššího poslání
Meditace 3 – Moje dokonalá pracovní kariéra
Meditace 4 – Neomezené myšlení
Meditace 5 – Manifestování svého osudu
Meditace 6 – Veřejné působení
Meditace 7 – Rozšíření potenciálu
Meditace 8 – Magnetizování pro nezávisle pracující osoby

Meditace 1 – Hojnost – Naučte se přijímat hojnost, věřit, že si ji zasloužíte. Otevřete se neomezené radosti, lásce a prosperitě a posilněte svou víru a důvěru v sebe sama a ve vesmír.

Přiveďte světlo své duše do svého těla, přes vrcholek hlavy až ke svým chodidlům. Představte si, že necháváte přes sebe proudit světlo a energii. Vnímáte pocit velmi plynoucí energie, plynoucího světla. Pomyslete teď na svůj život. Co děláte ve svém životě, co přináší světu nejvíce světla? Jaké aktivity, jaké myšlenky, jaké činnosti, jaký typ kariéry? Čím více světla přinesete světu, tím více hojnosti budete mít ve všech oblastech svého života…

Meditace 2 - Objevení vašeho vyššího poslání – Možná máte pocit, že jste sem přišli udělat něco výjimečného, ale ještě nevíte, co to přesně je. Pracujte se svou duší a průvodcem, abyste objevili více ze svého životního poslání. Otevřete se přijetí zpráv o tom, co udělat právě teď, abyste naplnili své životní poslání. Odhalte více svou cestu a co jste sem přišli udělat.

Vaše životní poslání je to, co milujete. Jsou to vaše schopnosti a dovednosti, které používáte rádi. Esence aktivit, které milujete. Pomyslete na něco, co děláte rádi, na něco, čemu se ve svém životě již teď věnujete. Může to být něco velmi malého, možná si tím zatím nevyděláváte peníze, ani vás to neživí. Budeme teď pracovat s vaším průvodcem, vyšším já a vaší duší na pozvednutí závoje nevědění. Vaše cesta vám totiž bude odhalena krok po kroku, a to v dokonaleném načasování a dokonalým způsobem…

Meditace 3 – Moje dokonalá pracovní kariéra - Při této meditaci budete vedeni k tomu, abyste si našli typ práce a kariéry, která vám přinese radost, naplnění a životní styl, který vám přinese spokojenost. Budete mít možnost podívat se na esenci své dokonalé pracovní kariéry, vizualizovat si ji, megnetizovat a otevírat se jí, aby k vám přišla lehce a snadno.

Když jednou najdete esenci toho, co chcete dělat, může to k vám přijít v moha formách. Kdybyste si měli představit svůj ideální život a svou dokonalou kariéru, jaké by to bylo? Kolik hodin byste pracovali? Pracovali byste v týdnu nebo o víkendu? Cestovali byste nebo byste byli na jednom místě? Venku nebo uvnitř? Doma nebo v kanceláři? Používali byste při tom ruce, mysl, svůj hlas, oči, nebo uši? Používali byste více tvořivou imaginaci nebo svůj intelekt? Sny, vize a fantazie o vašem dokonalém životě vám ukazují to, proč jste tady…

Meditace 4 – Neomezené myšlení - Spojte se se svým Vyšším já a se svou duší, abyste rozšířili svou vizi toho, co můžete mít. Jak rozšíříte své myšlení a budete si představovat větší příležitosti, vaše realita se změní, aby tak odrážela vaši nvou, rozšířenou vizi.

A potvrďte si, že teď uvolňujete jakoukoliv myšlenku, že to nemůžete mít. Můžete třeba vzít jednu myšlenku, která vás právě teď ohledně této situace napadla, například myšlenku, že to bude boj, že to nemůžete mít, nebo že to bude trvat dlouho, než to získáte – najděte si teď tu myšlenku, takovou kterou jste si odepírali to, co chcete. Změňte teď tuto myšlenku na pozitivní prohlášení. Představujte si, že právě opak této myšlenky se stává realitou. „Mám teď, co chci, protože…“

Meditace 5 – Manifestování svého osudu – Naučte se mnoho úžasných postupů, které vám pomohou rozpoznat, proč jste tady, a objevit více ze své cesty a poslání. Uvolněte omezující přesvědčení, staňte se magnetičtí k úspěchu a rozšiřte své hranice možností.

A vnímejte sebe sama, uvědomujete si teď, kolik si toho dovolujete mít, kolik lásky, kolik úspěchu, kolik radosti, kolik času. Jdete teď rozšířit své vědomí za hranice čehokoliv, co jste doposud měli. Jdete si teď sami sobě poskytnout plně vše, co potřebujete k tomu, abyste uskutečnili své životní poslání. Rozšiřujete se a rostete, stáváte se neomezenou bytostí. Jste schopni vytvořit si více, než jste kdy mysleli, že je možné. Máte teď přesvědčení, která podporují váš úspěch. Jste teď magnetičtí k příležitostem, úspěchu a vyššímu proudu energie…

Meditace 6 – Veřejné působení - Tato meditace vám pomůže dostat vaši práci do světa ve větším rozsahu. Magnetizujte si lidi, kterým můžete posloužit svou prací a otevřete se většímu úspěchu. Připravte se na energetické úrovni na větší a větší množství lidí, kteří se budou spojovat s vámi a s vaší prací, jak se s nimi budete kontaktovat na vnitřních rovinách.

A teď jsi představte, že vaše aura, energie kolem vašeho těla, se zvětšuje. Vytváříte si kolem sebe více a více světla. Váš vliv se rozšiřuje na větší množství lidí. Více lidí ví o vás a o vaší práci. Vycházíte ze své integrity a zůstáváte pokorní. Máte jasno v tom, co máte v úmyslu vytvořit, jak váš veřejný vliv a dosah roste. Budete teď žádat o větší veřejnou roli, abyste mohli sloužit lidstvu v naplňování jeho osudu. Potvrďte si, že vše, co děláte, je pro vaše nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro těch, jimž sloužíte…

Meditace 7 – Rozšíření potenciálu – Překročte jakékoliv limity toho, co jste si mysleli, že je možné v určité oblasti vašeho života. Otevřete se novým vizím o sobě samém, nechte odejít stará přesvědčení a rozšiřte svůj potenciál pro úspěch. Budete pracovat s energií a symboly a ještě mnoho dalšího, abyste se mohli stát vším, čím můžete být.

A představte si, že nad vaší hlavou je zlaté světlo, slunce, vyšší světlo Univerza. Toto slunce odráží vyšší vůli. Je to spirituální slunce, zdroj světla v jemných rovinách reality. Nese sebou vibrace, které sladí vaši cestu s vyšší cestou lidstva. Připomeňte si symbol svého vyššího poslání a vnímejte světlo spirituálního slunce. Nechte toto světlo energizovat symbol uvnitř vašeho srdce. Máte neomezený potenciál. Můžete být čímkoliv chcete. Můžete dělat cokoliv, pro co se rozhodnete. Věříte teď v sebe a ve svůj neomezený potenciál…

Meditace 8 – Magnetizování pro nezávisle pracující osoby – Objevte vyšší poslání svého podnikání a získejte širší pohled na to, kam směřujete. Spojte se se svým Vyšším já a vyššími silami Univerza a vytvořte si úspěšné a prosperující podnikání tím, že si budete magnetizovat klienty, studenty, zákazníky, tržby a peníze.

A teď si jdete stanovit jasný obraz toho, kolik klientů, pokud pracujete s klienty, nebo kolik jednotek prodeje nebo tržeb, byste chtěli dosáhnout. A aktivujte si svůj magnet v každé buňce svého těla. Pokud si magnetizujete klienty, představte si, že z vašeho srdce vycházejí linie světla ke každému klientovi, kterému posloužíte. Přitahujte si ty klienty, řekněte jim telepaticky, jak jim posloužíte, až přijdou do kontaktu s vámi, s vaší prací a vaším podnikáním…

* * *
  • Obsahem kurzu bude práce s těmito originálními Audio meditacemi Sanayi Roman s překladem do češtiny, dále pak práce s afirmacemi, kartami, společné sdílení a mnoho dalšího...Více o Audio meditacích
  • Účastníci obdrží 25ti stranový manuál v češtině – překlad uvedených meditací a postupů, se kterými se bude na kurzu pracovat. Účastníci tak budou moci s těmito meditacemi a postupy pracovat dále sami doma.
  • Tento kurz je určen především pro ty, kteří neumí anglicky a nemohou si tak zakoupit originální nahrávky Orinových meditací v angličtině. Kurz je také určen i pro ty, kteří s meditacemi pracují, ale chtějí navíc zažít energii a sílu skupiny lidí pracujících společně na jednom tématu.
  • Sanaya Roman společně se svým duchovním průvodcem Orinem budou adresně této skupině v daném čase přenášet vysílání energií pro úspěch skupiny i každého z účastníků.
Kurz vede Ing. Bibiana Voroňáková, lektorka s 12tiletou praxí v oblasti osobního rozvoje, překladů a tlumočení z anglického jazyka, organizace seminářů i rozsáhlou osobní zkušeností s prací Sanayi Roman.

Organizační pokyny a REGISTRACE<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara